Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/17222/1284 π.ε./19-11-1976 - ΦΕΚ 1504/Β/15-12-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού περιοχών Νομών Κοζάνης, Πέλλης και Ημαθίας ως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν τας κάτωθι περιοχάς των Νομών Κοζάνης, Πέλλης και Ημαθίας ως αρχαιολογικούς χώρους:
1) Άπασαν την κυκλοτερή από του Κέντρου της Κοινότητος Αιανής Κοζάνης και εις ακτίνα 2000μ. εκτεινομένην περιοχήν (ως εμφαίνεται εις το συνοδεύον την παρούσαν τοπογραφικόν διάγραμμα), λόγω της σπουδαιότητος του παρουσιάζοντος λίθινα εργαλεία νεολιθικών χρόνων, κεραμεικής και κοσμημάτων υστέρας εποχής χαλκού - πρώϊμου σιδήρου, ως και ταφικά υπόγεια κτίσματα πρωίμων ρωμαϊκών χρόνων κλπ.
2) Το αρχαίον λατομείον Κύρρου γνωστόν υπό την επωνυμίαν "Τα Καλούπια" κείμενον βορείως της Κοινότητος Αραβησσού, επί του όρους Πάικου της επαρχίας Γιαννιτσών του Νομού Πέλλης.
3) Το Παλαιόκαστρον ΝΑ της Κοινότητος Αραβησσού μετά των ερειπίων της αρχαίας πόλεως Κύρρου του Νομού Πέλλης μετά ζώνης προστασίας 1.000 μέτρων κυκλοτερώς.
4) Το τόξον της ρωμαϊκής γέφυρας, το ευρισκόμενον παρά την Κοινότητα Κλειδίου του Νομού Ημαθίας, ως το μόνον γνωστόν του είδους εις τον χώρον της Μακεδονίας ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 1 και 2
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανής
Αιανή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείο Κύρρου ("Τα Καλούπια") στο Πάικο
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΚΥΡΡΟΥ
Αραβησσού

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιοκάστρου μετά των ερειπίων της αρχαίας πόλεως Κύρρου στην Αραβησσό
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΚΥΡΡΟΥ
Αραβησσού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τόξο Ρωμαϊκής Γέφυρας
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΟΣ
Κλειδίου

Γέφυρες
Αρχαιολογικές Θέσεις