Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/4-12-1979 - ΦΕΚ 274/Β/23-4-1996
Τίτλος ΦΕΚ Διόρθωση σφάλματος στην Α1/Φ18/68159/3413/4-12-1979 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος
Η Α1/Φ18/68159/3413/4-12-1979 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 93/Β/31.1.80 με την οποία έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος το μεσαιωνικό Φρούριο στο λόφο των πηγών του ποταμού Αγγίτη, διορθώνεται ως εξής:
" Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό το Μεσαιωνικό Φρούριο επί του λόφου των πηγών του ποταμού Αγγίτη, κοινότητος Κοκκινογαίων Ν. Δράμας ".

( Από το Υπουργείο Πολιτισμού )
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Η Διόρθωση Σφάλματος έχει ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης του ΦΕΚ 93/Β/31-1-1980
Τελευταία Ενημέρωση 21-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μεσαιωνικό φρούριο στο λόφο των πηγών του ποταμού Αγγίτη
ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Κοκκινογείων
Αγγίτης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια