Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/ΚΗΡ/34767/1116/19-7-2001 - ΦΕΚ 1051/Β/8-8-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, στον οικισμό Ριζώματα Ημαθίας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, στον οικισμό Ριζώματα, δήμου Μακεδονίδος, Ν. Ημαθίας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Πρόκειται για τρίκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική του 19ου αι., η οποία διατηρεί παλαιότερες φάσεις του 17ου - 18ου αι.
Η τοιχοδομία του ναού, καλυμμένη σήμερα από νεωτερικά επιχρίσματα, στα ελάχιστα σημεία όπου είναι εμφανής, αποτελείται από αργολιθοδομή με μικρότερες πέτρες και πλίνθους στα ενδιάμεσα κενά, πηλοκονιάματα ως συνδετικό υλικό και άφθονες ξυλοδεσίες.
Ο ναός χωρίζεται σε τρία κλίτη με δύο ζεύγη ξύλινων στύλων κυκλικής διατομής. Στο βόρειο τοίχο του κυρίως ναού και στο βορειανατολικό τμήμα του ιερού διασώζονται λείψανα τοιχογραφικού διακόσμου τριών φάσεων β? μισού 17ου, μέσων 18ου και τέλους 19ου αι.
Στο εσωτερικό του ναού βρίσκονται η εκ περισυλλογής διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοχριστιανικών χρόνων, όπως τμήμα θωρακίου, κιονόκρανο αμφικίονα, μαρμάρινη ορθογώνια λεκανίδα.
Στο εξωτερικό, απότμημα κιονίσκου είναι τοποθετημένο στη νοτιοανατολική γωνία του ναού, ενώ ιωνικό κιονόκρανο, 4ου αι., ενσωματώνεται σε β? χρήστη στην τοιχοποιία της αψίδας ".

Κ ΚΝ 5351/1932,άρθρα 50 και 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
Ριζωμάτων
Ριζώματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι