Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35730/1767/22-7-1992 - ΦΕΚ 506/Β/6-8-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή που βρίσκεται BΔ της σημερινής πόλης του Aγρινίου και περιλαμβάνει τα ερείπια της σημαντικής ομώνυμης αιτωλικής αρχαίας πόλης ( τείχη-ακρόπολη-οικιστικά λείψανα ).
H περιοχή του αρχαιολογικού χώρου οριοθετείται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα ( 1:5.000 ) μεταξύ των σημείων A-B-Γ-Δ-E-A που αντιστοιχούν στον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων:

ΣHMEIA X Ψ
A - 12770 - 7.820
B - 12785 - 6.883
Γ - 12600 - 6. 435
Δ - 11830 - 6. 725
E - 11820 - 7.805

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Aγρινίου
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αγρινίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα