Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/61148/3600/14-11-1997 - ΦΕΚ 45/Β/28-1-1998
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Στρύμης Ν. Ροδόπης.
Κείμενο
"Εγκρίνεται η επέκταση των ορίων της ήδη κηρυγμένης με την αριθμ. 4499/12-6-64 Υ.Α. (ΦΕΚ 239 / 30 - 6 - 1964) αρχαίας Στρύμης ως αρχαιολογικού χώρου, προκειμένου να καλυφθεί μια ευρύτερη αρχαιολογικώς σημαντική περιοχή. Συγκεκριμένα κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η χερσόνησος της Μολυβωτής και η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Ισμαρίδος (Μητρικού) που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της ΓΥΣ 1:5.000 από τα σημεία 1-2 -3 -4- 5- 6- 7- 8-9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- Ακτογραμμή- 1. Στη χερσόνησο της Μολυβωτής βρίσκονται τα ερείπια της πόλης και των τειχών της αρχαίας Στρύμης καθώς και το επίπεδο νεκροταφείο της πόλης. Στην περιοχή του Μητρικού, όπου εκτείνεται το σημαντικό νεκροταφείο των τύμβων, υπάρχουν επίσης και τα ερείπια πολλών αρχαίων αγροικιών.
Τα προαναφερόμενα σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων ως ακολούθως:


3640/Β 3641 /7
Φ.Χ 1:50.000 Φ.Χ. 1:50.000
ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------
3650/2 3651/1
Φ.Χ. 1:50.000 Φ.Χ. 1: 50.000
ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΞΥΛΑΓΑΝΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------
3650/3 3650/4 3651/3
Φ.Χ. 1:50.000 Φ.Χ. 1: 50.000 Φ.Χ. 1:50.000
ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΞΥΛΑΓΑΝΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------

3650/5 3650/6 3651/5
Φ.Χ. 1:50.000 Φ.Χ. 1: 50.000 Φ.Χ. 1:50.000
ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΞΥΛΑΓΑΝΗ ΞΥΛΑΓΑΝΗ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 719/Β/15-7-1998. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 08-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαία Στρύμη. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΙΓΕΙΡΟΥ


Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα