Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/33/11948/9-2-2004 - ΦΕΚ 340/Β/11-2-2004
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείων τριών (3) πέτρινων γεφυριών στο Νομό Ρεθύμνης Κρήτης και συγκεκριμένα: α. της «Γέφυρας του Σίμα» ή «Γέφυρα των Ποταμών» στην περιοχή Αμαρίου του Δήμου Ρεθύμνης. β. της «Γέφυρας του Καλλέργω» στο Δήμο Γεροποτάμου. γ. της «Γέφυρας του Γαράζο» στο Δήμο Κουλουκώνα.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/02 άρθρο 6 παρ. 1β, τρία (3) πέτρινα γεφύρια στο Ν. Ρεθύμνης Κρήτης και συγκεκριμένα:
α. Της «Γέφυρας του Σίμα» ή «Γέφυρα των Ποταμών»
στην περιοχή Αμαρίου του Δήμου Ρεθύμνης.
Β. Της «Γέφυρας του Καλλέργω» στο Δήμο Γεροποτάμου.
Γ. Της «Γέφυρας του Γαράζο» στο Δήμο Κουλουκώνα διότι πρόκειται για αξιόλογες τεχνικές κατασκευές των αρχών του 20ου αιώνα και αποτελούν σημαντική μαρτυρία της τεχνικής παράδοσης που βασίζεται στη Θολοδομία.
Τα παραπάνω γεφύρια αποτελούν σημαντική ιστορική μαρτυρία για τον τρόπο επικοινωνίας και την κοινωνικοοικονομική οργάνωση της περιοχής και είναι συνδεδεμένα με τις μνήμες των κατοίκων.

Ν 3028/2002
Ν 2039/1992
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 29-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
«Γέφυρα του Γαράζο» στο Δήμο Κουλουκώνα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
Γαράζου

Γέφυρες
«Γέφυρα του Καλλέργω» στο Δήμο Γεροποτάμου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ


Γέφυρες
«Γέφυρα του Σίμα» ή «Γέφυρα των Ποταμών» στην περιοχή Αμαρίου του Δήμου Ρεθύμνης.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Αμαρίου

Γέφυρες