Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/2055/60056/29-9-1979 - ΦΕΚ 985/Β/27-10-1979
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, του περιβάλλοντος την Έπαυλη Καζούλη χώρου στην Κηφισιά, ιδιοκτησίας του ΙΚΑ.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως τόπο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, τον περιβάλλοντα την Έπαυλη Καζούλη χώρο στην Κηφισιά, ιδιοκτησίας του ΙΚΑ, γιατί ο χώρος αυτός συνδέεται άμεσα με το κτίριο της βίλλας η οποία χαρακτηρίσθηκε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία με την ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ31/36562/4093/28-9-1976 (ΦΕΚ 1268/Β/ 13-10-1976) και συντελεί στην αισθητική ανάδειξη και προστασία του μνημείου. Τα όρια του περιβάλλοντος την βίλλα χώρου καθορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα (απόσπασμα από το τοπογραφικό διάγραμμα (απόσπασμα από το τοπογραφικό της αριθ. 1/2-78 της μελέτης του ΙΚΑ που αφορά στην επισκευή της έπαυλης Καζούλη) με τα στοιχεία D.F.S.Φ.Ε., όπου σημείο Φ προκύπτει από την τομή των παραλλήλων προς τις πλευρές DE και FS.

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Έπαυλη Καζούλη και o περιβάλλων χώρος της στην Κηφισιά, ιδιοκτησία του ΙΚΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Κηφισιάς
Κηφισιά
Κήποι / Πάρκα
Αστικά Κτίρια