Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1156/32262/23-6-1993 - ΦΕΚ 489/Β/7-7-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του το κτίριο ιδιοκτησίας Nικ. Tαμπάση στο Pιγάνι Nαυπακτίας, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής σημαντικό για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στον Eλλαδικό χώρο".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στο Ριγάνι, ιδ. Ν. Ταμπάση
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ριγανίου
Ριγάνιον
Αστικά Κτίρια