Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/46590/2677/13-11-1995 - ΦΕΚ 1088/Β/29-12-1995
Τίτλος ΦΕΚ Αποδεσμεύσεις θαλλασίων περιοχών για υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Αποδεσμεύουμε τις παρακάτω περιοχές στις οποίες θα επιτρέπονται οι καταδύσεις με αναπνευστικές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς:
I. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
.......................................
α) Στην θαλάσσια περιοχή της Αγ. Μαρίνας, όπως αυτή σημειώνεται στο χάρτη 1:5000 της ΓΥΣ με τα σημεία ΑΒΓΔΑ (όπου η γραμμή ΑΔ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού) τα οποία αντιστοιχούν στις συντεταγμένες:
Χ Ψ
Α -3385 +32400
Β -3385 +31015
Γ -3000 +31015
Δ -3000 +29770
β) Στη Β. πλευρά της βραχονησίδας "Θεοδωροπούλα" στην ίδια περιοχή, όπως αυτή σημειώνεται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 8497/5 της ΓΥΣ με τα σημεία ΕΖΗΘΙΕ (όπου η γραμμή ΙΕ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού) τα οποία αντιστοιχούν στις συντεταγμένες:
Χ Ψ
Ε - 3220 +32400
Ζ - 3220 +32550
Η -3065 +32550
Θ -3065 +32380
Ι -3185 +32380
Οι καταδύσεις θα περιορίζονται στους προαναφερόμενους χώρους και σε καμμία περίπτωση δεν θα πλησιάζουν σε απόσταση πέραν των 100 μ. γύρω από το νησί "Θοδωρού" το οποίο είναι κηρυγμένη δασική περιοχή και βιότοπος σπανίων ζώων και πτηνών.
γ) Στην ανατολική πλευρά της νήσου Γαυδοπούλα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από σημεία Θ1, Θ2, Θ3, Θ4, Θ1, όπου η γραμμή Θ4Θ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Θ1, Θ2, Θ3, Θ4 έχουν συντεταγμένες:
Χ Ψ
Θ1 3696 -35776
Θ2 4120 -35774
Θ3 4168 -36102
Θ4 4015 -36102
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ Ν. ΓΑΥΔΟΣ 9457/68.
δ) Δυτικά του λιμανιού Χανίων πλησίον της θέσης Πελεκαπίνα και έως τη νήσο Λαζαρέττα και συγκεκριμένα η θαλάσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ1, όπουοι γραμμές Κ3Κ4 και Κ6Κ1 ακολουθούν τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Κ1, Κ2......Κ6 έχουν συντεταγμένες που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ ΧΑΝΙΑ 8497/8.
Χ Ψ
Κ1 2655 -28880
Κ2 2665 -29615
Κ3 2782 -29755
Κ4 2920 -29810
Κ5 3030 -29840
Κ6 3078 -29005
ε) Ανατολικά του όρμου Σφακίων στη Χώρα Σφακίων και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Λ1, Λ2, Λ3, Λ4, Λ1 όπου η γραμμή Λ4Λ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Λ1, Λ2, Λ3, Λ4 έχουν συντεταγμένες:
Χ Ψ
Λ1 15522 -6205
Λ2 15483 -6195
Λ3 14375 -5975
Λ4 15416 -5950
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ ΒΡΥΣΑΙ 9429 και 9439/1.
στ) Ανατολικά του όρμου Κριού Χαλίκια και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν1 όπου η γραμμή Ν4Ν1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ν1, Ν2, Ν3, Ν4 έχουν συντεταγμένες:
χ ψ
Ν1 12527 -2085
Ν2 12425 -2190
Ν3 12213 -1987
Ν4 12305 -1885
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 9423/6".
ζ) Δυτικά του ακρωτηρίου Τρόχαλο, στη νησίδα Πλακάκι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ξ1, Ξ2, Ξ3, Ξ4, Ξ1 και τη γραμμή αιγιαλού της νησίδος και όπου η γραμμή Ξ4Ξ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ξ1, Ξ2, Ξ3, Ξ4 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο χ ψ
Ξ1 13848 -2103
Ξ2 13807 -2715
Ξ3 13483 -2632
Ξ4 13483 -2115
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 9424/5.
η) Δυτικά της θέσης Τηγάνι στην Παλαιόχωρα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ1 όπου η γραμμή Μ4Μ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 έχουν συντεταγμένες:
Χ Ψ
Μ1 19042 -2053
Μ2 18662 -2323
Μ3 18402 -2190
Μ4 18400 -1760
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ 9424/6,8.
ΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νότια του νομού στο ακρωτήριο Τραχήλι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5, Ι1 όπου η γραμμή Ι5Ι1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ι1, Ι2 ... Ι5 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ
Ι1 -6835 -35586
Ι2 -6715 -35712
Ι3 -6883 -35940
Ι4 -7100 -35884
Ι5 -7033 -35745
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΑΝΤΙΣΚΑΡΙΟΝ 9556/6.
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
α) Δυτικά της περιοχής Γιαννιού και νότια της περιοχής Ελληνικό Ρέμα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε1 όπου η γραμμή Ε4Ε1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Ε1 -4510 -9365
Ε2 -4605 -9400
Ε3 -4520 -9530
Ε4 -4390 -9530
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ: ΣΕΛΛΙΑ 9531/2,4.
β) Πλησίον του Πλακιά και δυτικά του ακρωτηρίου Κακομούρη και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ1 όπου η γραμμή Ζ4Ζ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Ζ1 -6915 -8740
Ζ2 -6900 -8895
Ζ3 -6270 -8915
Ζ4 -6245 -8760
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ: ΣΕΛΛΙΑ 9531/2,4
γ) Στον όρμο Πλακιά και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Η1, Η2, Η3, Η4, Η1 όπου η γραμμή Η4Η1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Η1, Η2, Η3, Η4 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Η1 -6762 -6730
Η2 -7030 -7145
Η3 -6655 -7730
Η4 -6170 -7850
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ: ΣΕΛΛΙΑ 9531/2,4.
ΙV. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
.....................................................................................................................................
α) Βόρεια του ακρωτηρίου Ψιλός Κάβος έως βόρεια του ακρωτηρίου Δρακονέρα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9, Μ10, Μ11, Μ1, όπου η γραμμή Μ 11 Μ 1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Μ1,...,Μ11 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Ψ
Μ1 8122 - 9100
Μ2 8321 - 9014
Μ3 8330 - 9432
Μ4 8535 - 10050
Μ5 8815 - 10050
Μ6 8982 - 9968
Μ7 9272 - 10224
Μ8 10000 - 10231
Μ9 10022 - 10328
Μ10 9660 - 10865
Μ11 9990 - 10870
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ: ΡΑΦΗΝΑ: 6438/3,4.
β) Στη νήσο Αίγινα:
β1) Βορειοανατολικά του όρμου Σαρπά έως το ακρωτήριο Κυρ' Αννίτσα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Ρ5, Ρ6, Ρ7, Ρ8, Ρ9, Ρ10, Ρ11, Ρ12, Ρ13, Ρ14, Ρ15, Ρ16, Ρ17, Ρ18, Ρ19, Ρ20, Ρ21, Ρ22, Ρ23, Ρ24, Ρ25, Ρ26, Ρ27, Ρ28, Ρ29, Ρ30, Ρ31, Ρ32, Ρ33, Ρ34, Ρ35, Ρ36, Ρ37, Ρ38, Ρ1 όπου η γραμμή Ρ38Ρ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ρ1 ... Ρ38 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Υ
Ρ1 -1592 -7042
Ρ2 -1718 -7195
Ρ3 - 636 -7500
Ρ4 - 651 -7786
Ρ5 - 543 -8022
Ρ6 - 210 -8145
Ρ7 - 62 -8345
Ρ8 320 -8500
Ρ9 638 -8495
Ρ10 810 -8793
Ρ11 1315 -8747
Ρ12 2007 -8102
Ρ13 2228 -8203
Ρ14 3008 -8120
Ρ15 3208 -7691
Ρ16 3600 -7413
Ρ17 3725 -7059
Ρ18 4203 -7198
Ρ19 -4421 -7220
Ρ20 -4890 -6782
Ρ21 -5059 -6680
Ρ22 -5210 -6450
Ρ23 -5110 -6040
Ρ24 -4948 -5777
Ρ25 4830 -5408
Ρ26 5207 -4900
Ρ27 5202 -4637
Ρ28 4937 -4520
Ρ29 5065 -4200
Ρ30 5420 -3980
Ρ31 5485 -3490
Ρ32 5760 -3262
Ρ33 6155 -3230
Ρ34 6390 -3005
Ρ35 6532 -2785
Ρ36 6510 -2680
Ρ37 6704 -2500
Ρ38 6526 -2405
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ.: ΜΕΘΑΝΑ: 6482/1, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ: 6482/2, 6483/1, 6473/7,5.
β2) Βόρεια του ακρωτηρίου Αγ. Μαρίνα έως δυτικά του ακρωτηρίου Κρασοσπηλιά και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Σ1 όπου η γραμμή Σ9Σ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Σ1, ..., Σ9 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Υ
Σ1 7675 -192
Σ2 7877 -195
Σ3 7955 392
Σ4 8720 1325
Σ5 8720 2195
Σ6 8376 2318
Σ7 8017 2297
Σ8 7642 2425
Σ9 7580 2235
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1 : 5000 της Γ.Υ.Σ.: ΑθΗΝΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (Ν. Αίγινα): 6473/3.
V. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Στη νήσο Κω:
Νότια της νήσου, από Μύρτο έως Καλαμιά, και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6, Χ7, Χ8, Χ9, Χ10, Χ11, Χ12, Χ13, Χ1 όπου η γραμμή Χ13Χ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Χ1, ..., Χ13 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ
Χ1 21637 7680
Χ2 21703 7492
Χ3 21905 7564
Χ4 22098 7685
Χ5 22428 7755
Χ6 22702 8010
Χ7 23370 8026
Χ8 23805 8265
Χ9 26180 8710
Χ10 26592 8670
Χ11 27130 8881
Χ12 27615 9012
Χ13 27535 9198
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 7757/6.
Στη νήσο Κάλυμνο:
Από ακρωτήριο Αγ. Γεώργιος έως βόρεια του ακρωτηρίου Λιανή Φούντα, και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ', Δ', Ε', Ζ', Η', Θ', Ι' όπου η γραμμή Ι'Α ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ', Δ', Ε', Ζ', Η', Θ', Ι' έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ
Α 1605 19370
Β 1620 19265
Γ' 1830 19265
Δ' 1930 19430
Ε' 1973 19657
Ζ' 1920 20280
Η' 2075 20515
Θ' 1932 21034
Ι' 1690 21112
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 7757/6.
Στη νήσο Λέρο:
α) Από το ακρωτήριο Σουμάρι έως το ακρωτήριο Μαύρος Κάβος, και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5, Τ6, Τ7, Τ8, Τ1 όπου η γραμμή Τ8Τ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Τ1, ......Τ8 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ
Τ1 -10553 38302
Τ2 -10540 38115
Τ3 -10000 38100
Τ4 - 9232 38396
Τ5 -9063 38396
Τ6 - 8500 38500
Τ7 - 8140 38222
Τ8 - 8100 38421
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 7746/1,2.
β) Από τον όρμο Ξηροκάμπου έως το ακρωτήριο Διαπόρι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Υ1, Υ2, Υ3, Υ4, Υ5, Υ6, Υ7, Υ8, Υ1 όπου η γραμμή Υ8Υ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Υ1, .....,Υ8 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ
Υ1 -8350 39651
Υ2 -8455 39485
Υ3 -7921 39173
Υ4 -7490 38712
Υ5 -7490 38615
Υ6 -7394 38355
Υ7 -7163 38300
Υ8 -7120 38481
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 7736/8, 7746/2".
VΙ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Το ακρωτήρι Επανωμή και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8, Γ9, Γ1 όπου η Γ9Γ1 ακολουθεί τη γραμμή του αιγιαλού, τα δε Γ1, ..., Γ9 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Γ1 - 5545 16150
Γ2 - 5742 16202
