Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2271/44400/20-10-1994 - ΦΕΚ 850/Β/15-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (16) γεφυρών στο νησί της Κεφαλλονιάς (Αναδημοσίευση).
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950, (16) γεφύρια στο νησί της Κεφαλλονιάς, διότι αποτελούν σημαντικές κτιστές μαρτυρίες της προσεισμικής Κεφαλλονιάς, και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού, η οποία έχει υποστεί σοβαρότατα πλήγμα λόγω σεισμών.
Τα γεφύρια αυτά αναλυτικά είναι :
α) (2) γεφύρια επί του Επαρχιακού δρόμου Αργοστόλι - Μηνιές στην περιοχή Μακρύς Γιαλός - Λάσση επαρχίας Κραναίας. Εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αποτελούν μέρος του οδικού δικτύου.
β) (2) γεφύρια επί της οδού Αργοστολίου - Μηνιές - Αεροδρόμιο. Το ένα εξακολουθεί να αποτελεί μέρος του οδικού δικτύου.
γ) Γεφύρι στην είσοδο του οικισμού Κεραμειών. Τοξωτή με κυκλικό στηθαίο, αποτελεί τμήμα του οδικού δικτύου του οικισμού.
δ) (2) γεφύρια επί της επαρχιακής οδού Αργοστόλι - Πόρος στη θέση Πλατειές μετά τη διασταύρωση με την οδό προς το μοναστήρι Σισσίων. Ήταν σε χρήση μέχρι το 1970. Σήμερα το οδικό δίκτυο εξυπηρετείται στο σημείο αυτό, με παράκαμψη.
ε) (2) γεφύρια πριν και μετά το εξωκλήσσι Αγ. Βαρβάρας επί της επαρχιακής οδού Αργοστολίου - Φαρακλάτων - Ραζάτων - Προκοπάτων.
στ) (1) γεφύρι επί της οδού Αγ. Ελευθερίου - Τσακαριστάνο στη θέση Μολού επαρχίας Σάμης.
ζ) (1) γεφύρι επί της οδού προς Φάλαρη από Διλινάτα στη θέση Μονοδένδρι. Σε άριστη κατάσταση, διατηρείται σε χρήση μέχρι σήμερα.
η) (1) γεφύρι στο Κατελειό Επαρχίας Κραναίας επί αγροτικού δρόμου σε χρήση μέχρι σήμερα.
θ) (1) γεφύρι επί της οδού Ληξούρι - Χαβδάτα, επαρχία Πάλης. Σε άριστη κατάσταση αποτελεί μέρος του οδικού δικτύου.
ι) (1) γεφύρι Κλεισούρας - Κουβαλάτων επαρχίας Πάλης. Επ' αυτής διέρχεται σήμερα αγροτικός δρόμος.
ια) (1) γεφύρι στη θέση βουνί Χαυριάτων, επαρχίας Πάλης. Σε άριστη κατάσταση αποτελεί μέρος του οδικού δικτύου.
ιβ) (1) γεφύρι επί της οδού Ληξούρι - Λιβάδι προς την Ι.Μ. Κεχριώνος επαρχίας Πάλης. Σε καλή κατάσταση διατηρείται σε χρήση σήμερα.

Κ.Ν. 5351/1932
Ν. 1469/1950
Ν. 2039/1992
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Αναδημοσίευση του ΦΕΚ 707/Β/20-9-1994.
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γεφύρι επί της οδού Αγ. Ελευθερίου - Τσακαρσιάνο
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΣΑΜΗΣ
Πυργίου

Γέφυρες
Γεφύρι επί της οδού Διλινάτα - Φάλαρη
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Διλινάτων

Γέφυρες
Γεφύρι επί της οδού Κλεισούρας - Κουβαλάτων
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΛΙΚΗΣ
Κουβαλάτων

Γέφυρες
Γεφύρι επί της οδού Ληξούρι - Λιβάδι
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΛΙΚΗΣ
Ληξουρίου

Γέφυρες
Γεφύρι επί της οδού Ληξούρι - Χαβδάτα
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΛΙΚΗΣ
Χαβδάτων

Γέφυρες
Γεφύρι στην είσοδο του οικισμού Κεραμειών
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
Κεραμειών

Γέφυρες
Γεφύρι στο Βουνί Κατωγής
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΛΙΚΗΣ
Κατωγής
Βουνίον
Γέφυρες
Γεφύρι στο Κατελειό Μαρκοπούλου
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ
Μαρκοπούλου
Κατελειός
Γέφυρες
Δύο Γεφύρια επί της επαρχιακής οδού Αργοστόλι - Πόρος
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΩΝ
Βαλεριάνου
Πλατείαι
Γέφυρες
Δύο Γεφύρια επί της επαρχιακής οδού Αργοστολίου - Φαρακλάτων - Ραζάτων - Προκοπάτων
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Φαρακλάτων

Γέφυρες
Δύο Γεφύρια επί του επαρχιακού δρόμου Αργοστόλι - Μηνιές
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Αργοστολίου

Γέφυρες
Δύο Γεφύρια επί του επαρχιακού δρόμου Αργοστόλι - Μηνιές - Αεροδρόμιο
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Αργοστολίου

Γέφυρες