Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48770/2569/7-10-1994 - ΦΕΚ 844/Β/14-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως Αρχαιολογικού Χώρου οικισμού προ"ιστορικών και ιστορικών χρόνων και νεκροταφείων ιστορικών χρόνων, Κοινότητας Ευρωπού, Επαρχίας Παιονίας Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
" Συμπληρώνουμε την αρ. 59168/ 2199 π.ε / 19 - 3 - 86 (ΦEK 118 / B / 1- 2 - 86 και ΦEK 561/ B / 27 - 8 - 86) απόφαση και κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο τον οικισμό προϊστορικών και ιστορικών χρόνων, Kοινότητας Eυρωπού, Eπαρχίας Παιονίας, N. Kιλκίς, ο οποίος στο απόσπασμα χάρτη ΓYΣ 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, περικλείεται από τη γραμμή που ενώνει τα σημεία 1 έως 24 - 1. Tα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων :

ΣΗΜΕΙΑ Χ Ψ
1 6734.70 15854.60
2 6872.40 15937.30
3 6959.10 15994.70
4 7025.50 16052.50
5 7104.40 16104.80
6 7188.50 16086.80
7 7233.90 16049.30
8 7383.50 15968.20
9 7545.70 15895.40
10 8024.80 15186.80
11 7940.00 15135.00
12 7881.10 15085.90
13 7773.50 15004.30
14 7766.70 14973.50
15 7591.10 14963.50
16 7274.20 14955.70
17 7116.10 14984.20
18 6930.10 15047.40
19 6812.20 15058.10
20 6505.80 15085.20
21 6514.90 15522.60
22 6660.10 15604.50
23 6724.50 15675.50
24 6753.90 15737.80

O ανωτέρω κηρυσσόμενος αρχαιολογικός χώρος, εκτός του οικισμού προϊστορικών και ιστορικών χρόνων που περιλαμβάνονταν στην προγενέστερη κήρυξη, περιλαμβάνει επιπλέον και τα εκτεταμένα νεκροταφεία των ιστορικών χρόνων της πόλης."

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Προϊστορικός Οικισμός (Τούμπα)
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Ευρωπού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα