Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/50566/2682/19-10-1994 - ΦΕΚ 845/Β/14-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή της Κοινότητας Γερακαρίου Επαρχίας και Νομού Κιλκίς.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. YΠΠO/APX/A1/Φ.16/59168/2199 π.ε./1-2-86 απόφαση (Φ.E.K. 118/B/19-3-86 και Φ.E.K. 561/B/27-8-86), με την οποία κηρύχθηκαν οι ακόλουθοι αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή Kοινότητας Γερακαρίου, Eπαρχίας Kιλκίς :
α) Oικισμός Παλατιανού :
Στον κηρυσσόμενο χώρο, ευρισκόμενο B.Δ. του ως άνω οικισμού, εκτός από τον οικισμό ιστορικών χρόνων που περιλαμβανόταν στην προηγούμενη κήρυξη, εμπίπτουν επίσης και τα νεκροταφεία του οικισμού αυτού. H κηρυσσόμενη περιοχή σημειώνεται στο απόσπασμα χάρτη ΓYΣ 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1 έως και 41-1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, ως ακολούθως:

ΣYNTETAΓMENEΣ:
ΠAΛATIANO
Σημεία X Ψ
1 - 5874.50 - 11108.40
2 - 5827.80 - 11118.50
3 - 5777.50 - 11106.10
4 - 5706.90 - 11085.00
5 - 5544.10 - 10968.80
6 - 5478.60 - 11050.20
7 - 5416.70 - 11089.60
8 - 5320.30 - 11225.50
9 - 5238.40 - 11309.70
10 - 5187.20 - 11315.00
11 - 5065.10 - 11360.80
12 - 5095.20 - 11393.20
13 - 5080.90 - 11470.00
14 - 5088.50 - 11502.50
15 - 5076.10 - 11549.60
16 - 5060.30 - 11630.70
17 - 5110.90 - 11736.20
18 - 5102.20 - 11792.60
19 - 5155.90 - 11989.90
20 - 5174.90 - 12024.80
21 - 5235.40 - 12065.30
22 - 5265.70 - 12126.50
23 - 5304.20 - 12182.20
24 - 5306.50 - 12252.30
25 - 5284.80 - 12340.40
26 - 5290.10 - 12395.40
27 - 5244,70 - 12511.80
28 - 5235.20 - 12548.10
29 - 5237.60 - 12636.10
30 - 5400.10 - 12604.20
31 - 5515.20 - 12581.70
32 - 5635.90 - 12405.30
33 - 5600.20 - 12275.50
34 - 5669.70 - 12189.90
35 - 5786.20 - 11995.00
36 - 5850.30 - 11828.80
37 - 5845.10 - 11813.90
38 - 5879.10 - 11706.20
39 - 5877.30 - 11660.10
40 - 5889.60 - 11624.90
41 - 5918.30 - 11417.80

β) Oικισμός Γερακαρίου :
Για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας του ήδη κηρυγμένου ως αρχαιολογικού χώρου (BΔ 16-8-37, ΦEK 335/25-8-37 και YΠΠO/APX/A1/Φ.16/59168/2199 π.ε/1-8-86 (ΦEK 118/B/19-3-86 και ΦEK 561/B/86) οικισμού προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, που σώζεται στην παραπάνω περιοχή, επαναπροσδιορίζουμε τα όρια του αρχαιολογικού χώρου, στον οποίο εκτός από τον προαναφερόμενο οικισμό, περιλαμβάνονται και ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
H κηρυσσόμενη περιοχή-ευρισκόμενη B.A. του οικισμού Γερακαρίου-σημειώνεται στο Φ.X.
Γ.Y.Σ. 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1 έως και 43-1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, ως ακολούθως:

ΓEPAKAPI
Σημεία X Ψ
1 - 3321.50 - 16121.90
2 - 3235.70 - 16057.40
3 - 3179.40 - 15975.20
4 - 3023.10 - 15890.10
5 - 3004.20 - 15850.90
6 - 2944.30 - 15819.80
7 - 2896.20 - 15770.30
8 - 2859.90 - 15748.40
9 - 2803.80 - 15685.10
10 - 2814.10 - 15639.80
11 - 2788.50 - 15574.20
12 - 2772.10 - 15514.90
13 - 2693.70 - 15430.40
14 - 2646.10 - 15330.10
15 - 2508.50 - 15260.20
16 - 2464.60 - 15142.20
17 - 2439.70 - 15185.10
18 - 2405.20 - 15182.60
19 - 2384.40 - 15189.90
20 - 2345.30 - 15169.80
21 - 2337.30 - 15264.50
22 - 2440.30 - 15274.80
23 - 2414.70 - 15327.60
24 - 2413.80 - 15467.30
25 - 2365.20 - 15547.50
26 - 2276.10 - 15636.20
27 - 2234,20 - 15714.70
28 - 2182.50 - 15831.90
29 - 2181.50 - 15879.50
30 - 2221.80 - 15905.10
31 - 2255.40 - 15952.30
32 - 2426.20 - 16210.10
33 - 2510.40 - 16235.50
34 - 2624.80 - 16378.70
35 - 2674.10 - 16434.80
36 - 2738.70 - 16476.20
37 - 2752.90 - 16414.90
38 - 2824.90 - 16229.10
39 - 2887.30 - 16172.30
40 - 2964.80 - 16135.20
41 - 3094.90 - 16100.00
42 - 3209.80 - 16155.50
43 - 3243.20 - 16168.10

KN 5351/32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 54/Β/30-1-1995. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Λόφος Τορτσέλι - Ασσάρ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Γερακαρίου
Παλατιανόν
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ιστορικών χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Γερακαρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα