Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22839/1314/14-5-1997 - ΦΕΚ 468/Β/9-6-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής του λόφου "Καστράκι" Θερμοπυλών Νομού Φθιώτιδας.
Κείμενο
Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή του λόφου "Καστράκι" Θερμοπυλών, στη θέση "Χαλκώματα" για καλύτερη προστασία των καλοδιατηρημένων λειψάνων οχύρωσης ελληνιστικής περιόδου που σώζονται εκεί και τα οποία αποδίδονται στην αρχαία Ροδουντία, οχυρό των Αιτωλών κατασκευασμένο προς αναχαίτηση των ρωμαϊκών επιθέσεων.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1: 5000 από τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-1.
Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων όπως αυτά ορίζονται στο συνημμένο πίνακα:


ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4891,2 2635,2 1-2 46,94
2 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4889,2 2682,1 2-3 64,06
3 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4861,8 2740 3-4 165,93
4 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4730,0 2840,8 4-5 57,69
5 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4698,6 2889,2 5-6 83,16
6 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4753,0 2952,1 6-7 104,27
7 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4818,9 3032,9 7-8 51,63
8 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4853,3 3071,4 8-9 77,12
9 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4925,2 3099,3 9-10 60,37
10 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4969,6 3058,4 10-11 41,45
11 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5011,0 3056,4 11-12 238,19
12 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5211,1 2927,2 12-13 66,48
13 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5274,5 2907,2 13-14 90,39
14 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5362,3 2928,7 14-15 29,66
15 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5384,2 2908,7 15-16 34,42
16 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5366,3 2879,3 16-17 78,90
17 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5366,3 2800,4 17-18 59,98
18 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5386,7 2744 18-19 58,10
19 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5404,2 2688,6 19-20 38,66
20 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5399,7 2650,2 20-21 48,46
21 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5370,8 2611,3 21-22 30,36
22 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 5361,8 2582,3 22-23 367,07
23 5373,3 ΣΤΥΛΙΣ 4999,0 2526,5 23-24 79,19
24 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4929,2 2563,9 24-1 80,79
1 5373,1 ΣΤΥΛΙΣ 4891,2 2635,2
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Καστράκι" Θερμοπυλών (αρχαία Ροδουντία)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Θερμοπυλών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα