Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/18867/909/3-5-2000 - ΦΕΚ 635/Β/16-5-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Λόφου "Παλαιοκάστρου" (Κάστρο Σπολάιτας) Δήμου Νεαπόλεως Αιτωλοακαρνανίας ως Αρχαιολογικού Χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως Αρχαιολογικό Χώρο την περιοχή του Λόφου "Παλαιόκαστρο" του Δημοτικού Διαμερίσματος Σπολάιτας (Κάστρο Σπολάιτας) του Δήμου Νεαπόλεως Αιτωλοακαρνανίας για λόγους προστασίας των ερειπίων (Ακρόπολη, οικιστικά λείψανα, Ιερό Αρχαϊκών Χρόνων αφιερωμένο στη λατρεία των θεών Διονύσου, Δήμητρος και Αρτέμιδος) σημαντικής, αταύτιστης πόλης της Αρχαίας Αιτωλίας.
Η κηρυσσόμενη περιοχή του Αρχαιολογικού Χώρου οριοθετείται στο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ., σε Κλ: 1:5000 με τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ-Α τα οποία αντιστοιχούν σε πίνακα συντεταγμένων"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.
Κέντρον Φ.Χ. 1:100.000 Φύλλο χάρτη 1:5000
φύλλο 38 45' λ = -2 15'

Σημείο Χ Ψ Αριθμός φύλλου
Α - 9785 -8490 5281,1
Β - 9878 - 8838 5281,3
Γ - 9805 - 9425 5281,3
Δ - 9865 - 9655 5281,3
Ε - 9940 - 9795 5281,3
Ζ - 10240 -9885 5281,3
Η - 10423 - 9753 5281,3
Θ - 10475 - 9655 5281,3
Ι - 10560 - 8850 5281,3
Κ - 10130 -8515 5281,1
Α - 9785 -8490 5281,1

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Παλαιόκαστρο" (Κάστρο Σπολάιτας)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Σπολάιτης
Σπολάιτα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι