Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 11707/14-6-1966 - ΦΕΚ 429/Β/8-7-1966
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν όπως χαρακτηρισθούν ως αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ως κάτωθι:

Νομός Αττικής:
1) Η Λυκούριζα Αττικής, ης η περιοχή περιλαμβάνει τα ερείπια αρχαίου φυλακίου διαστάσεων 35 μ. Προς 16 μ.
2) Η θέσις "Μαγούλα" Σαλαμίνος ανακηρυχθείσα ως αρχαιολογικός χώρος δια της υπ΄. Αριθ. 16821/14-11-1964 Υπουργικής Αποφάσεως, ορίζεται ακριβέστερον με τα εξής όρια : Προς Βορράν, Ανατολάς και Δυσμάς υπό της θαλάσσης, προς Νότον δε υπό της διηκούσης από του ενός μυχού της Χερσονήσου εις τον άλλον δια ερυθράς γραμμής και περικλειούσης ολόκληρον την βραχώδην έκτασιν του λόφου.

Nομός Kορινθίας:
1) Ο προϊστορικός συνοικισμός εις την θέσιν Λιθαράκια Κρηνών.
2) Zώνη προστασίας του Iουστινιάνειου τείχους Eξαμιλίων καθ' όλον το μήκος 100 μ. από της πλευράς της Στερεάς και ογδοήκοντα (80) από της πλευράς της Πελοποννήσου.

Νομός Αργολίδος:
Η θέσις Τρητός Νεμέας, όπου υπάρχουν λείψανα κτηριακού συγκροτήματος της υστέρας αρχαιότητος.

Νομός Λακωνίας - Περιοχή Σπάρτης:
1) O χθαμαλός λόφος Κουφόβουνο, ευρισκόμενος 2 χιλιόμετρα Ν.Δ. Της Σπάρτης παρά την οδόν από Σπάρτην εις Άγιον Ιωάννην ως περικλείων λείψανα προϊστορικού συνοικισμού με ζώνην προστασίας 100 μ.
2) Ο λόφος ένθα ευρίσκεται ο θολωτός τάφος του Βαφειού, σημαντικότερος των θολωτών τάφων της Λακωνίας, παρά το χωρίον Βαφειό, με ζώνην προστασίας 50μ. Εκατέρωθεν.
3) Ο λόφος Παλαιοπύργι (αρχαία Φάρις) έναντι του τάφου του Βαφειού ως περικλείων λείψανα προϊστορικού συνοικισμού με ζώνην προστασίας 150μ. Πέριξ του υψώματος.
4) Το ιερόν του Μενελάου και της Ελένης, εν εκ των σπουδαιοτέρων ιερών της Λακωνίας επί του λόφου Μενελάου, συμπεριλαμβανομένου και των ερειπίων της Μυκηναϊκής οικίας βορείως του ιερού με ζώνην προστασίας 100μ. Πέριξ του υψώματος.
5) Tο Iερόν του Aμυκλαίου Aπόλλωνος μετά των λειψάνων των αρχαίων τειχών του περιβόλου του ιερού επί του λόφου της Αγίας Κυριακής, με ζώνην προστασίας 50μ. Πέριξ του τείχους.
6) Ο Αγιος Βασίλειος παρά την διασταύρωσιν των οδών προς Γύθειον και Ξηροκάμπιου Λακωνίας, ως περικλείων λείψανα προϊστορικού συνοικισμού και διασώζων ορατά τμήματα Μυκηναϊκών τειχών, με ζώνην προστασίας 100μ. Πέριξ του υψώματος.
7) Ο λόφος του Προφήτου Ηλίού της περιοχής Μελαθριάς παρά το χωρίον Κεφαλά Λακωνίας, ως διασώζων πολυάριθμα λείψανα Μυκηναϊκών θαλαμωτών τάφων.
8) Ο χθαμαλός λόφος Σπηλίες έξωθι του χωρίου Πελλάνα Λακωνίας, ως διασώζων πολυάριθμα λείψανα Μηκυναϊκών θαλαμωτών τάφων.
Περιοχή Έλους:
1) O λόφος Άγιος Στέφανος ως διασώζων εκτεταμένα λείψανα Mεσοελλαδικού και Mυκηναϊκού πολιτισμού και ορατά τμήματα Mεσοελλαδικής οχυρώσεως.
Περιοχή Γυθείου:
1) Το ιερόν του "Διός Καππώτου" ή "Αργος Λίθος", εντός της πόλεως Γυθείου.
2) Ο λόφος "Μαυροβούνι" έξω του Γυθείου, όπου πολυάριθμοι Μυκηναϊκοί θαλαμωτοί τάφοι.
Xερσόνησος Mαλέα. Περιοχή Eπιδαύρου Λιμηράς:
1) Mυκηναϊκή Νεκρόπολις παρά το χωρίον Άγιος Ιωάννης.
2) Mυκηναϊκή Νεκρόπολις παρά την περιοχήν Αγίας Τριάδος.
3) Mυκηναϊκή Νεκρόπολις παρά την περιοχήν Bαμβακιάς.
4) Εκτεταμένα λείψανα της Ρωμαϊκής πόλεως Ασωπός εις την παραλιακήν χώραν του χωρίου Πλύτρα.

Νομός Εδέσσης:
Η περιοχή της Εδέσσης, ήτοι η Ακρόπολις όπου νυν η Έδεσσα και ο Λόγγος, όπου εξετείνετο η Κάτω Πόλις.

Nομός Aρκαδίας.
O Πύργος του Καψαμπίλη εις το χωρίον Καστάνιτσα Κυνουρίας.

Νομός Αργολίδος:
1) Η Ακροναυπλία μετά του υψώματός της.
2) Το φρούριον του Παλαμηδίου με ζώνην προστασίας το ύψωμά του.

Νομός Κερκύρας:
1) Tο ενετικόν κτίριον της οδού Νικηφόρου Θεοτόκου 49, άλλοτε Παλάτσο-Καμπίτσι εις Κέρκυραν.
2) H εκκλησία του Παντοκράτορος εις το "Ποντικονήσι".

Νομός Καβάλας:
Τμήμα βυζαντινού τείχους εις την θέσιν " Πύργος " εις την Κοινότητα Καριανής (αρχαία Γαληψός).

Nομός Kυκλάδων:
Τα ενετικά φρούρια εν Θήρα.
1) Καστέλλι εις το χωρίον Ακρωτήρι.
2) Κάστρο εις το χωρίον Πύργος.

Νομός Δράμας:
Ο εν Δοξάτω ναός του Αγίου Αθανασίου.

Nομός Aρκαδίας:
Tο φρούριον Aκόβης εις Tρόπαια Γορτυνίας.

Nομός Κορινθίας
O πύργος της Λεβένταινας εν Καρυιταίνη.

Nομός Θεσπρωτίας.
1) O ιερός ναός της Aγίας Κυριακής, του εν Γαρδικίω Σουλίου, ως σημαντικόν δείγμα αρχιτεκτονικής των χρόνων του Δεσποτάτου της Ηπείρου.
2) O Βυζαντινός ναός της διαλελυμένης μονής Aγίου Σωτήρα του χωρίου Πλακωτή. O ναός ούτος είναι εκ των ελαχίστων σωζομένων εις σχήμα ελευθέρου σταυρού.

Nομός Ιωαννίνων.
O Ιερός ναός του Aγίου Nικολάου του εν Φλαμπουραρίω Zαγορίου Nομού Ιωαννίνων, ως χαρακτηριστικόν δείγμα της αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνος.

Nομός Aιτωλοακαρνανίας:
H Iερά Mονή Aγίου Δημητρίου εις Πάλαιρον (Zαβέρδα) Aκαρνανίας, ης το καθολικόν είναι κατάγραφον εκ τοιχογραφιών διαφόρων εποχών".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 26-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακροναυπλία
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΙΔΕΑΣ
Μιδέας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Έδεσσας (ακρόπολη - κάτω πόλη). Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος ευρύτερης περιοχής Μαυροβουνίου Γυθείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Γυθείου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ενετικό Καστέλλι στο Ακρωτήρι Θήρας
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Ακρωτηρίου
Ακρωτήριον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Ενετικό κάστρο στον Πύργο Θήρας
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
ΘΗΡΑΣ
Πύργου Καλλίστης
Πύργος Καλλίστης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Θολωτός Τάφος Βαφειού
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αμυκλών
Βαφειόν
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ι. Μoνή Αγίου Δημητρίου στην Πάλαιρο
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΙΡΟΥ
Παλαίρου
Μονή Αγίου Δημητρίου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στο Γαρδίκι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Γαρδικίου Σούλι
Γαρδίκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Δοξάτο
ΔΡΑΜΑΣ
ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΟΞΑΤΟΥ
Δοξάτου
Δοξάτον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μονής Αγίου Σωτήρα στην Πλακωτή
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πλακωτής
Πλακωτή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παντοκράτορα στο Ποντικονήσι
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Ποντικονήσιον (νησίς)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό Μενελάου και Ελένης και ερείπια Μυκηναϊκής οικίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αφισίου
Αφισίον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερόν "Διός Καππώτου" ή "Αργος Λίθος"
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Γυθείου
Γύθειον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερόν του Αμυκλαίου μετά λειψάνων του περιβόλου του ιερού
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Σπαρτιατών
Αγία Κυριακή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Καριανή. Τμήμα βυζαντινού τείχους.
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ορφανίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κτίριο στην οδό Νικηφόρου Θεοτόκη 49 (πρώην Παλάτσο Καμπίτσι) στην Κέρκυρα
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Αστικά Κτίρια
Λείψανα κτηριακού συγκροτήματος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Νεμέας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα προϊστορικού συνοικισμού - τμήμα Μυκηναϊκού τείχους
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Ξηροκαμπίου
Ξηροκάμπιον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα Ρωμαϊκής πόλεως Ασωπός
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΣΩΠΟΥ
Παπαδιανίκων
Πλύτρα
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λόφος Παλαιοπύργι (αρχαία Φάρις)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αμυκλών
Βαφειόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Λόφος Προφήτου Ηλία - λείψανα Μυκηναϊκών θαλαμωτών τάφων -
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Κεφαλά
Κεφαλάς
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λόφος Σπηλίες - Μυκηναϊκοί θαλαμωτοί τάφοι -
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Πελλάνας
Πελλάνα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λυκούριζα Αττικής
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΑΡΗΣ
Βάρης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκή Νεκρόπολις
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμήρας
Άγιος Ιωάννης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκή Νεκρόπολις
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμήρας
Άγιος Ιωάννης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκή Νεκρόπολις
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμήρας
Άγιος Ιωάννης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ναός Αγίου Νικολάου στο Φλαμπουράρι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Φλαμπουραρίου
Φλαμπουράριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Οχυρός προϊστορικός Οικισμός (πιθανότατα το Ομηρικόν Έλος)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΣΚΑΛΑΣ
Στεφανιάς
Στεφανιά
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ
Κρηνών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Πύργος Λεβένταινας στην Καρίταινα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ
Καριταίνης
Καρίταινα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος του Καψαμπίλη στην Καστανίτσα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Καστανίτσης
Καστανίτσα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Σαλαμίνα: Τύμβος των Σαλαμινομάχων στην θέση "Μαγούλα" στη χερσόνησο της Κυνόσουρας
ΝΗΣΩΝ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Αμπελακίων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Το τείχος του Ισθμού (Εξαμίλλιον) μετά του συναφούς Ιουστινιάνειου φρουρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Ισθμίας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Φρούριο Παλαμηδίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΙΔΕΑΣ
Μιδέας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Φρούριον Ακόβης
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Τροπαίων

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Χθαμαλός Λόφος Κουφόβουνο
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Αγίου Ιωάννου Λακεδαίμονος
Άγιος Ιωάννης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα