Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20151/1253/16-10-2001 - ΦΕΚ 1462/Β/22-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Πετρά Σητείας Ν. Λασιθίου.
Κείμενο
"Κηρύσσεται ο Αρχαιολογικός Χώρος Πετρά Σητείας για την καλύτερη προστασία του Μινωικού Οικισμού με το Ανακτορικό Κέντρο. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1 : 5000 (αρ. 9628.8,9639.1,9638.2) με την γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,....... 30,31,32,33,1, στα οποία αντιστοιχούντα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στον χάρτη πίνακα.
Οι κάθε είδους εργασίες μέσα στα όρια του κηρυγμένου Αρχαιολογικού Χώρου Πετρά Σητείας, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν άμεση ή έμμεση βλάβη στις εγκείμενες Αρχαιότητες, υπόκεινται στον κατά Νόμον έλεγχο της ΚΔ' Εφορείας Αρχαιοτήτων Αγ. Νικολάου ".

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ "ΠΕΤΡΑΣ" ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Σημ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ. Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜ. ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)
α/α 1 : 5000 1:50000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(m) (m)
1 9639.1 ΣΗΤΕΙΑΣ 13684.31 -6012.83 1-2 54.07
2 9639.1 " 13663.00 -5963.14 2-3 65.18
3 9639.1 " 13624.77 -5910.35 3-4 27.24
4 9639.1 " 13613.04 -5885.77 4-5 27.20
5 9639.1 " 13594.77 -5865.62 5-6 32.61
6 9639.1 " 13575.11 -5839.60 6-7 17.29
7 9639.1 " 13558.28 -5835.64 7-8 48.81
8 9639.1 " 13513.44 -5816.35 8-9 66.94
9 9628.8 " 13458.63 -5777.93 9-10 40.98
10 9628.8 " 13424.34 -5755.48 10-11 32.13
11 9628.8 " 13398.20 -5774.15 11-12 49.21
12 9638.2 " 13362.01 -5807.49 12-13 46.03
13 9638.2 ΣΗΤΕΙΑΣ 13331.40 -5841.88 13-14 43.39
14 9638.2 " 13298.46 -5870.12 14-15 47.42
15 9638.2 " 13274.25 -5910.90 15-16 56.11
16 9638.2 " 13250.12 -5961.55 16-17 57.38
17 9638.2 " 13243.09 -6018.49 17-18 21.83
18 9638.2 " 13261.86 -6029.62 18-19 16.29
19 9638.2 " 13249.20 -6039.88 19-20 37.15
20 9638.2 " 13278.60 -6062.58 20-21 41.33
21 9638.2 " 13302.47 -6096.32 21-22 30.09
22 9638.2 " 13325.58 -6115.60 22-23 50.38
23 9638.2 ΣΗΤΕΙΑΣ 13360.07 -6152.32 23-24 45.16
24 9638.2 " 13383.52 -6190.92 24-25 44.39
25 9638.2 " 13398.51 -6232.70 25-26 48.13
26 9638.2 " 13445.53 -6242.99 26-27 39.01
27 9638.2 " 13448.03 -6204.06 27-28 29.02
28 9638.2 " 13459.78 -6177.53 28-29 27.08
29 9638.2 " 13481.39 -6161.20 29-30 71.13
30 9639.1 ΣΗΤΕΙΑΣ 13551.42 -6148.75 30-31 46.70
31 9639.1 " 13593.75 -6129.04 31-32 32.79
32 9639.1 " 13602.00 -6097.31 32-33 46.04
33 9639.1 " 13610.41 -6052.04 33-1 83.66

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 205/Β/21-2-2002. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μινωϊκός οικισμός Πετρά
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Σητείας
Πετράς
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα