Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16981/859/10-6-1994 - ΦΕΚ 479/Β/24-6-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου του υψώματος Κόντρα Γκλιάτε και της πέριξ αυτού περιοχής στο Κίτσι Κορωπίου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο το ύψωμα Κόντρα Γκλιάτε στην περιοχή Κίτσι Κορωπίου και στην ευρεία πέριξ αυτού έκταση, όπως σημειώνεται στο χάρτη 1: 5000 που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση για λόγους προστασίας:
α) του αρχαίου οικισμού των Λαμπτρών Υπένερθεν που κείται στην κορυφή και τις υπώρειες του υψώματος Κόντρα Γκλιάτε, β) του μυκηναϊκού νεκροταφείου στη θέση "Βουρβάτσι" καθώς και γ) των διάσπαρτων λειψάνων αρχαίων αγροικιών, νεκροταφείων, οδών κλπ. που εκτείνονται στην πεδινή έκταση ανατολικώς και νοτίως του ως άνω υψώματος.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται από τα σημεία 1,2,3,4...8,9,1 που αντιστοιχούν στα παρακάτω ζεύγη συντεταγμένων:

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΝ/ΝΗ ΣΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣHMEIΩΝ
α/α 1:5000 1:50000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
1 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ -12239.0 10993.9 1-2 716.46
2 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ -12679.3 11559.1 2-3 1816.87
3 6466.3 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ -11047.3 12357.6 3-4 833.91
4 6466.3 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ -10357.5 11889 4-5 1233.31
5 6466.3 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ - 9169.8 11556.7 5-6 1515.94
6 6466.6 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ - 8948.5 10057 6-7 1043.58
7 6466.5 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ - 9915.7 9665.1 7-8 1254.36
8 6466.5 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ -11095.8 10090.3 8-9 615.18
9 6466.5 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ -11594.5 10450.5 9-1 843.01
1 6466.3 ΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΡΩΠΙ -12239.0 10993.9
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαίος Οικισμός Λαμπτρών Υπένερθεν
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΡΩΠΙΑΣΑρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα αρχαίων αγροικιών, νεκροταφείων, οδών
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΡΩΠΙΑΣΑγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μυκηναϊκό Νεκροταφείο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΡΩΠΙΑΣΝεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις