Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/43948/2500/28-11-1996 - ΦΕΚ 1123/Β/16-12-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Λαμπρικών Κορωπίου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος ολόκληρη η πεδινή έκταση των Λαμπρικών Κορωπίου, όπου τοποθετείται ο αρχαίος δήμος των Λαμπτρών Καθύπερθεν, για λόγους προστασίας των διάσπαρτων αρχαιοτήτων που σώζονται κατά χώραν και χρονολογούνται από τα αρχαϊκά έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια. Ο χαρακτηριζόμενος αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται στο συνημμένο χάρτη Γ. Υ. Σ. κλ. 1:5000 με τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 τα ζεύγη συντεταγμένων των οποίων ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α / α 1: 5.000 1: 50.000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)

1 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9489,0 13531,5 1 - 2 329,13
2 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9286,8 13271,8 2 - 3 175,79
3 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9346,9 13106,6 3 - 4 334,53
4 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9529,5 12826,3 4 - 5 284,78
5 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9592,6 12548,6 5 - 6 365,23
6 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9781,8 12236,2 6 - 7 76,81
7 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9851,4 12203,7 7 - 8 372,55
8 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -10220,7 12252,8 8 - 9 267,81
9 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -10474,5 12338,3 9 - 10 137,85
10 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -10592,6 12409,4 10 - 11 72,90
11 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -10662,7 12429,4 11 - 12 324,58
12 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -10941,5 12595,6 12 - 13 109,20
13 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -11013,5 12677,7 13 - 14 656,35
14 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -11567,6 13029,5 14 - 15 147,37
15 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -11643,7 13155,7 15 - 16 1619,15
16 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -10721,4 14486,5 16 - 17 442,70
17 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -10468,0 14123,5 17 - 18 360,64
18 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -10211,0 13870,5 18 - 19 387,36
19 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9834,0 13781,5 19 - 20 177,49
20 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9660,0 13816,5 20 - 1 332,36
1 6466,3 ΑΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ -9489,0 13531,5

ΚΝ 5351/ 1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 79/Β/7-2-1997. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 14-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Περιοχής "Λαμπρικών" Κορωπίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΡΩΠΙΑΣΑρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι