Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/61205/3235/20-12-1994 - ΦΕΚ 9/Β/13-1-1995
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός ζωνών προστασίας αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Μενδενίτσας.
Κείμενο
"Για λόγους αμεσότερης προστασίας των τειχών της πόλεως πρώιμων ελλληνιστικών χρόνων, που σώζονται στο λόφο της Μενδενίτσας, τα οποία επισκευάστηκαν κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους όταν η Μενδενίτσα (η Βουδονίτσα) έγινε έδρα της ομώνυμης μερκιωνίας, καθορίζουμε:
α) Ζώνη Α, αδόμητη, ολόκληρο το λόφο όπου σώζεται η αρχαία πόλη και το κάστρο (κήρυξη ΦΕΚ 28/Β/26.2.22 και ΦΕΚ 606/3.10.67). Η αρχαία πόλη πιθανώς είναι η ομηρική πόλη Αυγειαί ή οι Φορύγαι που διαδέχτηκαν την ομηρική Τάρφη. Η πόλη κατείχε σπουδαία στρατηγική θέση σε μια από τις σπουδαιότερες οδικές αρτηρίες από τις Θερμοπύλες προς την Κοιλάδα του Κηφισού και τη Φωκίδα.
Η ζώνη Α ορίζεται από τα σημεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ-Α και στα νότια από τον κοινοτικό δρόμο Α Β Γ Δ΄ που αντιστοιχούν στο ακόλουθο πλέγμα συντεταγμένων:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ Α΄
α/α Χ Ψ
Α +12.750.00 +100.00
Β +12.848.00 + 36.00
Γ +12.912.00 + 36.00
Δ +12.926.00 + 60.00
Ε +12.944.00 + 162.00
Ζ +12.815.00 + 500.00
Η +12.775.00 + 495.00
Θ +12.690.00 + 290.00

Στη ζώνη Α΄ επιτρέπονται οι γεωργικές καλλιέργειες χωρίς βαθειά άροση και οι εργασίες επισκευής υπαρχόντων κτισμάτων ως και εργασίες άμεσης ανάγκης (πχ. κατασκευής χώρων υγιεινής), ύστερα όμως από άδεια της αρμόδιας ΙΔ΄ Εφορείας Αρχ/των.

β) Οριοθετούμε ζώνη Β΄ - δομήσιμη με όρους, στην περιοχή που ορίζεται από τα σημεία (α, β,γ, δ,ε, η,θ, ι,κ, λ,μ -α) και τις ακόλουθες συντεταγμένες:

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ Β΄
α/α Χ Ψ
α +12.926.00 + 69.00
β +13.180.00 +110.00
γ +12.640.00 +725.00
δ +12.635.00 +680.00
ε +12.500.00 +370.00
ζ +12.560.00 +165.00
η +12660.00 +140.00
Θ +12.750.00 +100.00
Ι +12.690.00 +290.00
Κ +12.775.00 +495.00
Λ +12.815.00 +500.00
Κ +12.944.00 +162.00

Οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης στη ζώνη Β΄ προστασίας θα διατυπωθούν σε χωριστή υπουργική απόφαση προς το ΥΠΕΧΩΔΕ που θα ακολουθήσει αμέσως μετά τη δημοσίευση του παρόντος."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 456/Β/24-5-1995
Τελευταία Ενημέρωση 16-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κάστρο Μενδενίτσας στη Βοδονίτσα. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
Μενδενίτσης
Μενδενίτσα
Αρχαιολογικές Θέσεις