Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1014/32954/23-5-1995 - ΦΕΚ 613/Β/12-7-1995
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδιοκτησίας Καραγιαννοπούλου, επί της οδού Τσώκρη αρ. 96 (πρώην 100) στο Άργος.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ως έργο τέχνης το κτίριο ιδιοκτησίας Καραγιαννοπούλου, επί της οδού Τσώκρη αρ. 96 (πρώην 100Α ) στο Άργος, διότι αποτελεί αξιολογότατο κτίριο νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής, με πλούσια διακοσμητικά στοιχεία, σημαντικό για τη μελέτη της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Τσώκρη 96 (πρώην 100) στο Άργος, ιδ. Καραγιαννοπούλου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΆΡΓΟΥΣ
Άργους
Άργος
Αστικά Κτίρια