Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/ΚΗΡ/26468/732/3-7-1997 - ΦΕΚ 703/Β/19-8-1997
Τίτλος ΦΕΚ Ανακοίνωση ως αρχαίου μνημείου της παλαιοχρισταινικής βασιλικής στο Σωλήνα κοιν. Καλλιθέας Κασσάνδρας, Νομού Χαλκιδικής και κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε ότι η παλαιοχριστιανική βασιλική στο Σωλήνα Καλλιθέας Κασσάνδρας ν. Χαλκιδικής αποτελεί αρχαίο μνημείο και χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την έκταση των 5.200 τ.μ. που περιβάλλει τη βασιλική (όπως εικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 και οριοθετείται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ) διότι έχουν βρεθεί αρχαιότητες εντός των ορίων του.
Ορίζουμε ζώνη προστασίας πλάτους 100μ. νοτίως του ως άνω χώρου, παραλλήλως προς τη γραμμή ΑΒΓ.
Πρόκειται για ένα σημαντικό συγκρότημα, αποτελούμενο από ένα ορθογώνιο κτίσμα, βυζαντινό πύργο, διαστάσεων 8Χ8,5 μ., ο οποίος καταλαμβάνει όλο το μεσαίο κλίτος μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Το μεσαίο κλίτος και ο νάρθηκας της βασιλικής είναι στρωμένα με ψηφιδωτά έργα του τέλους του 5ου αιώνα. Σε όλο το χώρο σώζονται διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη του ναού. Στη νότια πλευρά του νάρθηκα είναι προσκολλημένο το βαπτιστήριο".

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παλαιοχώρα - Σωλήνα". Καθορισμός Ζώνης Α.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Καλλιθέας
Σωλήνα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα