Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/36562/4093/28-9-1976 - ΦΕΚ 1268/Β/13-10-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού της εν Κηφισία επαύλεως Καζούλη ιδιοκτησίας του ΙΚΑ, ως οικήματος χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν την εν Κηφισία Αττικής έπαυλιν Καζούλη, ιδιοκτησίας ΙΚΑ, ως οίκημα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας καθ' όσον παρουσιάζει ιδιαίτερον μορφολογικόν ενδιαφέρον".


Ν. 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Έπαυλη Καζούλη και o περιβάλλων χώρος της στην Κηφισιά, ιδιοκτησία του ΙΚΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Κηφισιάς
Κηφισιά
Κήποι / Πάρκα
Αστικά Κτίρια