Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4796/1284/9-1-1998 - ΦΕΚ 164/Β/25-2-1998
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/ 50, τον "Πύργο Πατριαρχέα", στην Κοινότητα Προαστίου Επαρχίας Καλαμάτας του Ν. Μεσσηνίας, ιδιοκτησίας Γ. Μαντέα, Γ. Περδικέα και Φ. Στρατηγουλέα, διότι αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική των πυργόσπιτων της δυτικής Μάνης και μαζί με τα εφαπτόμενα σπίτια στη νότια πλευρά του είναι μάρτυρας της μετεπαναστατικής ιστορίας του τόπου. Επίσης ορίζουμε ζώνη προστασίας 50μ. περιμετρικά του κτιρίου για την προστασία και ανάδειξη του μνημείου."

Κ ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Αναδημοσίευση του ΦΕΚ 47/Β/28-1-1998.
Τελευταία Ενημέρωση 05-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Πατριαρχέα στο Προάστιο
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Προαστίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι