Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57683/3282 π.ε./17-4-1996 - ΦΕΚ 294/Β/3-5-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη νέων αρχαιολογικών χώρων και επαναπροσδιορισμός ορίων ήδη κηρυγμένων στο Νομό Κιλκίς.
Κείμενο
"Εγκρίνουμε την κήρυξη των νέων αρχ/κών χώρων στο Ν. Κιλκίς, καθώς και τις συμπληρωματικές προτάσεις των ήδη κηρυγμένων χώρων με αποσαφηνίσεις των ορίων τους, όπως σημειώνονται στους αριθμημένους πίνακες που συνοδεύουν την απόφαση, για την αποτελεσματικότερη προστασία τους, αλλά και για την αρτιότερη οργάνωση και μηχανογράφηση του τοπογραφικού αρχείου της αρμόδιας ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Ι. Κηρύξεις νέων αρχαιολογικών χώρων.

Α. Επαρχία Κιλκίς.

1. Κοινότητα Αντιγονείας, οικισμός Γάβρας (Β).
Προϊστορικός οικισμός (Τούμπα) στη συμβολή δύο χειμάρρων στην αγροτική περιοχή Γάβρας- Μονολιθίου, δεξιά του αγροτικού δρόμου Γάβρας προς Μονολίθι. Καλλιεργούμενη έκταση. Περικλείεται από τα σημεία 1,2......,9,1, όπως δηλώνονται σε απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ 1: 5000 (Πιν. 1). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Αντιγόνεια - Γάβρα Β (3336.3) (41° 15' - 0° 45') 62

Α / Α Χ Υ

1 - 8876,40 - 9757,50
2 - 8782,10 - 9666,60
3 - 8673,80 - 9726,60
4 - 8587,00 - 9841,00
5 - 8616,70 - 9898,50
6 - 8744,30 - 9841,20
7 - 8764,20 - 9807,10
8 - 8787,30 - 9789,60
9 - 8785,00 - 9767,50

2. Κοινότητα Βαπτιστής. Οικισμός Κυριακέϊκα.
Προϊστορικός οικισμός και νεκροταφείο ιστορικών χρόνων στον τραπεζοειδή λόφο 1500μ. ΝΑ του χωριού Βαπτιστής, οικισμός Κυριακέϊκα. Στην επιφάνεια του λόφου άφθονη ρωμαϊκή κεραμεική και μαρτυρίες για ύπαρξη τάφων στην ευρύτερη περιοχή.
Χέρσα έκταση, που χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος.
Περικλείεται από τα σημεία 1,2......,12,1, όπως δηλώνονται σε απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 2). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Βαπτιστής - Συν. Σαρακατσαναίων (3352.2) (40° 45', - 0° 45') 15/ 59

Α / Α Χ Υ
1 - 16568,30 25632,10
2 - 16392,10 25734,00
3 - 16184,50 25729,30
4 - 15995,00 25700,00
5 - 15989,50 25011,70
6 - 15990,00 25044,50
7 - 16021,70 25482,30
8 - 16007,30 25454,70
9 - 16042,00 25368,40
10 - 16151,60 25326,10
11 - 16346,40 25300,00
12 - 16503,10 25494,50

3. Κοινότητα Ανθοφύτου.
Προϊστορικός οικισμός (Τούμπα), γνωστός στη βιβλιογραφία ως " Ανθόφυτο Α". Βρίσκεται 2,5 χλμ. ανατολικά του σύγχρονου οικισμού του Ανθοφύτου και 300μ. ΝΑ της γέφυρας ενός καναλιού. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,7,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 3). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Ανθόφυτο Α (3365.3) (40° 45' - 0° 45') 30

Α / Α Χ Υ
1 - 19652,40 12145 ,70
2 - 19505,60 12070,30
3 - 19378,30 11956,50
4 - 19361,50 11870,00
5 - 19372,10 11743,40
6 - 19504,00 11790,50
7 - 19621,50 11780,00

4. Κοινότητα Ξυλοκερατιάς. Λόφος Καρδίτσα.
Προϊστορικός οικισμός στον χαμηλό λόφο περίπου 3χλμ. ΝΔ της Ξυλοκερατιάς και σε απόσταση 200 περίπου μέτρων από τη ΒΑ όχθη της Πικρολίμνης. Διάσπαρτη κεραμεική στην επιφάνειά του. Έκταση χέρσα. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,22,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 4). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:

Πικρολίμνη - Καρδίτσα (3366.3, 3366,5) (40° 45' - 0° 45') 40

Α / Α Χ Υ

1 - 12357,30 11204,30
2 - 12281,80 11161,70
3 - 12238,40 11119,10
4 - 12184,70 11117,00
5 - 12111,30 10985,00
6 - 12060,50 10801,20
7 - 12071,70 10709,70
8 - 12043,10 10616,30
9 - 11960,50 10510,50
10 - 11880,00 10403,20
11 - 11981,20 10380,00
12 - 12229,60 10401,50
13 - 12278,30 10427,60
14 - 12351,00 10452,00
15 - 12393,60 10514,70
16 - 12484,50 10781,40
17 - 12559,60 10809,60
18 - 12618,40 10885,00
19 - 12626,00 10983,20
20 - 12580,70 11050,00
21 - 12495,50 11112,50
22 - 12440,50 11175,50

5. Κοινότητα Ξυλοκερατιάς, θέση Αρχοντή Τούμπα.
Προϊστορικός οικισμός 11/2 χλμ νότια του χωριού Ξυλοκερατιάς και περίπου 750μ. δυτικά του δρόμου Ν. Φιλαδέλφειας - Ξυλοκερατιάς. Στην κορυφή της τούμπας υδραγωγείο. Άφθονη επιφανειακή κεραμεική. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,6,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 5). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:

Πικρολίμνη (Αρχοντή - Τούμπα) (3366,5) (40° 45' - 0° 45') 45

Α / Α Χ Υ
1 - 11175,20 10614,80
2 - 10705,80 10608,70
3 - 10668,30 10411,30
4 - 10711,50 10211,60
5 - 11169,50 10215,00
6 - 11193,40 10434,60

Δήμος Κιλκίς, οικισμός Μεταλλικού.
Στον οικισμό Μεταλλικού έχουν εντοπισθεί (5) αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι αριθμούνται με τα γράμματα Α, Β,Γ, Δ,Ε.
6. Οικισμός Α Μεταλλικού.
Οικισμός πάνω σε λόφο 1χλμ. Ν-ΝΑ του σύγχρονου οικισμού Μεταλλικού στη θέση Τρανός λόφος. Άφθονη κεραμεική ιστορικών χρόνων και λείψανα οχύρωσης στην περιφέρεια του. Νεκροταφείο κιβωτιόσχημων τάφων συλλημένων στις παρυφές του λόφου και στα γύρω χωράφια. Πιθανότατα ταυτίζεται με τη θέση της πόλεως "Βράγγυλος". Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,19,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 6). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Μεταλλικό Α (Τρανός λόφος) (3346,7) (41° 15 ' - 0° 45') 48

Α / Α Χ Υ

1 - 12499,70 - 27610,30
2 - 12495,50 - 27527,10
3 - 12517,20 - 27192,50
4 - 12527,40 - 27070,60
5 - 12385,30 - 26694,80
6 - 12304,70 - 26740,00
7 - 12180,20 - 26712,50
8 - 12062,50 - 26700,40
9 - 11927,20 - 26790,30
10 - 11820,10 - 26890,50
11 - 11632,00 - 27067,80
12 - 11500,00 - 27190,00
13 - 11659,10 - 27303,90
14 - 11763,20 - 27271,10
15 - 11821,90 - 27387,50
16 - 11942,50 - 27521,00
17 - 12054,60 - 27601,30
18 - 12182,50 - 27631,30
19 - 12337,20 - 27626,00

7. Οικισμός Β Μεταλλικού.
Προϊστορικός οικισμός πάνω σε λόφο, νότια του σύγχρονου οικισμού Μεταλλικού. Άφθονη επιφανειακή κεραμεική. Σ ' ένα σημείο διακρίνονται υπολείμματα τοίχου. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,12,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 7). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Μεταλλικό Β (3345,8, 3346,7) (41° 45 ' - 0° 45') 49

Α / Α Χ Υ
1 - 12706,10 - 26413,40
2 - 12664,40 - 26341,70
3 - 12611,50 - 26371,80
4 - 12392,50 - 26555,00
5 - 12303,40 - 26560,00
6 - 12286,20 - 26726,30
7 - 12304,70 - 26740,00
8 - 12385,30 - 26694,80
9 - 12527,40 - 27070,60
10 - 12673,70 - 27083,10
11 - 12738,60 - 27100,00
12 - 12728,40 - 26624,10

8,9. Οικισμός Γ και Δ Μεταλλικού.
Δύο συνεχόμενοι οικισμοί πάνω σε λόφο, δυτικά του σύγχρονου οικισμού Μεταλλικού στη θέση " Ξυνό Νερό". Άφθονη επιφανειακή κεραμεική προϊστορικών - πρωτοϊστορικών χρόνων. Ο λόφος πευκόφυτος. Κοινόχρηστη έκταση. Στα βόρεια του λόφου σε απόσταση 50μ. υπάρχει πηγή πόσιμου νερού και επιφανειακοί τοίχοι από αργολιθοδομή κτισμάτων ιστορικών χρόνων. Ο κηρυσσόμενος χώρος σημειώνεται ενιαία σε απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 8) και περικλείεται από τα σημεία 1,2...,18,1,που αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Μεταλλικό Γ (Ξυνό Νερό) - Μεταλλικό Δ (ντουχ)
(3345,8)(41° 45, '- 0° 45') 61 50

Α / Α Χ Υ

1 - 13389,20 - 25724,10
2 - 13068,50 - 23369,30
3 - 12967,50 - 25385,70
4 - 12853,40 - 25410,00
5 - 12749,60 - 25453,90
6 - 12729,00 - 25558,50
7 - 12721,60 - 25836,40
8 - 12696,30 - 26011,80
9 - 12641,90 - 26100,00
10 - 12626,30 - 26143,80
11 - 12664,40 - 26341,70
12 - 12706,10 - 26413,40
13 - 12745,10 - 26439,00
14 - 12824,70 - 26431,60
15 - 13126,40 - 26304,20
16 - 13405,60 - 26216,40
17 - 13440,00 - 25972,00
18 - 13384,50 - 25776,90

10. Οικισμός Ε Μεταλλικού.
Προϊστορικός οικισμός σε τραπεζοειδές έξαρμα + - 1,50μ. x 60μ. Στη Β- ΒΔ πλευρά του σώζεται τμήμα οχυρωματικού περιβόλου από μεγάλους ογκολίθους. Η έκταση χέρσα. Επιφανειακή κεραμεική εποχής του χαλκού. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2...,12,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 9). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Μεταλλικό Ε (Σταυροχώρι) (3346,5) (41° 45, '- 0° 45') 51

Α / Α Χ Υ
1 - 11621,30 - 23822,50
2 - 11048,10 - 23371,80
3 - 10604,20 - 23306,10
4 - 10532,30 - 23332,60
5 - 10107,50 - 23617,50
6 - 10242,50 - 23800,00
7 - 10646,00 - 24071,80
8 - 10739,60 - 24044,70
9 - 11035,50 - 24066,40
10 - 11164,70 - 24048,90
11 - 11232,10 - 24011,30
12 - 11447,50 - 24122,50

11. Κοινότητα Μαυρονερίου, οικισμός Άνω Αποστόλων.
Τραπεζοειδές ύψωμα, ΒΔ του σύγχρονου οικισμού των Άνω Αποστόλων. Με βάση επιγραφικά και ανασκαφικά ευρήματα στη θέση αυτή τοποθετείται η αρχαία Μόρρυλος. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως τμήμα βαλανείου, τοίχους κτιρίων, καθώς και αγάλματα της οικογένειας του Ασκληπιού. Η έκταση κοινόχρηστη στο μεγαλύτερο μέρος της. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2.....,24,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 10).
Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Άνω Απόστολοι (3355.8) (40° 45' - 0° 45') 1

Α / Α Χ Υ

1 - 14739,70 17768,30
2 - 14686,80 17770,10
3 - 14500,00 17690,00
4 - 14321,70 17671,40
5 - 14211,50 17601,20
6 - 14093,20 17578,50
7 - 13970,80 17586,20
8 - 13917,00 17500,00
9 - 13885,00 17388,70
10 - 13890,00 17345,80
11 - 13895,00 17271,40
12 - 13883,10 17179,30
13 - 13886,70 17107,80
14 - 13917,00 17029,60
15 - 13947,80 16993,40
16 - 13995,80 16964,10
17 - 14387,10 16952,50
18 - 17759,50 17083,60
19 - 14726,40 17174,20
20 - 14678,20 17210,00
21 - 14594,50 17346,50
22 - 14704,30 17468,30
23 - 14787,20 17651,80
24 - 14780,50 17720,40

12. Κοινότητα Τερπύλλου.
Οικισμός στο ύψωμα του Αγίου Γεωργίου στ' ανατολικά του χωριού. Επιφανειακά άφθονη κεραμεική, τεμάχια πίθων, νομίσματα. Πληροφορίες για ύπαρξη αρχαιοτήτων και στην γύρω ευρύτερη περιοχή. Ο χώρος κοινόχρηστος. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,19,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 11). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Τέρπυλλος (3347,5) (41° 15' - 0° 45') 14

Α / Α Χ Υ

1 - 910,30 - 23203,70
2 - 848,50 - 23072,00
3 - 751,70 - 23015,00
4 - 640,70 - 22885,40
5 - 528,20 - 23015,00
6 - 487,00 - 23060,60
7 - 436,30 - 23120,50
8 - 381,10 - 23121,30
9 - 269,40 - 23205,00
10 - 279,30 - 23430,40
11 - 428,80 - 23424,70
12 - 469,50 - 23410,60
13 - 689,70 - 23425,10
14 - 680,50 - 23412,60
15 - 837,50 - 23444,80
16 - 848,00 - 23399,50
17 - 873,10 - 23374,30
18 - 905,00 - 23366,20
19 - 850,20 - 23225,40

13. Κοινότητα Κοκκινιάς.
Τούμπα δεξιά του δρόμου Κοκκινιάς - Μεταξουργιού περίπου 700 μέτρα από το δημόσιο δρόμο. Δενδροφυτευμένη η νότια και ανατολική πλευρά, η βόρεια και δυτική γυμνές και απότομες.Λείψανα περιβόλου. Επιφανειακά πολλές κεραμίδες, κομμάτια από πιθάρια και όστρακα ρωμαϊκών χρόνων.Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2,......,8,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 12). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Κοκκινιά (3348,1) (41° 15' - 0° 45') 13

Α / Α Χ Υ

1 4720,20 - 18657,50
2 4802,50 - 18645,30
3 4904,20 - 18599,60
4 4952,50 - 18696,10
5 5044,60 - 18783,60
6 4937,80 - 18832,10
7 4777,10 - 18924,50
8 4743,00 - 18767,80

14. Κοινότητα Μουριών.
Οικισμός στη θέση Πεζούλι με επιφανειακή κεραμεική και νομίσματα ελληνιστικών χρόνων.
Η θέση, στην ανατολική όχθη της λίμνης σ ' απόσταση 1.950μ. απ ' αυτήν και βόρεια από χείμαρρο που χύνεται σ' αυτήν. Το ύψωμα χέρσο, η υπόλοιπη περιοχή καλλιεργείται.
Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......13,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 13). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Μουριές (3325,6) (41° 15' - 0° 45') 23

Α / Α Χ Υ

1 - 14149,30 - 958,10
2 - 13866,00 - 881,40
3 - 13788,50 - 835,70
4 - 13446,20 - 799,20
5 - 13389,50 - 768,70
6 - 13265,40 - 1136,50
7 - 13511,70 - 1375,00
8 - 13533,40 - 1657,10
9 - 13662,00 - 1604,60
10 - 13701,50 - 1545,80
11 - 13830,60 - 1498,50
12 - 14117,50 - 1110,00
13 - 14196,20 - 1150,00

15. Κοινότητα Πλαγιάς - Θέση Προφήτης Ηλίας.
Οικισμός ρωμαϊκών χρόνων αλλά και μεταγενέστερες φάσεις στο λόφο του Προφήτη Ηλία, δεξιά του δρόμου Κορομηλιάς προς Πλαγιά και Ν.Α. του οικισμού της Πλαγιάς περίπου 100μ. Η έκταση κοινόχρηστη. Η διάνοιξη αγροτικού δρόμου κατέστρεψε τοίχους κτιρίων και αποκάλυψε πιθάρια in situ. Άφθονη επιφανειακή κεραμεική. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......18,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 14). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Πλαγιά - Προφήτης Ηλίας (3346,1) (41° 15' - 0° 45') 41

Α / Α Χ Υ

1 - 9722,30 - 18215,00
2 - 9729,00 - 18180,70
3 - 9560,10 - 17951,10
4 - 9465,00 - 17805,50
5 - 9348,50 - 17787,60
6 - 9162,40 - 17817,20
7 - 9078,70 - 17872,50
8 - 8996,50 - 17910,00
9 - 9032,00 - 17946,00
10 - 9041,30 - 18040,30
11 - 8980,00 - 18301,00
12 - 9168,70 - 18430,00
13 - 9285,50 - 18457,60
14 - 9410,00 - 18550,00
15 - 9484,60 - 18461,40
16 - 9562,50 - 18374,20
17 - 9669,30 - 18376,00
18 - 9716,70 - 18334,50

16. Κοινότητα Χέρσο - Θέση Τούμπα Χρυσάφη.
Προϊστορικός οικισμός στη θέση Τούμπα Χρυσάφη στα Β.Δ. του χωριού και σ' απόσταση 1200μ. απ' αυτό. Κατά μήκος της δυτικής πλευράς της ρέει χείμαρρος. Η έκταση χέρσα, χρησιμοποιήθηκε για αιμοληψία πριν από χρόνια. Πολλές καταστροφές από αρχαιοκαπήλους στην κορυφή της. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......19,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 15). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Χέρσο (Χρυσάφη) (3335,8) (41° 15' - 0° 45') 8

Α / Α Χ Υ
1 - 16403,20 - 16041,60
2 - 16331,00 - 15998,70
3 - 16189,40 - 15974,50
4 - 16056,50 - 16000,00
5 - 15941,30 - 16030,20
6 - 15937,50 - 16077,60
7 - 15920,70 - 16108,60
8 - 15932,50 - 16142,50
9 - 15967,70 - 16189,30
10 - 15972,10 - 16225,70
11 - 15940,30 - 16260,00
12 - 16041,80 - 16345,60
13 - 16137,50 - 16379,00
14 - 16152,00 - 16315,70
15 - 16204,30 - 16303,80
16 - 16234,60 - 16275,10
17 - 16308,10 - 16228,30
18 - 16368,70 - 16180,00
19 - 16391,20 - 16096,00

Β. Επαρχία Παιονίας Ν.Κιλκίς.

17. Κοινότητα Γρίβα - Θέση Αγ. Αντώνιος.
Οικισμός στη θέση Αγ. Αντώνιος Ν.Α. της Γρίβας και σ ' απόσταση 1300μ. απ ' αυτήν. Χαμηλό έξαρμα με επιχώσεις του τμήματος που καταστράφηκε στις εργασίες ισοπέδωσης και διαμόρφωσης του αυλόγυρου του ναϊδρίου του Αγ. Αντωνίου. Επιφανειακή χειροποίητη κεραμεική. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,6,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ 1: 5000 (Πιν. 16). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:

Γρίβα - Αγ. Αντώνιος (3352,5) (40° 45' - 1° 15') 37

Α / Α Χ Υ

1 - 3603,80 21720,80
2 - 3554,50 21733,00
3 - 3522,10 21678,30
4 - 3524,70 21588,70
5 - 3611,50 21556,10
6 - 3629,40 21635,50

18. Δήμος Γουμένισσας, Οικισμός Πενταλόφου.
Οικισμός στη θέση Τούμπα Πέτρας. Βρίσκεται δεξιά του αγροτικού δρόμου Γερακώνας προς Πεντάλοφο 2300μ. Β.Δ. της Γερακώνας και 1900μ. Ν.Α. του Πενταλόφου. Ο οικισμός με μικρές επιχώσεις πάνω σε φυσικό βραχώδες έξαρμα. Καλλιεργούμενη έκταση. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,10,1,όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ 1: 5000 (Πιν. 17). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:

Πεντάλοφος (3352,7) (40° 45' - 1° 45') 36

Α / Α Χ Υ

1 - 3185,50 18526,10
2 - 2943,80 18470,80
3 - 2884,60 18369,30
4 - 2868,20 18215,50
5 - 2894,50 18068,00
6 - 2915,00 18006,20
7 - 3094,60 18061,50
8 - 3289,70 18165,00
9 - 3218,20 18290,30
10 - 3139,60 18402,50

19. Κοινότητα Τούμπα Παιονίας.
Ταφικός τύμβος στο κέντρο του χωριού και σ ' απόσταση 1200μ. περίπου από τους δύο άλλους ταφικούς τύμβους που βρίσκονται βορειότερα 800μ. περίπου από τα όρια του χωριού. Πάνω του έχει κτισθεί το καμπαναριό της μεταβυζαντινής εκκλησίας που βρίσκεται δίπλα στον τύμβο.
Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,8,1,όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ 1: 5000 (Πιν. 18). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:

Τούμπα Παιονίας (3353,5) 34

Α / Α Χ Υ

1 6289,70 20622,30
2 6361,10 20724,80
3 6377,50 20740,00
4 6393,40 20743,60
5 6403,80 20731,50
6 6415,00 20715,00
7 6426,20 20658,10
8 6403,80 20574,30

20. Κοινότητα Φιλυριάς - Λόφος Αγίας Κυριακής.
Τραπεζοειδές ύψωμα Ν.Δ. του χωριού και σε απόσταση 150μ. απ ' αυτό. Καλλιεργείται η οριζόντια επιφάνειά του, ενώ στις πλαγιές είναι πευκοφυτεμένο. Άφθονη κεραμεική ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων και ελάχιστα προϊστορικά όστρακα. Στο ύψωμα Ν.Δ. του λόφου βρέθηκαν και ανασκάφηκαν ελληνιστικοί τάφοι. Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,14,1,όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ 1: 5000 (Πιν. 19). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:Φιλυριά - Αγ. Κυριακή (3362,2) 43

Α / Α Χ Υ
1 360,40 16644,20
2 454,30 16592,70
3 526,10 16571,30
4 609,80 16526,50
5 634,50 16494,30
6 675,00 16481,80
7 715,40 16487,00
8 741,80 16344,20
9 932,50 16388,80
10 991,00 16229,60
11 730,50 16229,10
12 600,70 16305,00
13 317,50 16249,60
14 282,10 16306,30

21. Κοινότητα Φιλυριάς - Θέση Ισβόρ.
Χαμηλό έξαρμα σε έκταση που καλλιεργείται. Αριστερά του δρόμου Πολυπέτρου - Φιλυριάς και σ ' απόσταση 1100μ. Ν.Α. - Νότια απ ' αυτήν εντοπίσθηκε κτίριο ρωμαϊκών χρόνων με άφθονη επιφανειακή κεραμεική και λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη.
Η κηρυσσόμενη περιοχή περικλείεται από τα σημεία 1,2......,10,1,όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ 1: 5000 (Πιν. 20). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:

Φιλυριά - Ισβόρ 38

Α / Α Χ Υ
1 960,40 15145,20
2 1255,70 15306,50
3 1318,10 15219,70
4 1597,50 15381,00
5 1734,10 15174,80
6 1818,50 15075,70
7 1469,50 14685,20
8 1522,10 14860,40
9 1391,70 14794,50
10 1076,40 15015,60

ΙΙ. Συμπληρωματικές κηρύξεις αρχαιολογικών χώρων με επαναπροσδιορισμό των ορίων τους.

1. Κοινότητα Γαλλικού.
Προϊστορικός οικισμός. Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με το ΦΕΚ 353/ Β/6-7-87
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Α1/Φ 16/14096/ 597/20-5-87. Ανατολικά της σιδηροδρομικής γραμμής και του χωριού, σε απόσταση περίπου 500μ. Η θέση χέρσα βρίσκεται στη δυτική όχθη του Γαλλικού ποταμού. Ο επαναπροσδιοριζόμενος χώρος περικλείεται από τα σημεία 1,2......,9,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 21). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:

Γαλλικός (3366,4) (40° 45'' - 0° 45') 28

Α / Α Χ Υ

1 - 6912,00 12162,50
2 - 6841,80 12239,70
3 - 6757,50 12321,60
4 - 6704,30 12291,80
5 - 6574,60 12083,50
6 - 6688,40 11986,30
7 - 6736,30 11965,00
8 - 6768,00 11969,10
9 - 6790,50 12035,70

2. Κοινότητα Πεδινού.
Προϊστορικός οικισμός σε μεγάλο τραπεζοειδή λόφο. Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με το ΦΕΚ 118/ Β/10-3-86, Υ.Α. ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Α1/Φ 16/ 59168/ 2199 π.ε./ 19- 3 - 86. Βρίσκεται επί της παρακαμπτηρίου της παλιάς οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς για Πεδινό. Κοινόχρηστη έκταση με την υδατοδεξαμενή του Πεδινού στην κορυφή. Ο επαναπροσδιοριζόμενος χώρος περικλείεται από τα σημεία 1,2......,9,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ (Πιν. 22). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Πεδινό (3356,8) (40° 45' - 0° 45') 46

Α / Α Χ Υ

1 - 6990,30 18746,50
2 - 7133,80 18808,70
3 - 7311,50 18833,20
4 - 7395,60 18819,50
5 - 7396,10 18641,70
6 - 7407,50 18347,50
7 - 7415,00 18120,30
8 - 7010,20 18118,40
9 - 7000,00 18500,00

3. Κοινότητα Αντιγόνειας. Οικισμός Γάβρας (Α)
Ερείπια παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με το ΦΕΚ 335/ 25-8-1937, Β.Δ. 16-8-1937. Ο επαναπροσδιορισμός των ορίων αποσαφηνίζει τα όρια του χώρου και περιλαμβάνει ευρύτερη έκταση γύρω από τα ερείπια του παλαιοχριστιανικού ναού. Ο επαναπροσδιοριζόμενος χώρος περικλείεται από τα σημεία 1,2,....9,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. (πιν. 23). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:

Αντιγόνεια - Γάβρα Α (3336,3) (41° 15 ' - 0° 45') 62

Α / Α Χ Υ

1 - 8805,00 - 8995,00
2 - 8759,70 - 8926,30
3 - 8743,10 - 8798,60
4 - 8647,50 - 8758,50
5 - 8500,00 - 8730,00
6 - 8521,40 - 8946,10
7 - 8534,70 - 9114,80
8 - 8668,00 - 9156,00
9 - 8726,30 - 9691,10

4. Κοινότητα Χωρυγίου. Τούμπα Λαζαρίτσα. Τραπεζοειδές ύψωμα 1,5 χλμ. βόρεια της οδού Κιλκίς-Πολυκάστρου. Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος ΦΕΚ 118/Β/19-3-1986, Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/59168/2199π.ε./19-3-86. Η έκταση χέρσα κατέχει θέση σημαντικής πόλης κλασσικών-ελληνιστικών χρόνων με εκτεταμένο νεκροταφείο κιβιωτιόσχημων τάφων στις υπώρειες του υψώματος. Ο επαναπροσδιοριζόμενος χώρος περικλείεται από τα σημεία 1,2,....12,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ. (πιν. 24). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

Χωρύγι - Λαζαρίτσα (3344,8) (41° 15' - 1° 15') 54

Α / Α Χ Υ

1 19990,70 - 25894,20
2 20128,30 - 25880,50
3 20311,50 - 25962,00
4 20358,10 - 26035,60
5 20434,10 - 26101,10
6 20480,50 - 26230,00
7 20344,50 - 26373,00
8 20237,10 - 26460,10
9 19995,80 - 26438,30
10 19945,70 - 26269,20
11 19946,50 - 26075,50
12 20000,00 - 26025,00

5. Κοινότητα Τούμπα Παιονίας.
Οικισμός ιστορικών χρόνων και δύο ταφικοί τύμβοι. Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με
ΦΕΚ 118/Β/10-3-1986, Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/59168/2199 π.ε./19-3-86.
Ο επαναπροσδιοριζόμενος χώρος στην ευρύτερη περιοχή του οποίου έχει εντοπισθεί και νεκροταφείο κιβωτιόσχημων τάφων περικλείεται από τα σημεία 1,2,....19,1, όπως δηλώνονται στο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ 1: 5000 (Πιν. 25). Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων:

Τούμπα Παιονίας 34

Α / Α Χ Υ

1 6004,50 21445,80
2 5984,95 21884,45
3 5995,50 21900,95
4 6046,20 21900,95
5 6004,75 22107,65
6 6030,25 22159,30
7 6119,60 22229,60
8 6208,25 22156,25
9 6276,75 22064,10
10 6395,70 22059,80
11 6456,85 21961,90
12 6473,15 21906,20
13 6564,25 21821,65
14 6575,60 21764,20
15 6575,90 21678,40
16 6609,10 21641,05
17 6676,95 21466,65
18 6614,95 21464,55
19 6609,60 21481,40


ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: 680/Β/19-8-1996. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 23-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαία Μόρρυλος
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
Μαυρονερίου
Άνω Απόστολοι
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Γάβρα - Οικισμός Γάβρας Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Αντιγονείας
Γάβρα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στο Διαμέρισμα Τούμπα
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Τούμπας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κτίριο Ρωμαϊκών Χρόνων στη θέση Ισβόρ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Φιλυρίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Λόφος Αγίας Κυριακής
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Φιλυρίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Νεκροταφείο ιστορικών χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Βαπτιστού
Κυριακαίικα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων στο Λόφο "Λαζαρίτσα"
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Χωρυγίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ρωμαϊκών χρόνων στο λόφο του Προφήτη Ηλία
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΧΕΡΣΟΥ
Πλαγιάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στη θέση Άγιος Αντώνιος
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Γρίβας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στη θέση Πεζούλι
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΥΡΙΩΝ
Μουριών

Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στη θέση Τούμπα Πέτρας
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Πενταλόφου
Πεντάλοφον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στο ύψωμα του Αγίου Γεωργίου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Τερπύλλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Οικισμοί Γ και Δ (Συνεχόμενοι)
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Μεταλλικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
Πεδινού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Βαπτιστού
Κυριακαίικα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός (Τούμπα)
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
Γαλλικού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός (Τούμπα) - "Ανθόφυτο Α"
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
Ανθοφύτου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός (Τούμπα) - Οικισμός Γάβρας Β
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Αντιγονείας
Γάβρα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Μεταλλικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός Β
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Μεταλλικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός Ε
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Μεταλλικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός στη θέση Τούμπα Αρχοντή
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
Ξυλοκερατέας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός στη θέση Τούμπα Χρυσάφη
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΧΕΡΣΟΥ
Χέρσου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός στο Λόφο Καρδίτσα
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
Ξυλοκερατέας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ταφικός Τύμβος
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Τούμπας
Τούμπα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τούμπα δεξιά του δρόμου Κοκκινιάς - Μεταξουργιού
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Κοκκινιάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα