Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61212/3229/20-12-1994 - ΦΕΚ 31/Β/20-1-1995
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχ/κού χώρου θαλάσσιας περιοχής στον Αγ. Φωκά, Ν. Λέσβου.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η θαλάσσια περιοχή που περικλείει το ακρωτήρι Αγ. Φωκά, Ν. Λέσβου όπου το ομώνυμο ναΰδριο και ιερόν Διονύσου για την αποτελεσματικότερη προστασία της αρχαίας λιθορριπής, η οποία έχει εντοπιστεί στην περιοχή.
Η κηρυσσόμενη θαλάσσια περιοχή ορίζεται στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, από τα σημεία Α,Β,Γ,Δ όπου η ΔΑ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε εν λόγω σημεία αντιστοιχούν στις εξής συντεταγμένες:

ΣΗΜΕΙΑ: Χ Ψ
Α 17.694.00 - 26.675.00
Β 17.694.00 - 27.407.00
Γ 17.232.00 - 27.407.00
Δ 17.232.00 - 26.818.00

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο ακρωτήριο Αγίου Φωκά (θαλάσσια περιοχή και ιερό Βρισιγενούς Διονύσου)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βρίσας
Άγιος Φωκάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι