Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/23775/1346/10-6-1994 - ΦΕΚ 479/Β/24-6-1994
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση της απόφασης κήρυξης Μαγούλας Αγ. Μαρίνας Ελάτειας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Συπληρώνουμε τις αρ. ΥΑ 8945/23-8-1963, ΦΕΚ 389/Β/3-9-1963 και ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964 με τις οποίες κηρύχτηκε ο προϊστορικός γήλοφος (Μαγούλα) παρά την Αγία Μαρίνα Ελάτειας ως αρχαιολογικός χώρος για λόγους προστασίας του οικισμού της ύστερης νεολιθικής και πρώιμης υστεροελλαδικής εποχής που διασώζει και οριοθετούμε την παραπάνω περιοχή στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα μεταξύ των σημείων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η - Α που αντιστοιχούν στα ακόλουθα ζεύγη συντεταγμένων: (Φ.Χ.Γ.Υ.Σ. 1:100.000/ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΑΙΔΗΨΟΣ).

Συντεταγμένες Σημείων

α/α Χ Ψ
Α -18962.00 -17285.00
Β -19048.00 -17210.00
Γ -19103.00 -17128.00
Δ -18995.00 -17005.00
Ε -18950.00 -17007.00
Ζ -18840.00 -17145.00
Η -18838.00 -17213.00"

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Καλύβια" Αγίας Μαρίνας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος
Αγία Μαρίνα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα