Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Φ31/43631/3404/24-9-1973 - ΦΕΚ 1147/Β/29-9-1973
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού περιοχής "Λόγγου" Εδέσσης ως τόπου ιστορικού και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως τόπον ιστορικόν και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους την περιοχήν του Λόγγου Εδέσσης την κειμένην εντός του περιβόλου των τειχών μετά ζώνης πλάτους 100 μ. έξωθεν του περιβόλου τούτου και καθ΄ όλον το μήκος αυτού, περιλαμβανομένης ομοίως και ζώνης βάθους 100μ. προς δυσμάς της τοπογραφικής οφρύος του υψιπέδου της σημερινής πόλεως Εδέσσης".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Έδεσσας (ακρόπολη - κάτω πόλη). Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα