Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/38252/1628/2-8-1993 - ΦΕΚ 698/Β/9-9-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος ο λόφος του Κάστρου της Μενδενίτσας, επαρχίας Λοκρίδος, Ν. Φθιώτιδος για λόγους προστασίας των τειχών και των άλλων λειψάνων της αρχαίας πόλης η οποία βρίσκεται σε αυτήν τη θέση. Ο εν λόγω χώρος οριοθετείται στους δύο (2) συνημμένους χάρτες".

Χ Ψ
Α : + 12.750.00 +100.00
Β : + 12.848.00 + 36.00
Γ : + 12.912.00 + 36.00
Δ : + 12.926.00 + 69.00
Ε : + 12.944.00 + 162.00
Ζ : + 12.815.00 + 500.00
Η : + 12.755.00 + 495.00
Θ : + 12.960.00 + 290.00

Κ Ν 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Αναδημοσίευση του ΦΕΚ 617/Β/13-8-1993
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κάστρο Μενδενίτσας στη Βοδονίτσα. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
Μενδενίτσης
Μενδενίτσα
Αρχαιολογικές Θέσεις