Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/50524/2676/19-10-1994 - ΦΕΚ 847/Β/15-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση κήρυξης του Αρχαιολογικού Χώρου περιοχής Λιμνότοπου Δήμου Πολυκάστρου Κιλκίς.
Κείμενο
" Συμπληρώνουμε την αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/59168/2199 π.ε/1-2-86 (ΦΕΚ 118/ Β /19-3-86 και ΦΕΚ 561/Β/27-8-86) Απόφαση κήρυξης Αρχαιολογικού Χώρου νοτίως του οικισμού Λιμνότοπου Δήμου Πολυκάστρου επαρχίας Κιλκίς και επαναπροσδιορίζουμε τα όρια του χώρου για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας της προϊστορικής τούμπας, με ευρήματα από την Ύστερη Νεολιθική μέχρι και την Ελληνιστική εποχή.
Η περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. 1:5000 από τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1,που αντιστοιχούν στον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων:

ΣΗΜΕΙΑ
Χ Ψ

1 13414.50 21620.30
2 13495.50 21643.90
3 13568.70 21634.90
4 13635.60 21414.00
5 13641.50 21305.10
6 13626.50 21246.10
7 13604.80 21219.90
8 13519.30 21176.50
9 13436.60 21199.10
10 13418.20 21404.80
11 13410.20 21500.00

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Προϊστορικός Οικισμός
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Λιμνοτόπου
Λιμνότοπος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα