Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 33746/1924/11-4-1960 - ΦΕΚ 199/Β/11-5-1960
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζονται ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι κτίσματα, ήτοι:

Α') Μυτιλήνη:
1) Το αρχαίο Θέατρο.
2) Τα τείχη της αρχαίας πόλεως.
3) Τμήμα Στοάς παρά τον βόρειον λιμένα (σκάλα).
4) Τα μωσαϊκά της Χωράφας.
5) Η κρήνη της Χωρέφας (Χωράφας).
6) Η Εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων (1795).
7) Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων (1815).

Β') Πύργοι Θέρμης:
1) Τον Πύργο Αγγελάτου.
2) τον Πύργο Χαδούλη
3) Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου μετά του περιβόλου της (1815).
4) Μικρά κρήνη παρά την Παναγίαν Τουρλωτήν.
5) Κρήνη αριστερά της αμαξιτής οδού.

Γ') Θέρμη
1) Ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Δ') Μόρια:
1) Ο ναός του Αγίου Βασιλείου (μέσα 18ου αιώνος).
2) Τμήμα του αρχαίου τοξωτού υδραγωγείου.

Ε') Ίππειος (Ιππειον):
1) Ο ναός του Αγίου Προκοπίου.

ΣΤ') Περιφερείας Βασιλικών:
1) Το εκκλησίδιον της Μονής της Παναγιάς (νυν εκκλησιαστικό Γηροκομείο).

Ζ') Αχλαδερή:
1)Τα ερείπια της αρχαίας Πέρρας [ορθόν: Πύρρας].

Η') Αρίσβη:
1) τα ερείπια της αρχαίας Αρίσβας (Παλαιόκαστρον).

Θ') Καλλονή:
1) Το Ξηρόκαστρο (ερείπια αρχαίου οικισμού).

Ι') Άγρα:
1) Καλό Τείχος (αρχαίον κτιριακό συγκρότημα) παρά την Αποθήκην.

Κ') Αγιάσος:
1) Καστέλλι (μεσαιωνικόν οχυρό).

ΚΑ') Πλωμάρι:
1) Κρήνη εντός του χωριού.
2) Κρήνη έξωθεν του ναού της Μεταμορφώσεως.

ΚΒ') Κάτω Χάλικας:
1) Κρήνη με αρχαΐζουσα επιγραφή".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαίο θέατρο Μυτιλήνης
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Θέατρα / Ωδεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίο υδραγωγείο Μόριας. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Συστήματα Ύδρευσης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αποθήκας (αρχαίο κτιριακό συγκρότημα). Καθορισμός Ζώνης Α΄ προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας
Αποθήκαι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αρίσβης (Παλαιόκαστρο). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Αρίσβης
Αρίσβη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αχλαδερής (ερείπια της αρχαίας Πύρρας). Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγίας Παρασκευής

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στο Ξηρόκαστρο Καλλονής (ερείπια αρχαίου οικισμού)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Καλλονής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Εκκλησίδιον Μονής Παναγιάς Βασιλικών (νυν εκκλησιαστικό Γηροκομείο)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βασιλικών

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Αστικά Κτίρια
Θρησκευτικοί Χώροι
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου στη Μόρια
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας
Μόρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου μετά του περιβόλου του στους Πύργους Θερμής
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής
Πύργοι Θερμής
Τμήματα Κτιρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Προκοπίου στο Ίππειο
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
Ιππείου
Ίππειον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Θεοδώρων στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Εισοδίων Θεοτόκου στη Θερμή
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Λουτροπόλεως Θερμής
Λουτρόπολις Θερμής
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καστέλλι Αγιάσου (μεσαιωνικό οχυρό)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣΟΥ
Αγιάσου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Κρήνη με αρχαΐζουσα επιγραφή στον Κάτω Χάλικα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη παρά την Παναγία Τουρλωτή στους Πύργους Θερμής
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής
Πύργοι Θερμής
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη στο Πλωμάρι
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Πλωμαρίου
Πλωμάριον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη στο Πλωμάρι
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Πλωμαρίου
Πλωμάριον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη στους Πύργους Θερμής
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη Χωράφας στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Μωσαϊκά Χωράφας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Πύργος Αγγελάτου στους Πύργους Θερμής, ιδ. Νιάνια
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής
Πύργοι Θερμής
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος Χαδούλη (νυν Καραπιπέρη) στους Πύργους Θερμής
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής
Πύργοι Θερμής
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Τα τείχη της αρχαίας πόλης στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήμα Στοάς παρά τον βόρειο λιμένα Μυτιλήνης
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εμπόριο