Γ3 - 6750 14150
Γ4 - 7174 13390
Γ5 - 7007 13323
Γ6 - 5982 13758
Γ7 - 4828 14143
Γ8 - 4262 14440
Γ9 - 4262 14240
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1: 5000 της Γ.Υ.Σ.: ΕΠΑΝΩΜΗ: 4316/2, 4.
VΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:
α) Βόρεια του ακρωτηρίου Λαιμός έως και πλησίον του ακρωτηρίου Ψευδόκαβος και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α1 όπου Α19Α1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α1, ... , Α19 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Α1 -33252 -33838
Α2 -3415 -34520
Α3 -3562 -34675
Α4 -3458 -35022
Α5 -3109 -35065
Α6 -2665 -34690
Α7 -2228 -34920
Α8 -1585 -34895
Α9 -1305 -34695
Α10 -1220 -34240
Α11 -750 -34260
Α12 -650 -33935
Α13 -390 -33840
Α14 0 -33893
Α15 460 -33915
Α16 915 -34040
Α17 -1464 -34025
Α18 1745 -33895
Α19 1628 -33728
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ.: ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ: 4457/5,6.
β) Βόρεια του ακρωτηρίου Τσιχλή έως και το ακρωτήριο Καμένος και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Β1, Β2, Β3. Β4, Β5, Β6, Β7, Β8, Β1 όπου Β8Β1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Β1, ... , Β8 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Β1 -15488 -19763
Β2 -15675 -19764
Β3 -15637 -20205
Β4 -15790 -20452
Β5 -15435 -21187
Β6 -15272 -21320
Β7 -15362 -21562
Β8 -15167 -21565
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. : ΣΥΚΕΑ : 4445/4.
γ) Ανατολικά του ακρωτηρίου Αλωνάκι έως και τμήμα του όρμου Αγίου Νικολάου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ14, Δ15, Δ16, Δ17, Δ18, Δ19, Δ20, Δ21, Δ22, Δ23, Δ24, Δ1 όπου η γραμμή Δ42Δ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε σημεία Δ1, ... , Δ24 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Δ1 17367 -30668
Δ2 17493 -30512
Δ3 17825 -30400
Δ4 18091 -30582
Δ5 18228 -30840
Δ6 18273 -31338
Δ7 18002 -31910
Δ8 18088 -32138
Δ9 18502 -32047
Δ10 18658 -32240
Δ11 18755 -33284
Δ12 18860 -33891
Δ13 19000 -34643
Δ14 19400 -35164
Δ15 20215 -35545
Δ16 20790 -35550
Δ17 21012 -35350
Δ18 21367 -35330
Δ19 22161 -35052
Δ20 22535 -35115
Δ21 22950 -35064
Δ22 23000 -35263
Δ23 23295 -35277
Δ24 23335 -35460
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. : ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΝ : 4454/4,6, 4455/5.
δ) Νότια του ακρωτηρίου Αγ. Νικολάου έως περιοχή Ξερομαζώματα και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11, Ε12, Ε13, Ε14, Ε15, Ε16, Ε17, Ε18, Ε19, Ε20, Ε21, Ε22, Ε23, Ε24, Ε25, Ε26, Ε27, Ε28, Ε29, Ε30, Ε1 όπου η γραμμή Ε30Ε1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ε1, ... , Ε30 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Ε1 23800 -35392
Ε2 23990 -35420
Ε3 23900 -35698
Ε4 24040 -36040
Ε5 24290 -36275
Ε6 24295 -36578
Ε7 24140 -36670
Ε8 24337 -37235
Ε9 24068 -37365
Ε10 23540 -37400
Ε11 23130 -37643
Ε12 22888 -37475
Ε13 22271 -37670
Ε14 21776 -37950
Ε15 21375 -38055
Ε16 21230 -38260
Ε17 19473 -37345
Ε18 19285 -37565
Ε19 19000 -37500
Ε20 18870 -37325
Ε21 18165 -37280
Ε22 17648 -37322
Ε23 17382 -37027
Ε24 17099 -37353
Ε25 16925 -37375
Ε26 16637 -37315
Ε27 16178 -37353
Ε28 15980 -37525
Ε29 15740 -37450
Ε30 15860 -37294
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ.: ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΝ: 4455/5,7, 4454/8,7.
ε) Νότια του κόλπου Κασσάνδρειας στη νήσο Κέλυφο η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α και της γραμμής αιγιαλού της νήσου τα δε Α, Β, ... , Ζ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Α 40° 04' 07.2'' Β 23° 43' 19.8'' Α
Β 40° 04' 01.0'' Β 23° 44' 14.3'' Α
Γ 40° 03' 39.1'' Β 23° 44' 11.6'' Α
Δ 40° 03' 25.6'' Β 23° 43' 52.6'' Α
Ε 40° 03' 28.5'' Β 23° 42' 55.2'' Α
Ζ 40° 03' 46.8'' Β 23° 42' 52.8'' Α
που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ.: ΝΙΚΗΤΑΣ.
στ) Νότια του ακρωτηρίου Κάστρο στη θέση Καλόγρια και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Η όπου ΛΗ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Η, Θ, ... , Λ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Η 40° 10' 26.0'' Β 23° 43' 01.5'' Α
Θ 40° 10' 23.4'' Β 23° 42' 53.8'' Α
Ι 40° 10' 33.0'' Β 23° 42' 48.5'' Α
Κ 40° 10' 41.8'' Β 23° 42' 36.4'' Α
Λ 40° 10' 46.5'' Β 23° 42' 41.5'' Α
που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ.: ΝΙΚΗΤΑΣ.
ζ) Στον όρμο Κύψας του Θερμαϊκού κόλπου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Μ όπου η γραμμή ΡΜ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Μ, Ν, ... , Ρ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Μ 40° 03' 14.8'' Β 23° 20' 34.2'' Α
Ν 40° 03' 14.3'' Β 23° 20' 24.0'' Α
Ξ 40° 03' 54.1'' Β 23° 20' 16.0'' Α
Ο 40° 04' 07.2'' Β 23° 20' 02.8'' Α
Π 40° 04' 25.0'' Β 23° 19' 12.8'' Α
Ρ 40° 04' 33.4'' Β 23° 19' 17.0'' Α
που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ.: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ.
η) Βόρεια του παραπάνω όρμου Κύψας και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Σ όπου η γραμμή ΨΣ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε σημεία Σ, Τ, ... , Ψ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
Σ 40° 04' 43.6'' Β 23° 18' 55.6'' Α
Τ 40° 04' 38.9'' Β 23° 18' 43.4'' Α
Υ 40° 05' 08.7'' Β 23° 18' 25.1'' Α
Φ 40° 05' 38.7'' Β 23° 18' 27.7'' Α
Χ 40° 05' 55.1'' Β 23° 18' 20.4'' Α
Ψ 40° 05' 58.5'' Β 23° 18' 26.8'' Α
που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ.: ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ.
VΙΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ:
α) Στη θέση Αγ. Σπυρίδωνα Πάργας η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ1 όπου η γραμμή Ζ5Ζ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ζ1, ... , Ζ5 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Ζ1 -6200 -3775
Ζ2 -6385 -3691
Ζ3 -6415 -3500
Ζ4 -6343 -3293
Ζ5 -6194 -3427
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. : ΠΑΡΓΑ: 5121/2.
β) Στον όρμο Πάργας σε νησίδα πλησίον της νήσου Παναγιάς η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Η1, Η2, Η3, Η4, Η1 όπου η γραμμή Η4Η1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Η1, ... , Η4 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Η1 -5445 -3395
Η2 -5510 -3295
Η3 -5407 -3235
Η4 -5350 -3344
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. : ΠΑΡΓΑ: 5121/2.
γ) Στον Παντοκράτορα Πρεβέζης η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π1 όπου η γραμμή Π6Π1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Π1, ... , Π6 έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Π1 -21453 -23220
Π2 -21630 -23135
Π3 -21260 -22117
Π4 -21045 -22005
Π5 -20292 -21605
Π6 -20127 -21715
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. : ΒΟΝΙΤΣΑ: 5155/3,5.
ΙΧ. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ:
Στη νήσο Σύρο:
α) Νοτιοδυτικά του όρμου Βάρης η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Θ1, Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ1 όπου η γραμμή Θ5Θ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Θ1, ...., Θ5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Υ
===========================
Θ1 -2773 15000
Θ2 -2775 14883
Θ3 -2538 14600
Θ4 -2232 14567
Θ5 -2340 14765
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ: 7517/1.
β) Νοτιοανατολικά του όρμου Βάρης η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5, Ι6, Ι1 όπου η γραμμή Ι6Ι1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ι1, ...., Ι6 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Υ
=============================
Ι1 -2200 14664
Ι2 -2305 14540
Ι3 -2100 14440
Ι4 -1505 14527
Ι5 -1545 14820
Ι6 -1724 14915
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ: 7517/1.
γ) Από το ακρωτήριο Πουλί έως τμήμα του όρμου Λάκκοι, και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Λ1, Λ2, Λ3, Λ4, Λ5, Λ6, Λ7, Λ8, Λ9, Λ1, όπου η γραμμή Λ9Λ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Λ1 .... Λ9 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Υ
=================================
Λ1 -6679 21642
Λ2 -6607 21807
Λ3 -6830 21907
Λ4 -7203 21762
Λ5 -7338 21172
Λ6 -7652 21212
Λ7 -7718 20772
Λ8 -7480 20580
Λ9 -7420 50330
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ: 7506/6.
δ) Νότια του ακρωτηρίου Τράχηλος, έως πλησίον του Κινίου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9, Κ10, Κ1, όπου η γραμμή Κ10Κ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Κ1 .... Κ10 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο Χ Υ
=================================
Κ1 -6910 23034
Κ2 -7080 22928
Κ3 -6775 22750
Κ4 -6463 22984
Κ5 -6410 22970
Κ6 -6437 22674
Κ7 -6437 22198
Κ8 -6520 21864
Κ9 -6475 21839
Κ10 -6280 22098
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ: 7506/4,6.
Νήσος Τήνος:
α) ΒΔ του όρμου Σταυρού από την περιοχή Αγίου Στεφάνου και Βόρεια έως το Ακρ. Λιμιώνας, και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α, όπου η γραμμή ΕΑ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, ... Ε έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
========================================
Α 37° 32' 52.9'' Β 25° 07' 28.5'' Α
Β 37° 32' 43.4'' Β 25° 07' 24.5'' Α
Γ 37° 32' 54.9'' Β 25° 06' 49.8'' Α
Δ 37° 33' 21.3'' Β 25° 06' 14.2'' Α
Ε 37° 33' 24.7'' Β 25° 06' 25.9'' Α
που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ. ΤΗΝΟΣ.
β) Στα δυτικά της νήσου στο ακρωτήριο Λιβάδα, και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, όπου η γραμμή ΛΖ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ζ, Η, ... Λ έχουν γεωδαιτικές συντεταγμένες:
Σημείο φ λ
=====================================
Ζ 37° 37' 10.5''Β 25° 13' 43.3''Α
Η 37° 37' 32.1''Β 25° 13' 59.0''Α
Θ 37° 37' 19.1''Β 25° 14' 28.8''Α
Ι 37° 37' 03.3''Β 25° 14' 28.8''Α
Κ 37° 36' 51.0''Β 25° 15' 09.2''Α
Λ 37° 36' 43.3''Β 25° 15' 03.3''Α
που αναφέρονται στο συνημμένο χάρτη 1:50000 της Γ.Υ.Σ. ΤΗΝΟΣ.
Χ. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Νήσος Χίος
Νότια του λιμανιού της Χίου και συγκεκριμένα στη θέση Κοντάρι Λευκωνιά η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Α όπου η γραμμή ΔΑ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν συντεταγμένες:
ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ
Α 15315 9860
Β 15615 9860
Γ 15630 9760
Δ 15330 9760
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. ΧΙΟΣ-ΘΥΜΑΙΝΑ 6619/5.
ΧΙ. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Νήσος Κάλαμος:
α) Νότια του όρμου Βαθύ Λιμιόνι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ν1, Ν2, Ν3, Ν4, Ν5, Ν6, Ν7, Ν8, Ν9, Ν10, Ν1 όπου η γραμμή Ν10Ν1 ακολουθεί τη γραμμή του αιγιαλού, τα δε Ν1, ..., Ν10 έχουν συντεταγμένες που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ.: ΚΑΛΑΜΟΣ: 5186/8, 5196/2.
Σημεία Χ Ψ
Ν1 - 8448 - 16062
Ν2 - 8644 - 16050
Ν3 - 8545 - 16487
Ν4 - 8913 - 16537
Ν5 - 8913 - 16875
Ν6 - 8962 - 17121
Ν7 - 8959 - 17751
Ν8 - 8754 - 17815
Ν9 - 8887 - 18070
Ν10 - 8687 - 18093
β) Βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Κεφαλή και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ξ1, Ξ2, Ξ3, Ξ4, Ξ5, Ξ6, Ξ1 όπου η γραμμή Ξ6Ξ1 ακολουθεί τη γραμμή του αιγιαλού, τα δε Ξ1, ..., Ξ6 έχουν συντεταγμένες:
Σημεία Χ Ψ
Ξ1 - 8069 - 19115
Ξ2 - 8033 - 19310
Ξ3 - 7680 - 19203
Ξ4 - 7358 - 18824
Ξ5 - 7083 - 18407
Ξ6 - 7275 - 18336
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ.: ΚΑΛΑΜΟΣ: 5196/2.
γ) Βορειοανατολικά του όρμου Γερολιμιώνα από περιοχή Πετρολαγκάδα έως την περιοχή Πευκούς και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, Ο5, Ο6, Ο1 όπου η γραμμή Ο6Ο1 ακολουθεί τη γραμμή του αιγιαλού, τα δε Ο1, ..., Ο6 έχουν συντεταγμένες:
Σημεία Χ Ψ
Ο1 - 6372 - 15939
Ο2 - 6209 - 16047
Ο3 - 5887 - 15800
Ο4 - 5547 - 15680
Ο5 - 5120 - 15690
Ο6 - 5120 - 15492
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ. : ΚΑΛΑΜΟΣ: 5186/8 ".
ΧΙΙ. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Από το ακρωτήριο Μόρνος έως τμήμα του όρμου Μοναστηρακίου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ9, Φ10, Φ11, Φ1 όπου η γραμμή Φ11Φ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Φ1,.....,Φ11 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο X Ψ
Φ1 - 8685 13406
Φ2 - 8915 13078
Φ3 - 8285 12786
Φ4 - 7595 12774
Φ5 - 6255 13022
Φ6 - 5600 13145
Φ7 - 4462 14540
Φ8 - 3400 16090
Φ9 - 3000 16090
Φ10 - 2578 16932
Φ11 - 2755 17287
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ.: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 6216/4,2 και 6207/7.
XIII. NOMOΣ KOPINΘIAΣ
α) Στο Kιάτο BΔ του λιμανιού Kιάτου και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B1 όπου η B7B1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε B1,..., B7 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο X Ψ
B1 - 19275 -26133
B2 - 19195 - 25974
B3 - 18940 - 26039
B4 - 18840 - 26220
B5 - 19047 - 26220
B6 - 19047 - 26233
B7 - 19087 - 26262
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Y.Σ. : ΠEPAXΩPA 6345/7.
β) Στο Kάτω Διμηνιό η θαλάσσια περιοχή βόρεια του Aγ. Nικολάου και συγκεκριμένα η A1, A2, A3, A4,A5, A6, A1 όπου η A6A1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε A1,..., A6 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο X Ψ
A1 - 21667 -23740
A2 - 21547 - 23475
A3 - 21310 - 23435
A4 - 20965 - 23635
A5 - 20910 - 23820
A6 - 21152 - 24010
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Y.Σ.: ΠEPAXΩPA 6345/5.
γ) Στον όρμο Mεγ. Mυλοκοπής και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ1 όπου η Γ4Γ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Γ1,..., Γ4 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο X Ψ
Γ1 - 5212 - 21783
Γ2 - 5388 - 21590
Γ3 - 5138 - 21455
Γ4 - 5005 - 21532
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1: 5000 της Γ.Y.Σ.: ΠEPAXΩPA 6346/4.
ΧIV.1. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ανατολικά της Μαρώνειας στην περιοχή Γιαλός, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7 όπου η γραμμή Δ7Δ1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Δ1,....,Δ7 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο X Ψ
Δ1 19360 11000
Δ2 19360 10500
Δ3 20130 10330
Δ4 20618 10305
Δ5 21079 10378
Δ6 - 20681 10272
Δ7 - 20685 10788
που αναφέρονται στα συνημμένα διαγράμματα 1:5000 της Γ.Υ.Σ:ΜΑΡΩΝΕΙΑ: 3464/4,6 και 3665/3.
XV. 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
α) Στο κόλπο του Βόλου βόρεια του ακρωτηρίου Αγκίστρι η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, Ο5, Ο1 όπου η γραμμή Ο5Ο1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ο1, Ο2,.....,Ο5 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο X Ψ
Ο1 - 2607 6798
Ο2 - 2498 6782
Ο3 - 2581 6560
Ο4 - 2160 6210
Ο5 - 2237 6098
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ: ΒΟΛΟΣ 5317/7.
β) Στον Παγασητικό κόλπο στη νήσο Πυθού η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, Π17, Π18, Π19, Π1 και τη γραμμή αιγιαλού των περιεχομένων νήσων Πυθού, Ψαθίου και Στρογγυλής τα δε Π1, Π2,....,Π19 έχουν συντεταγμένες:
Σημείο X Ψ
Π1 7335 - 7340
Π2 7550 - 7325
Π3 7620 - 7641
Π4 7535 - 7823
Π5 7652 - 8082
Π6 7693 - 8482
Π7 7590 - 8580
Π8 7423 - 8580
Π9 7360 - 8412
Π10 7147 - 8303
Π11 7098 - 8100
Π12 6986 - 8150
Π13 6955 - 8317
Π14 6808 - 8336
Π15 6710 - 8373
Π16 6590 - 8220
Π17 6815 -8050
Π18 6824 - 7343
Π19 7114 - 7622
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Υ.Σ: ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 5338/1.
XVI. 4. NOMOΣ BOIΩTIAΣ
α) Nότια του B. Eυβοϊκού κόλπου στη νήσο Kτυπονήσι η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4, Ψ5, Ψ6, Ψ7, Ψ1 όπου οι γραμμές Ψ7Ψ1 και Ψ2Ψ3 ακολουθούν τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ψ1, Ψ2 .....Ψ7 έχουν συντεταγμένες:
ΣHMEIO X Ψ
===========================
Ψ1 2895 27228
Ψ2 2760 27495
Ψ3 2767 27588
Ψ4 2980 27615
Ψ5 3390 27125
Ψ6 3460 26505
Ψ7 3255 26500
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Y.Σ.: XAΛKIΣ 6402/2.
β) NA της παραπάνω νήσου Kτυπονήσι και συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Ω1, Ω2, Ω3, Ω4, Ω5, Ω1 όπου η γραμμή Ω5Ω1 ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Ω1, Ω2 ... Ω5 έχουν συντεταγμένες:
ΣHMEIO X Ψ
===========================
Ω1 4380 25573
Ω2 4270 25630
Ω3 4367 25895
Ω4 4636 26140
Ω5 4735 26140
που αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα 1:5000 της Γ.Y.Σ.: XAΛKIΣ 6403/1.
ΑΡΘΡΟ 1:
1. Σε εκτέλεση του άρθρου 1 του Νόμου 5351/1932 "Περί Αρχαιοτήτων" δεν επιτρέπεται κατ' αρχήν η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές στις θαλάσσιες περιοχές, τις λίμνες και τα ποτάμια της χώρας για λόγους προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
2. Επιτρέπεται από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές για ψυχαγωγικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς στις εξής θαλάσσιες περιοχές:................
ΑΡΘΡΟ 2
Η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς στις επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές να ασκείται με τους εξής όρους και περιορισμούς, όπως αυτοί είχαν περιληφθεί στην ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/10033 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 152/Β/18-3-1988):
α) Η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές επιτρέπεται από την ανατολή έως την δύση του ηλίου.
β) Δεν επιτρέπεται από τους καταδυόμενους η χρήση ηχοβολιστικών οργάνων και συσκευών για την αναζήτηση και εντόπιση αρχαίων και η χρήση ανιχνευτών στο βυθό όπως και η ύπαρξη τέτοιων συσκευών στα σκάφη αναψυχής που χρησιμοποιούν οι καταδυόμενοι (γιώτ, κότερα, κρις κραφτ κ.λ.π.).
γ) Οι καταδυόμενοι που τυχόν εντοπίζουν αρχαία στο βυθό, δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε ανέλκυση ή μετακίνηση ή φωτογράφιση των εν λόγω αρχαίων και οφείλουν σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία να ειδοποιούν αμέσως την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ή την πλησιέστερη Εφορεία Αρχαιοτήτων ή την αρμόδια Λιμενική ή Αστυνομική Αρχή.
δ) Στις επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές για την άσκηση της υποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, δεν επιτρέπεται κάθε είδους εργασία στο βυθό, επαγγελματικής ή επιστημονικής φύσεως, χωρίς ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και από τις αρμόδιες Αρχές.
ε) Οι καταδυόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους παραπάνω όρους και να τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932 "Περί Αρχαιοτήτων".
στ) Η υποβρύχια δραστηριότητα για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς σε όλες τις επιτρεπόμενες θαλάσσιες περιοχές τελεί από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας υπό την εποπτεία των Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων και ειδικότερα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, οι οποίες μπορούν να μην επιτρέπουν τις καταδύσεις σε ευρύτερα τμήματα των εν λόγω θαλασσίων περιοχών ή σε ειδικότερα σημεία όπου ενδεχομένως εντοπιστούν αρχαία.
ζ) Αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες για την άσκηση του απαιτούμενου ελέγχου και για την κατά περίπτωση εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/1932 "Περί Αρχαιοτήτων" είναι η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, οι κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορείες και οι Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές.
ΑΡΘΡΟ 3
Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρων Σχολών Καταδύσεων από Έλληνες ή Ξένους στις επιτρεπόμενες για υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς θαλάσσιες περιοχές, απαιτείται για κάθε περίπτωση πέρα από την άδεια άλλης αρμόδιας αρχής και ειδική άδεια από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατόπιν υποβολής δικαιολογητικών που αναφέρονται στην αρ. ΓΝΟΣ/50100/10-12-1986 κοινή Απόφαση για τη διατήρηση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (Φ.Ε.Κ. 861/Β), καθώς και την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/19920/1274/3-5-1978".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αγία Μαρίνα Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Αγίας Μαρίνης

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ακρωτήριο Τραχήλι Ηρακλείου. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΑΙΣΤΟΥ
ΜΟΙΡΩΝ
Αντισκαρίου

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ανατολικά της Μαρώνειας, στην περιοχή Γιαλός
ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μάκρης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Ανατολικά του ακρωτηρίου Αλωνάκι έως τμήμα του όρμου Αγίου Νικολάου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλιουρίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από το ακρωτήριο Μόρνος έως τμήμα του όρμου Μοναστηρακίου Φωκίδος.
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΩΡΙΔΟΣ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ
Μοναστηρακίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από το ακρωτήριο Πουλί έως τμήμα του όρμου Λάκκοι Σύρου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής από το ακρωτήριο Πουλί έως τμήμα του όρμου Λάκκοι Σύρου Κυκλάδων.
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Γαλησσά

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ΒΔ του όρμου Σταυρού Τήνου
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Κτικάδου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Βόρεια του ακρωτηρίου Λαιμός έως και πλησίον του ακρωτηρίου Ψευδόκαβος
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΟΡΩΝΗΣ
Συκέας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Βόρεια του ακρωτηρίου Τσιχλή έως και το ακρωτήριο Καμένος
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΟΡΩΝΗΣ
Συκέας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βόρεια του όρμου Κύψας του Θερμαϊκού κόλπου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Κασσανδρείας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Κεφαλή
ΙΘΑΚΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Ιθάκης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής βορειοανατολικά του όρμου Γερολιμιώνα από την περιοχή Πετρολαγκάδα έως την περιοχή Πευκούς
ΙΘΑΚΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Ιθάκης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Κάτω Διμηνιού, βόρεια του Αγίου Νικολάου Κορινθίας.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Κάτω Διμηνιού

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Κιάτου, ΒΔ του λιμανιού Κιάτου Κορινθίας.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Σικυώνος (έδρα Κίατο,το)
Κιάτο
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του ακρωτηρίου Αγ. Νικολάου έως περιοχή Ξερομαζώματα Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλιουρίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του ακρωτηρίου Κάστρο, στη θέση Καλόγρια Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νικήτης (Νικήτα)

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του ακρωτηρίου Τράχηλος έως πλησίον του Κινίου Σύρου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΆΝΩ ΣΥΡΟΥ
Άνω Σύρου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του κόλπου Κασσάνδρειας, στη νήσο Κέλυφο Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νέου Μαρμαρά

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νότια του λιμανιού της Χίου, θέση Κοντάρι Λευκωνιά Χίου.
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
Χίου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτιοανατολικά του όρμου Βάρης Σύρου Κυκλάδων.
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
Βάρης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής νοτιοδυτικά του όρμου Βάρης Σύρου Κυκλάδων.
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
Βάρης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Ραφήνας, Β. Ακρωτηρίου Ψιλός Κάβος έως Β. ακρωτηρίου Δρακονέρα Αττικής.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ
Ραφήνας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στα δυτικά της Τήνου, στο ακρωτήριο Λιβάδα
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Στενής

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη θέση Αγ. Σπυρίδωνα Πάργας Πρεβέζης.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Πάργας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Κάλαμο, νότια του όρμου Βαθύ Λιμιόνι
ΙΘΑΚΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Ιθάκης

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Κάλαμος, ΒΑ του ακρωτηρίου Κεφαλή Λευκάδος.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου)
Κάλαμος
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Κάλαμος, ΒΑ του όρμου Γερολιμιώνα από περιοχή Πετρολαγκάδα έως Πευκούς Λευκάδος.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου)
Κάλαμος
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στη νήσο Κάλαμος, νότια του όρμου Βαθύ Λιμιόνι Λευκάδος.
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου)
Κάλαμος
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον κόλπο του Βόλου, βόρεια του ακρωτηρίου Αγκρίστρι Μαγνησίας.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
Βόλου

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Μεγ. Μυλοκοπής Κορινθίας.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο Πάργας, Πρεβέζης σε νησίδα πλησίον της νήσου Παναγιάς
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
Πάργας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον όρμο της Κύψας του Θερμαϊκού κόλπου Χαλκιδικής.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Κασσανδρείας

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον Παγασητικό κόλπο, στη νήσο Πυθού Μαγνησίας.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
Αργαλαστής

Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής στον Παντοκράτορα Πρεβέζης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πρεβέζης
Πρέβεζα
Ενάλιοι Χώροι
Αποδέσμευση της θαλάσσιας περιοχής του Ακρωτηρίου Επανομής Θεσσαλονίκης.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Επανομής
Επανομή
Ενάλιοι Χώροι
Γαυδοπούλα Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Γιαννιού - Ελληνικό Ρέμα Ν. Ρεθύμνης. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Σελλίων

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Δυτικά του λιμανιού Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων ΝΑ της νήσου Κτυπονήσι Ευβοίας.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
Δροσιάς
Κτυπονήσιον (νησίς)
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων νότια του Β. Ευβοϊκού κόλπου, στη νήσο Κτυπονήσι Ευβοίας.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ
Δροσιάς
Κτυπονήσιον (νησίς)
Ενάλιοι Χώροι
Θεοδωροπούλα Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
Αγίας Μαρίνης

Ενάλιοι Χώροι
Θέση Τηγάνι Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Παλαιοχώρας

Ενάλιοι Χώροι
Νησίδα Πλακάκι Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ


Φυσικοί Χώροι
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νήσος Αίγινα: Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής Β. Ακρωτηρίου Αγ. Μαρίνα έως Δ. ακρωτηρίου Κρασοσπηλιά.
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Μεσαγρού

Ενάλιοι Χώροι
Νήσος Αίγινα: Αποδέσμευση θαλάσσιας περιοχής ΒΑ του όρμου Σαρπά έως το ακρωτήριο Κυρ' Αννίτσα
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Μεσαγρού

Ενάλιοι Χώροι
Νήσος Κάλυμνος: Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων από το ακρωτήριο Άγιος Γεώργιος έως Β. ακρωτηρίου Λιανή Φούντα
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΕνάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νήσος Κως Δωδεκανήσου: Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων νότια του νησιού, από Μύρτο έως Καλαμιά
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νήσος Κως: Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων νότια του νησιού, από Μύρτο έως Καλαμιά
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Καρδαμαίνης

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νήσος Λέρος Δωδεκανήσου. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων, από τον όρμο Ξηροκάμπου έως το ακρωτήριο Διαπόρι.
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΛΕΡΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νήσος Λέρος: Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων από το ακρωτήριο Σουμάρι ως το ακρωτήριο Μαύρος Κάβος
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΛΕΡΟΥΕνάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Όρμος Κριού Χαλίκια Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ


Ενάλιοι Χώροι
Όρμος Πλακιά Ρεθύμνης. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Σελλίων
Πλακιάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Όρμος Σφακίων Χανίων. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ

Χώρας Σφακίων

Ενάλιοι Χώροι
Πλακιάς Ρεθύμνης, δυτ. Ακρωτηρίου Κακομούρη. Επιτρεπόμενη περιοχή καταδύσεων.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
Σελλίων
Πλακιάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις