Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3623/54270/16-10-2001 - ΦΕΚ 1371/Β/18-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης του Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης Αρκαδίας, με τον περιβάλλοντα χώρο του, μεταξύ των οδών Κέννεντυ, Οικονομίδου, Δημητρακοπούλου και Εθν. Αντίστασης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης Αρκαδίας, μεταξύ των οδών Κέννεντυ, Οικονομίδου, Δημητρακοπούλου και Εθν. Αντίστασης με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια ιδιοκτησίας, διότι πρόκειται για ένα σημαντικό κτίριο με ενδιαφέροντα νεοκλασικά αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις, καθώς και αξιόλογο εσωτερικό διάκοσμο.
Επίσης στο ισόγειο του κτιρίου διατηρούνται τα τελευταία μηνύματα που χάραξαν στους τοίχους οι καταδικασθέντες σε θάνατο κατά την περίοδο του εμφυλίου".

Ν 5351/32 άρ. 52, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 14 και 17 του ΝΔ 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρ. 32 παρ. 5 του Ν 1337/1983 και ισχύει
Ν 1469/50
Ν 2039 (ΦΕΚ 61/A/13.4.92)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τριπόλεως
Τρίπολις
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης