Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20154/1225/19-6-1998 - ΦΕΚ 678/Β/3-7-1998
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Ευαγγελισμού Ν. Θεσσαλονίκης.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή ΒΔ του σύγχρονου οικισμού Ευαγγελισμού για την καλύτερη προστασία των εκεί ευρισκομένων αρχαίων, και συγκεκριμένα:
α) Τούμπα Ευαγγελίστρια ή Ευαγγελισμός Α. Στην κορυφή του υψώματος εντοπίζεται οικισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου με σωζόμενα τμήματα οχυρωματικού περιβόλου. Ν-ΝΔ της Τούμπας εντοπίζονται κατάλοιπα ιστορικών χρόνων.
β) Θέση Ευαγγελισμός Β με οικιστικά λείψανα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου ΓΥΣ κλ. 1:5000 (αρ. 3379.8, 3389.2, 3470.7, 3480.1) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7, 8,...50,51, 52, 53, 54,55,...98,98,99,100,101,102,1 στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Ευαγγελισμού Θεσσαλονίκης (φ.χ. ΓΥΣ, αρ. 3379.8, 3389.2, 3470.7, 3480.1),

ΣΗΜ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ
Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21054.15 -5276.58 26 20171.20 -6403.61
2 21089.01 -5350.66 27 20097.70 -6316.46
3 -21064.86 -5525.28 28 10070.24 -6240.75
4 -20996.35 -5653.03 29 20053.83 -6177.44
5 -20970.14 -5736.69 30 20009.25 -6033.74
6 -20972.84 -5779.89 31 19941.68 -5957.99
7 -21003.60 -5849.42 32 19925.19 -5934.24
8 -21047.64 -5956.42 33 19893.46 -5923.76
9 -21101.00 -5936.80 34 19787.45 -5891.31
10 21098.50 -5899.04 35 19736.62 -5826.09
11 20983.42 -5999.03 36 19683.13 -5740.07
12 20895.80 -6051.13 37 19654.34 -5685.57
13 20837.43 -6061.73 38 19570.63 -5653.05
14 20800.10 -6081.66 39 19488.73 -5624.73
15 20720.33 -6090.33 40 19454.93 -5624.85
16 20665.81 -6113.71 41 19421.70 -5615.16
17 20584.12 -6144.19 42 19304.01 -5530.96
18 20561.30 -6138.67 43 19239.11 -5500.38
19 20508.57 -6159.05 44 19114.57 -5577.41
20 20467.19 -6166.40 45 19025.53 -5624.31
21 20381.79 -6165.09 46 18999.79 -5582.00
22 20283.71 -6260.62 47 18974.48 -5552.29
23 20292.95 -6270.79 48 18960.45 -5423.93
24 20220.80 -6342.24 49 18951.81 -5296.16
25 20187.54 -6385.95 50 18913.94 -5217.89

51 18894.11 -5150.76 77 20112.00 -4000.00
52 18923.08 -5082.26 78 20223.60 -4047.20
53 18920.06 -5018.07 79 20226.40 -4042.40
54 18904.24 -4954.52 80 20323.80 -4080.80
55 18916.84 -4894.68 81 20390.20 -4101.00
56 18941.07 -4844.20 82 20347.60 -4135.60
57 19015.97 -4758.54 83 20392.00 -4193.80
58 19079.58 -4753.12 84 20429.40 -4292.40
59 19130.02 -4714.75 85 20500.00 -4339.00
60 19215.00 -4693.00 86 20561.60 -4395.40
61 19253.00 -4656.20 87 20576.00 -4500.00
62 19234.60 -4609.40 88 20574.20 -4591.80
63 19259.40 -4568.00 89 20574.40 -4702.20
64 19292.20 -4583.60 90 20606.60 -4769.60
65 19348.00 -4500.00 91 20680.80 -4711.00
66 19404.60 -4435.20 92 20768.20 -4707.80
67 19434.40 -4377.40 93 20894.00 -4713.40
68 19500.00 -4329.60 94 20574.40 -4702.20
69 19531.60 -4278.80 95 20916.40 -4814.40
70 19595.80 -4214.00 96 20953.80 -4817.60
71 19671.20 -4148.20 97 21040.00 -4871.80
72 19754.40 -4122.40 98 21043.20 -4932.40
73 19841.60 -4115.60 99 21086.40 -4993.00
74 19893.80 -4043.20 100 21089.60 -5070.60
75 19926.00 -3975.60 101 21074.00 -5092.20
76 20039.20 -3951.80 102 21051.20 -5167.40

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Βαγγελίστρα" ή "Ευαγγελισμός"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Ευαγγελισμού
Ευαγγελισμός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα