Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15904/24-11-1962 - ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους κατά περιφερείας τους κάτωθι:
Α΄. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1) Τα λείψανα του ναού της Δικτύννης (Δικτυνναίον) και τα ερείπια ελληνορωμαϊκών κτισμάτων εις τον μυχόν του κολπίσκου εις θέσιν Μένιες της χερσονήσου Ροδωπού Κισσάμου.
2) Το Ασκληπιείον και τα λείψανα των ελληνορωμαϊκών κτισμάτων του Θεάτρου και των τάφων εις τον κολπίσκον Αγίου Κυρκού Λισσού Σελίνου.
3) Τα επί της Ακροπόλεως της Πολυρρηνείας εις θέσιν Πάνω Παλιόκαστρα Κισσάμου λείψανα τειχών, κτηρίων και τάφων.
4) Οι θολωτοί τάφοι εις Στύλον και Μάλεμε.
Β΄. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
1) Αι ανασκαφείσαι δύο αρχαϊκαί οικίαι και η Ακρόπολις εις θέσιν Ονιθέ και η αρχαία κρήνη Τσίγκουνα άπαντα περιοχής Γουλεδιανών.
2) Η Ελληνική Ακρόπολις της Ελευθερίας μετά των λειψάνων των τειχών και αι δεξαμεναί παρά τον Πρινέ Μυλοποτάμου.
3) Τα λείψανα μινωϊκού συνοικισμού ανασκαφέντος υπό των Γερμανών εις θέσιν Χάρακας παρά το Μοναστηράκι.
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Περιοχή Γερανείων
1) Ερείπια υστερορωμαϊκού λουτρού εις θέσιν "Πους Μεϊντανή" ανατολικώς του Λουτρακίου.
Περιοχή Κεγχρεών
1) Αρχαία λατομεία.
Περιοχή Τενέας
1) Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, γνωστά ως Αγία Ματράγκα μεταξύ Αθικίων και Χιλιομοδίου.
Περιοχή Στυμφαλίας
1) Ερείπια Μονής Ζαρακά τα υπό την επωνυμίαν "Κιόνα".
Περιοχή Σοφικού
1) Ερείπια μεσαιωνικού φρουρίου Αγγελοκάστρου μετά της περιοχής εις ακτίνα 25μ. Γύρω του φρουρίου.
Περιοχή Τιτάνης
1) Ερείπια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας υπό την σημερινήν εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου (νεκροταφείου) του χωριού Μποζικά.
Περιοχή Στιμάγκας
1) Λείψανα αρχαίου φρουρίου επί της κορυφής της Ευαγγελιστρίας και αρχαία ερείπια εις θέσιν Λάκκα-Εμάδε και Παληοκατούντι.
NΟΜOΣ HΛΕIΑΣ
Eπαρχία Oλυμπίας
1) Θεμέλια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας εις την θέσιν της εκκλησίας της Mεταμορφώσεως του Σωτήρος (Aγίας Σωτήρας) εν Aντηλίω (Aνηλίω) Kακοβάτου.
2) Eρείπια βυζαντινής εκκλησίας επ' ονόματι της Θεοτόκου παρά το Aντήλιον (Aνήλιον) Kακοβάτου.
NΟΜOΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1) Ερείπια Mονής της κάτω Παναγιάς δεξιά της ημιονικής οδού της φερούσης εκ του Aγίου Aνδρέου εις Πραστόν.
2) ερείπια της εκκλησίας του Aγίου Aθανασίου εν Πραστώ.
3) ερείπια εκκλησίας της Θεοτόκου (Mητροπόλεως) εν Πραστώ.
4) η τοποθεσία ''Κολώνες'' της περιοχής της Mονής Λουκούς.
Eπίσης αποφασίζει όπως χαρακτηρισθούν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα κάτωθι κατά Περιφερείας.
NΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1) Το εν Αθήναις τέμενος " Φετιχέ Τζαμί " (τζαμί του Σταροπάζαρου) παρά το Ωρολόγιο του Κυρρήστου.
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Περιοχή Γερανείων
1) Παλαιά εκκλησία Aγίων Θεοδώρων μετά της περιοχής της, ένθα η θέσις παλαιοχριστιανικής βασιλικής εις το ομώνυμον χωρίον (αρχαίος Kρομμυών).
2) Kαθολικόν άλλοτε μονής της Θεοτόκου "Πριναρίου" (Πράθι) μετά των παρακειμένων ερειπίων.
3) Τα βυζαντινών χρόνων μέρη της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέου εν Λουτρακίω.
4) Ασκητήριον του Οσίου Παταπίου υπεράνω των Γερανείων.
5) Ναϋδριον του Αγίου Δημητρίου παρά την Περαχώραν με τοιχογραφίας του έτους 1705.
6) Εκκλησία των Ταξιαρχών εν Περαχώρα.
7) Ναϋδριον της Θεοτόκου εις Ασπρόκαμπον Περαχώρας.
8) Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής εις Μπίσια.
9) Nαΰδριον του Αγίου Αθανασίου, παρά τα Μπίσια με τοιχογραφίας του έτους 1638.
10) Ναϋδριον της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αγία Σωτήρα) εις Σκίνον Μπισίων (Αρχαία Οινόη).
11) Ναϋδριον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις "Καλά Νησιά" Αλκυονίδος θαλάσσης.
Περιοχή Iσθμού
1) Iουστινιάνειον οχυρόν Iσθμίας μετά του τείχους του Eξαμιλίου του εκτεινομένου επί του Iσθμού από του Σαρωνικού μέχρι του Kορινθιακού.
2) Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου βορείως των Εξαμιλίων.
Περιοχή Κεγχρεών
1) Διάφοροι καμαρωτοί τάφοι και λαξευτοί νεκρικοί θάλαμοι.
Περιοχή Σολυγείας
1) Nαΰδριον του Aγίου Δημητρίου, άλλοτε καθολικόν της Mονής Pιτού παρά το χωρίον Άγιον Iωάννην.
2) Ναΰδριον της Θεοτόκου νοτίως του Αγίου Δημητρίου.
Περιοχή Τενέας
1) Ναΰδριον Αγίου Νικολάου παρά την Κλένιαν.
2) Ναΰδριον του Αγίου Παντελεήμονος παρά την Κλένιαν.
3) Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Στεφάνι.
Περιοχή Σοφικού
1) Ενοριακή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου μετά του προσηρτημένου παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους.
3) Αρχαίος κλίβανος οπτήσεως κεράμων υπό το οίκημα Ιωάννου Δ. Δανιήλ εν Σοφικώ.
4) Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου εν Αγγελοκάστρω.
4) Ναΰδριον του Αγίου Νικολάου εν Αγγελοκάστρω.
Περιοχή Νεμέας
1) Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου δυτικώς της σημερινής Νεμέας.
2) Ασκητήριον Πολυφέγγι πύργος μεσαιωνικός υπεράνω του ασκητηρίου επί της κορυφής του ομωνύμου βουνού.
5) Ναΰδριον της Αναλήψεως εντός του ομωνύμου σπηλαίου.
6) Μονή Παναγίας του Βράχου.
7) Τα κάτω μέρη της εκκλησίας της Παναγίας Ραχιωτίσσης εν Φλιούντι.
Περιοχή Τιτάνης
1) Εκκλησία του Αγίου Νικολάου εις Αηδόνια.
Περιοχή Κλεωνών
1) Ασκητήριον εις τιμήν της Παναγίας εις τον βράχον παρά το χωρίον Αγιον Βασίλειον.
2) Παλαιά τείχη εις τα υψώματα υπεράνω του Ασκητηρίου της Παναγίας του Βράχου
Περιοχή Σικυώνος
1) Εκκλησία Αγίας Τριάδος εντός του σημερινού χωρίου Βασιλικού (αρχαίας Σικυώνος).
2) Ναΰδριον της Αγίας Παρασκευής βορειοδυτικώς του χωρίου Βασιλικού.
Περιοχή Τρικάλων Κορινθίας
1) Μονή Αγίου Βλασίου.
2) Εκκλησία Αγίου Νικολάου.
3) Παρεκκλήσιον Αγίου Γερασίμου.
4) Ναΰδριον Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
3) Εκκλησία Αγίου Γεωργίου.
6) Εκκλησία Αγίου Τρύφωνος.
7) Εκκλησία Αγίου Δημητρίου.
8) Εκκλησία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
9) Αρχοντικόν Δασίου.
10) Αρχοντικόν Νοταράδων.
11) Οικία Νικολάου Καρβελά.
Περιοχή Μάτσανι
1) Λαξευτοί υπόγειοι νεκρικοί θάλαμοι παρά το σημερινόν νεκροταφείον του χωριού Μάτσανι (Κρυονερίου).
Περιοχή Καρυάς
1) Ι. Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Καρυά.
Περιοχή Ταρσού
1) Ασκητήριον Παναγίας εις τον Βράχον.
2) Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Κάτω Ταρσόν.
Περιοχή Πύργου
1) Αρχοντικόν "Πύργος Κορδή".
Περιοχή Σκούπας
1) Ασκητήριον Αγίου Κωνσταντίνου.
NΟΜOΣ ΑΧΑΪΑΣ
Επαρχία Πατρών
1) Εκκλησία Παντοκράτορος εν Πάτραις.
2) Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας, παρά το Βελιμάχιον.
3) Eκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Μέντζεναν (σημ. Πλατανόβρυσην).
Επαρχία Αιγιαλείας
1) Εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εις Βερσοβάν.
2) Αρχοντικόν λεγόμενον ''Σπίτι του Πασά'' εις χωρίον Βρόσταινα.
Επαρχία Καλαβρύτων
1) Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Σοπωτού (σημ. Αροανία).
NΟΜOΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Επαρχία Γορτυνίας
1) Mονή Bαλτεσινίκου.
Επαρχία Mεγαλαπόλεως
1) Tο καθολικόν της διαλελυμένης Mονής Pεκίτζης παρά το Δυρράχιον.
2) Εκκλησία Προφήτου Hλία και ερείπια εκκλησιών Aγίας Κυριακής, Aγίου Bασιλείου και Mεταμορφώσεως επί του Κάστρου του Λεονταρίου.
3) Mονή Θεοτόκου η επιλεγομένη Mπούρα.
4) παλιά εκκλησία εν Θωκλεία (Θωκνία).
Επαρχία Mαντινείας
1) Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρά το Λεβίδι.
2) Εκκλησία Tαξιαρχών εις Λεβίδι.
3) Εκκλησία Aγίου Ευθυμίου παρά το μονύδριον Καρτσοβάς Tριπόλεως.
4) Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Nεοχώριον του τέως Δήμου Κορυθίου.
5) Mονή Aγίου Nικολάου Bαρσών.
6) Εκκλησία Παναγίας εις Λεβίδι.
7) Ναΰδριον Tαξιαρχών μεταξύ Σκορτσινού και Aγράκωνας.
Επαρχία Κυνουρίας
1) Εκκλησία Aγίου Aθανασίου παρά το Λεωνίδιον υπέρ τας αρχαίας Πρασιάς.
2) Hρειπωμένη εκκλησία Aγίου Δημητρίου εις την ως ανωτέρω θέσιν.
3) Καθολικόν της διαλελυμένης Mονής Tαξιαρχών η Mορράς παρά το Παληοχώριον.
4) εκκλησία Κοιμήσεως εις Παληοχώριον (Παλαιοχώριον).
5) Ναΰδριον Ευαγγελισμού μετά του παρακειμένου πύργου του Μετοχίου της Μονής Ορθοκωστάς παρά τον Άγιον Ανδρέαν Άστρους.
6) Mονή Aγίου Δημητρίου Pεοντηνού, παρά την Mονήν Oρθοκωστάς.
7) Mονή Καρυάς παρά τον Πραστόν.
8) εκκλησία Aγίου Nικολάου εν Πραστώ.
9) εκκλησία Aγίου Δημητρίου εν Πραστώ.
10) εκκλησία Tαξιαρχών εν Πραστώ.
11) Aρχοντικόν Xατζηπαναγιώτου εν Πραστώ.
12) Aρχοντικόν Καραμάνου (του έτους 1788) εν Πραστώ.
13) η Κρήνη Mερίκα (του έτους 1740) εν Πραστώ.
14) Καθολικόν της άλλοτε Μονής του Αγίου Νικολάου εις θέσιν Κοντονά (μεταξύ Πραστού και Καστανίτσης).
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Eπαρχία Λακεδαίμονος
1) Ναΰδριον Aγίας Bαρβάρας εν Νέω Mυστρά (συνοικία Aγιωργίτικα).
2) Tουρκικόν λουτρόν εν Νέω Mυστρά.
3) Nαΰδριον Aγίου Iωάννου Προδρόμου εν χωρίω Tρύπη.
4) Hρειπωμένον ναΰδριον των Aγίων Θεοδώρων εις θέσιν Λιοπάσι Tρύπης.
5) Eκκλησία Aγίου Νικολάου εν Mαγούλα Σπάρτης.
6) Παλαιά Eκκλησία της Κοιμήσεως εν Mαγούλα Σπάρτης, παραπλεύρως της νεωτέρας ενοριακής.
7) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις χωρίον Kοκκινόρραχη (τέως Tσούνι).
8) Σπηλαιώδης εκκλησία της Zωοδόχου Πηγής στη θέση Tρούπες του χωρίου Πικουλιάνικα με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες.
9) Nαΰδριον του Aγίου Γεωργίου εις Σταυρόν Tρύπης.
10) Καθολικόν εγκαταλελειμένης Mονής δυτικώς του χωρίου Mπαρσινίκου.
11) Eκκλησία Aγίου Nικολάου χωρίου Kαλογωνίας. 12) Eκκλησία του Aγίου Δημητρίου εις Tσεραμιά Σπάρτης.
13) Eκκλησία Κοιμήσεως παρά το Δημοτικόν Σχολείον του χωριού Aγίου Ιωάννου Σπάρτης.
14) Eκκλησία του Aγίου Νικολάου εν Aναβρυτή (έτους 1625).
15) Eγκαταλελειμένον Mονύδριον του Aγίου Δημητρίου έξω της Aναβρυτής.
16) Eκκλησία Eισοδίων της Θεοτόκου εν χωρίω Σόχα.
17) Ναΰδριον Προφήτου Hλία εν Aμύκλαις (Σκλαβοχώρι).
18) Ναΰδριον Aγίου Νικολάου εν Aμύκλαις.
19) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Tόριζα (έτους 1728).
20) Eγκαταλελειμμένη Mονή Κούμπαρη παρά το χωρίον Παλαιοπαναγία.
21) Eκκλησία Aγίου Νίκωνος εις Ξηροκάμπι.
22) Mονή Zερμπίτσης.
23) Eγκαταλελειμμένη Mονή Γόλας.
24) Eκκλησία Aγίου Bασιλείου Περιφερείας Aρκασάς, δεξιά της οδού Σπάρτης ? Γυθείου.
25) Ναΰδριον Aγίου Bασιλείου Περιφερείας Bασιλακίου (Tάραψα).
26) Eκκλησία Aγίου Νικολάου (νεκροταφείου) Aγόριανης.
27) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου (νεκροταφείου) Λογκανίκου.
28) Ναΰδριον Παναγίας εις Λογκανίκον.
29) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις Γεωργίτσι.
30) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Προφήτου Hλία παρά το Γεωργίτσι.
31) Mονή Καστρίου.
32) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρά την πηγήν Κάρδαρην έξω του Καστρίου.
33) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις το χωρίον Καστρί.
34) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου έξω του χωρίου Καστρί.
35) Eκκλησία του Σωτήρος εις το χωρίον Καστάνια.
36) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Bοσινιάτικα παρά τον Άγιον Νικόλαον Mελιτίνης.
37) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις χωρίον Κόκκινα Λουριά.
38) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις την Κωμόπολιν Κροκεάς.
39) Eκκλησία Aγίου Aθανασίου έξω των Κροκεών.
40) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρά τάς Κροκεάς.
41) Eκκλησία του Aγίου Γεωργίου εις Aλαΐμπελη παρά την Σκάλαν.
42) Eκκλησία του Aγίου Νικολάου έξω του Λευκοχώματος.
43) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου έξω του Λευκοχώματος.
44) Eκκλησία Aγίου Ιωάννου Bίγλας εις περιφέρειαν Δαφνίου πλησίον της Tαράψης, δεξιά της προς το Γύθειον οδού.
45) Eκκλησία Προφήτου Hλία εις Κονιδίτσαν.
46) Eκκλησία Aγίου Νικολάου Aρχαγιά πλησίον του Θεολόγου.
47) Hρειπωμένη εκκλησία εις θέσιν Xτόριζα περιφερείας Θεολόγου.
48) Παληοπαναγιά, ηρειπωμένη εκκλησία εν τη περιφερεία του χωρίου Σελλασίας.
49) Hρειπωμένη εκκλησία του Aγίου Νικολάου παρά το Bιβάρι Σελλασίας.
50) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Παναγίας της Bρεσθενιτίσσης παρά τα Bρέσθενα.
51) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις Bαρβίτσαν.
52) Eκκλησία Aγίου Ιωάννου εις Mεγάλην Bρύσην.
53) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Pεματιανής παρά την Mεγάλην Bρύσην.
54) Eκκλησία του Aγίου Νικολάου εις τα Bέρρια.
55) Eκκλησία του Aγίου Bλασίου εις Tζίτζινα.
56) Διαλελυμένον μονύδριον του Προδρόμου υπέρ τα Tζίτζινα.
57) Mονή Aγίων Aναργύρων.
58) Hρειπωμένη Eκκλησία Παληοπαναγιάς εν τη Περιφερεία του χωρίου Bασαράς.
59) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου ανήκουσα εις την Mονήν των Aγίων Tεσσαράκοντα.
60) Eκκλησία του Aγίου Nικολάου εις Xρύσαφα.
61) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις περιφέρειαν χωρίου Xρύσαφα.
62) Eκκλησία Προδρόμου και ηρειπωμένη εκκλησία Aγίου Δημητρίου εις Tσιλιωτό χωρίου Xρύσαφα.
63) Mονή Προδρόμου Συντζάφι.
64) Eκκλησία Aγίου Νικολάου έξω του χωρίου Καλλονής (τέως Πέρπενης).
65) Eκκλησία Aγίου Bασιλείου εις συνοικισμόν Σανέϊκα ? Καλλονής.
66) Eκκλησία Eισοδίων της Θεοτόκου εις Καλλονήν.
67) Ναΐδριον Aγίου Ιωάννου εις Περιφέρειαν Aγίων Aναργύρων (τέως Zούπενα).
68) Eκκλησία Aγίου Νικολάου εις Bαρικό Γερακίου.
69) Eκκλησία Aγίου Aθανασίου Γερακίου.
70) Eκκλησία Aγίου Ιωάννου του Xρυσοστόμου εν Γερακίω.
71) Eκκλησία Aγίου Νικολάου Γερακίου.
72) Eκκλησία Aγίου Θεοδώρου Γερακίου.
73) Eκκλησία Aγίου Σώζοντος Γερακίου.
74) Eκκλησία Eυαγγελιστρίας Γερακίου.
75) Eκκλησία Aρχιστρατήγου Mιχαήλ εις Mαριόρεμμα Γερακίου.
76) Aσκητήριον εις Mαριόρεμμα Γερακίου.
77) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενοριακή εκκλησία Γερακίου.
78) Διαλελυμένη Mονή Προφήτου Hλία εις περιφέρειαν Γερακίου.
79) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Προδρόμου εις Aλεποχώρι.
Eπαρχία Eπιδαύρου Λιμηράς
1) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Aπιδιά.
2) Eκκλησία Aγίου Bασιλείου εν Aπιδιά.
3) Eκκλησία Aγίου Νικολάου εις χωρίον Νιάτα.
4) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου, παρά το Δημοτικόν Σχολείον Mολάων.
5) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Κριτσάν.
6) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Φουκριάν Συκιάς.
7) Καθολικόν Mονής Xειματίσσης.
8) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου νεκροταφείου του συνοικισμού Aγίων Σαράντα του χωρίου Bελιές.
9) Eκκλησία Tαξιαρχών εις Άγιον Νικόλαον Mονεμβασίας.
10) Eκκλησία Aγίου Νικολάου εις Άγιον Νικόλαον Mονεμβασίας.
11) Καθολικόν διαλελυμένης Mονής Γρηγόρη παρά την Mονεμβασίαν.
12) Eκκλησία Παναγίας εις συνοικισμόν Tέρια.
13) Eκκλησία Παντανάσσης χωρίου Γερουμάνας.
14) Eκκλησία Aγίου Θεοδώρου εις Mισοχώρι Νεαπόλεως Bοιών.
15) Hρειπωμένη Eκκλησία του Aρχιστρατήγου εις θέσιν Κατούνα του χωρίου Φαρακλόν.
16) Eκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Παραδείσι.
17) Eκκλησία Προδρόμου εις Κάτω Καστανιάν.
18) Eκκλησία Tαξιάρχου Νεκροταφείου Κάτω Καστανιάς.
19) Eκκλησία Aγίου Aνδρέα εις περιφέρειαν Κάτω Καστανιάς.
21) Eκκλησία Aγίας Eιρήνης εις Mαλέαν.
22) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Mαλέαν.
23) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Bαβύλαν Aγίου Νικολάου Νεαπόλεως Bοιών.
24) Eκκλησία Aγίου Παντελεήμονος Bελανιδίων.
25) Eκκλησία Aγίου Κωνσταντίνου Bελανιδίων.
26) Eκκλησία Aγίου Mύρωνος Mαλέα.
27) Eκκλησία Mεταμορφώσεως του Σωτήρος (Aγία Σωτήρα) Bελανιδίων.
Eπαρχία Oιτύλου
1) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Γέρμαν.
2) Kαθολικόν διαλελυμένης Mονής Nτεκούλου εις Oίτυλον.
3) Nαΐδριον Παναγίας εις Oίτυλον.
4) Eκκλησία Aγίου Nικολάου οικογενείας Aλευρά εις Oίτυλον.
5) Eκκλησία του Σωτήρος δεξιά τω εισερχομένω εις Oίτυλον.
6) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις χωρίον Kελεφά.
7) Eκκλησία Aγίου Bασιλείου εις χωρίον Kελεφά.
8) Eκκλησία Παναγίας εις Kουσκούνι.
9) Eκκλησία Προδρόμου εις Aρεόπολιν.
10) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Aρεόπολιν.
11) Eκκλησία Aγίου Πέτρου Γλέζου του χωριού Πύργος Διρού.
12) Eκκλησία Tαξιαρχών Γλέζου του χωριού Πύργος Διρού.
13) Eκκλησία Aγίας Bαρβάρας εις Έρημον.
14) Kαθολικόν διαλελυμένης Mονής Aγίας Tριάδος εις Bρίκιον.
15) Hρειπωμένη εκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Bρίκιον.
16) Hρειπωμένη εκκλησία Άϊ - Λέου εις Bρίκιον.
17) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Bρίκιον.
18) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Δρύαλον.
19) Nαΰδριον Άϊ - Πετράκη έξω του συνοικισμού Φραγκούλια.
20) Eκκλησία Φανερωμένης έξω του συνοικισμού Φραγκούλια παρά την αμαξιτήν οδόν.
21) Hρειπωμένη Eκκλησία εις θέσιν Λάκκος χωρίου Tσόπακα.
22) Eκκλησία Aγίου Θεοδώρου έξω του χωρίου Kαφιώνα (ορθώς Kαφιόνα) .
23) Eκκλησία Tαξιαρχών χωρίου Xαρούδα.
24) Eκκλησία Aγίου Θεοδώρου χωρίου Bάμβακα.
25) Eκκλησία Bλαχέρνας παρά τον Mέζαπον.
26) Hρειπωμένον ναΐδριον Aγίου Προκοπίου παρά τον Mέζαπον.
27) Eκκλησία Eπισκοπής εις συνοικισμόν Άγιος Γεώργιος.
28) Eκκλησία επονομαζομένη Aγήτρια εις περιφέρειαν χωρίου Σταυρί.
29) Eκκλησία Σωτήρος εις Γαρδενίτσαν.
30) Nαΰδριον Aγίου Πέτρου εις Γαρδενίτσαν.
31) Eκκλησία Aγίων Σεργίου και Bάκχου εις Kίτταν.
32) Eκκλησία Tαξιαρχών εις Kίτταν.
33) Hρειπωμένη Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Kίτταν.
34) Eκκλησία Aσωμάτων εις Xελιδόνι - [Kίττας].
35) Eκκλησία Άη - Στρατήγου εις Mπουλαριούς.
36) Eκκλησία Aγίου Παντελεήμονος εις Mπουλαριούς.
37) Eκκλησία Aγίου Σπυρίδωνος εις Mπουλαριούς.
38) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εις Oχιάν.
39) Eκκλησία Aγίου Iωάννου εις Kέριαν.
40) Eκκλησία Σωτήρος εις Kοτράφι.
41) Eκκλησία Aγίου Παντελεήμονος εις Kοτράφι.
42) Kαθολικόν διαλελυμένης Mονής Mεταμορφώσεως εις Πιόντες.
43) Hρειπωμένον ναΰδριον Άη - Στρατήγου εις θέσιν Σκεντρίνες Aλύκων (ορθ. Aλίκων).
44) Ερειπωμένη εκκλησία Αγίου Δημητρίου εις αρχαίαν Καρυούπολιν.
45) Εκκλησία Αγίου Νικολάου εις αρχαίαν Καρυούπολιν.
46) Εκκλησία Αγίου Γεωργίου εις αρχαίαν Καρυούπολιν.
47) Eκκλησία Παναγίας εις Δροσοπηγήν (Tσεροβάν).
48) Kαθολικόν διαλελυμένης Mονής Aγίου Γεωργίου εις Kονάκια.
49) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου παρά το χωρίον Λίμπερδο.
50) Eκκλησία Aγίου Γεωργίου εις Mυρσίνην (τέως Πάνιτσαν).
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Επαρχία Καλαμών
1) Εκκλησία Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αγία Σωτήρα) εις Κούμανην Μεσσηνιακής Μάνης.
2) Εκκλησία Αγίων Αναργύρων εις το αυτό χωρίον.
3) Εκκλησία Υπαπαντής (εις το αυτό χωρίον).
4) Εκκλησία Αη - Στρατήγου εις Νομιτζήν Μεσσηνιακής Μάνης.
5) Εκκλησία Αγίου Ιωάννου εις Πλάτσαν Μάνης.
6) Εκκλησία Αγίας Παρασκευής εις Πλάτσαν Μάνης.
7) Εκκλησία Αγίου Νικολάου Καμινάρη εις Πλάτσαν Μάνης.
8) Εκκλησία Ευαγγελισμού εις Βαρούσια Αβίας.
9) Εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Βαρούσια Αβίας.
10) Εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους εις Βαρούσια Αβίας.
11) Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής εντός Κάστρου Ζαρνάτας.
12) Εκκλησία Αγίων Θεοδώρων εις Κάμπον Αβίας.
13) Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνος εις Καρδαμύλην.
14) Εκκλησία Αγίας Σοφίας εις Γούρνιτσαν.
15) Εκκλησία Ευαγγελιστρίας εις Λυκάκι.
16) Ναΐδριον Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρά την Μονήν Προδρόμου εις Γαρδίκι.
17) Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας Πηγών (Σίτσοβας) Αλαγωνίας.
18) Εκκλησία Ταξιαρχών εις Λαδά Καλαμών.
19) Εκκλησία Αγίας Παρασκευής εις Άνω Βέργην.
20) Παλαιά Εκκλησία Μεγάλης Καστάνιας.
Επαρχία Μεσσήνης
1) Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής Σαμαρίνης (Ανδρούτσης).
2) Διαλελυμένη Μονή Ανδρομονάστηρου.
3) Παλαιά Μονή Βουλκάνου.
4) Ναός Νεκροταφείου Ανδρούτσης.
Επαρχία Τριφυλίας
1) Μονή Αγίου Γεωργίου, παρά το όρος Αιγάλεω (Αγιά) της περιφερείας Μεταξάδας.
2) Ερείπια σταυρικής εκκλησίας εις Πλατάνια.
3) Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής υστερορωμαϊκού λουτρού, εις περιοχήν Αγίας Κυριακής Φιλιατρών.
4) Λαξευτή εις τον βράχον εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, μετά της γύρω περιοχής, νοτιοανατολικώς των Φιλιατρών.
5) Ερείπια σταυρικής εκκλησίας παρά την Χριστιάνου (ενν. τους Χριστιάνους) αριστερά της εκ Φιλιατρών οδού.
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Επαρχία Ναυπλίας
1) Ναΰδριον βορειοδυτικώς της Καζάρμας εις την περιοχήν του χωρίου Μετόχι.
2) Παλαιαί εκκλησίαι εις χωρίον Χέλι (Αραχναίον).
3) Βενετικαί οχυρώσεις εις Τολόν.
4) Μονή Αγνούντος παρά την Νέαν Επίδαυρον (Πηγιάδαν).
5) Τα παλαιά μέρη εκκλησίας του Αγίου Νικολάου παρά το 28ον χιλιόμετρον της οδού Παλαιάς Επιδαύρου-Λιγουριού.
6) Ναΰδριον Αγίου Μιχαήλ Συνάδων ανατολικώς της Νέας Επιδαύρου.
7) Ερείπια ναϋδρίου Αγίου Αθανασίου παρά το ανατολικόν άκρον της Νέας Επιδαύρου.
8) Μεσαιωνικόν φρούριον Ασίνης.
Eπαρχία Eρμιονίδος.
1) Eρείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής και οικίας εν Eρμιόνη.
NΟΜOΣ AΡΤHΣ
1) Ναός της Mεταμορφώσεως του Σωτήρος εν Άρτη.
2) Εκκλησία Aγίου Γεωργίου του Mπατζή εν Άρτη.
3) Εκκλησία του Aγίου Mάρκου εν Άρτη.
4) Εκκλησία Αγίας Eλεούσης εν Άρτη.
5) Εκκλησία Αγίας Παρασκευής (Kυπαρίσσι) εν Άρτη.
6) Εκκλησία Παναγίας Kασσοπήτρας εν Άρτη
7) Ερείπια ναϋδρίου Yπαπαντής εν Άρτη.
8) Ερείπια βυζαντινού οικοδομήματος παρά την κοίτην του ποταμού Aράχθου εις την περιοχήν της Kάτω Παναγιάς Άρτης.
9) Φεϋζούλ Tζαμί Άρτης.
10) Παλαιόν Mητροπολιτικόν Mέγαρον Άρτης παρά τον Άγιον Mερκούριον.
11) Ερείπια βυζαντινού οικοδομήματος εις Στρογγυλήν Άρτης.
12) Iερά Mονή Kοίμησης Θεοτόκου Σκουληκαριάς.
NΟΜOΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
1) Eκκλησία Aγίου Xαραλάμπους εν Πρεβέζη.
2) Eκκλησία Aγίου Nικολάου εν Πρεβέζη.
3) Eκκλησία Aγίου Aθανασίου εν Πρεβέζη.
4) Eρείπια Παλαιοχριστιανικής επαύλεως παρά την θέσιν Φτελιά περιοχής Nικοπόλεως (ανατολικώς).
5) Eκκλησία Kοιμήσεως της Θεοτόκου Πολυσταφύλου Πρεβέζης.
6) Nαΐδριον Προφήτου Hλία εις Tρίκαστρον Πρεβέζης.
7) Kαθολικόν Mονής Aβάσου μεταξύ Bρυσούλας Kατσανοπούλου και Άνω Pάχης.
NΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Eπαρχία Δωδώνης
1) Mονή Σπηλαιωτίσσης παρά την Αρίστην (τέως Άρτσιτσα) περιοχής Bοϊδομάτη.
2) Eκκλησία Aγίου Bλασσίου εις Aετορράχην Ιωαννίνων.
3) Eκκλησία Kοιμήσεως της Θεοτόκου εις θέσιν Στόγυρη Aλεποχωρίου Mπότσαρη.
4) Eρείπια Eκκλησίας Aγίου Θανασίου εις Λυκούρσι Pωμανού.
5) Eκκλησία Aγίου Aθανασίου εις Mουκοβίναν.
Eπαρχία Mετσόβου
1) Mονή Aγίου Nικολάου νοτίως του Mετσόβου.
2) Mονή Zωοδόχου Πηγής εις θέσιν "Kόκκινο Λιθάρι".
1) Mονή της Θεοτόκου παρά τον Mετσοβίτικον ποταμόν (παρά το Mέτσοβον).
NΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Eπαρχία Θυάμιδος
1) Kαθολικόν Mονής Γηρομερίου.
2) Mονή διαλελυμένη Aγίου Γεωργίου Kομίτσιανης
Eπαρχία Παραμυθίας
1) Σταυρεπίστεγος εκκλησία εις Bουρσίναν.
2) Mονή Bουρσίνας.
3) Λείψανα φρουρίου επί του λόφου Kαστρί Bουρσίνας (νυν Bροσίνας).
4) Eκκλησία στο Bλαχώρι.
5) Παλαιαί εκκλησίαι των πέντε Eκκλησιών.
6) Παλαιά εκκλησία εις Πετροβίτσαν.
7) Eρείπια βυζαντινής εκκλησίας εις Γλυκύ.
8) Eκκλησία Γαρδικίου.
NΟΜOΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Πόλις Λευκάδος
1) H εκκλησία Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία των Ξένων).
2) Eκκλησία του Παντοκράτορος.
3) Eκκλησία του Aγίου Mηνά.
4) Eκκλησία του Aγίου Σπυρίδωνος.
5) Eκκλησία του Aγίου Xαραλάμπους.
6) Eκκλησία του Aγίου Δημητρίου.
7) Eκκλησία του Aγίου Γεωργίου.
8) Eκκλησία του Aγίου Nικολάου.
9) Eκκλησία των Aγίων Aναργύρων.
Ύπαιθρος Λευκάδος
1) Μονή Αγίου Γεωργίου παρά το χωρίον Αλέξανδρος.
2) Mονή Θεοτόκου Eυαγγελιστρίας ή "Kόκκινη Παναγιά" εις περιοχήν Πλατυστόμου.
3) Aσκητήριον Aγίων Πατέρων εις περιοχήν Nικιάνας.
4) Mονή Προδρόμου εις Λειάδι Kαρυάς.
5) Μονή Ασωμάτων εις περιφέρειαν Βαφκερβής.
6) Εκκλησία Αγίου Ιωάννου εις Καρυάν.
7) Eκκλησία Aναλήψεως εις Πόρον.
8) Eκκλησία Παναγίας "στα Πολιτάτα" περιφερείας Φτερνού.
9) Παναγία εις το Φάο.
10) Mονή Aγίου Γεωργίου εις Mπισά παρά το Mαραντοχώρι.
11) Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Ροδάκι (μεταξύ Μαραντοχωρίου και Βουρνικών).
12) Nαΰδριον Aγίου Iωάννου Προδρόμου εις Bουρνικά.
13) Nαΰδριον Aγίου Iωάννου παρά το Άλατρον.
14) Eκκλησία Aγίου Δημητρίου εις Kατωχώριον.
15) Eκκλησία Παναγίας εις Kατωχώριον (ανατολικώς του Kυκλωπείου τείχους και των βασιλικών ταφών.
16) Λείψανα οικοδομήματος επί ιδιοκτησίας Γεωργίου Bρεττού εις θέσιν Στενό περιοχής Nυδρίου.
NΟΜOΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Eπαρχία Iθάκης
1) Mεσαιωνικόν Φρούριον της Νήσου Kαλάμου.

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Η νήσος Κάλαμος ανήκε στο παρελθόν διοικητικά στο Nομό Kεφαλληνίας και Iθάκης. *Κούμανη Μεσσηνιακής Μάνης *O Ι. Nαός Kοίμησης Θεοτόκου στο Γλυκύ λανθασμένα τοποθετείται στο νομό Πρέβεζας με την Y.A. 15794 / 19 - 12 - 1961 (Φ.E.K. 35 / B / 2 - 2 - 1962) Παλιότερα η Κοινότητα Κάμπου ανήκε στον τέως δήμο Αβίας, που περιείχε πολλές περιοχές. Η Κοινότητα Κούμανη ταυτίζεται με την Κοινότητα Νομιτσή.
Τελευταία Ενημέρωση 11-08-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Άγιοι Θεόδωροι (Αρχαίος Κρομμυών)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Αγίων Θεοδώρων

Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άη - Στράτηγος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Άνω Μπουλαριών
Άνω Μπουλαριοί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ακρόπολη (ίσως αρχαία Φαλάννα)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Γουλεδιανών

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ερείπια
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ
Στιμάγκας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία κρήνη Τσίγκουνα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Γουλεδιανών

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία λατομεία
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Ξυλοκερίζης
Κεχριαί
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Ελεύθερνας
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Αρχαίας Ελεύθερνας (Πρινέ)

Συστήματα Ύδρευσης
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Ι. Μονής Παναγίας Πραθίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Αγίων Θεοδώρων

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στην τοποθεσία "Κολώνες"
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Άστρους

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαίος κλίβανος οπτήσεως κεράμων
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Σοφικού

Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχοντικό ''Σπίτι του Πασά'' στη Βρόσταινα
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Άνω Διακοπτού

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Δασίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Καραμάνου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού
Πραστός
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Νοταράδων
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Αρχοντικό Χατζηπαναγιώτου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού
Πραστός
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Ασκητήριο Αγίων Πατέρων
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Αλεξάνδρου
Νικιάνα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριο Παναγιάς στο Βράχο
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ
Αγίου Βασιλείου
Άγιος Βασίλειος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου
Γεράκιον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον Αγίου Κωνσταντίνου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Καστανέας

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον Οσίου Παταπίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Μονή Οσίου Παταπίου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον Παναγίας εις τον Βράχον
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΦΕΝΕΟΥ
Κάτω Ταρσού

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ασκητήριον Πολυφέγγι
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Νεμέας

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Διαλελυμένη Μονή Προφήτη Ηλία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Διαλελυμένον Μονύδριον Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Γκοριτσάς
Πολύδροσον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Δικτυνναίον ιερό (ακρωτήριο Σπάθα)
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
Ροδωπού

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Εγκαταλελειμμένον Μονύδριον Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Αναβρυτής

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Έρημος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίας Βαρβάρας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αλαγονίας
Αλαγονία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίας Ειρήνης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Αγίου Νικολάου Βοιών

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίας Παρασκευής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Βέργας
Άνω Βέργα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Αθανασίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Μπεστιάς
Μουκοβίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Αθανασίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Κροκεών

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Αθανασίου στη θέση "Λυκούρσι" Ρωμανού
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Ρωμανού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ανδρέα
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς
Κάτω Καστανέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κελεφά
Κελεφά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Ξηροκαμπίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Καλλονής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΝΙΑΤΩΝ
Απιδέα
Απιδέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βλασίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Γκοριτσάς
Πολύδροσον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Βλασσίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Αετορράχης
Αετορράχη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Καστορείου
Καστρίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Βελιών
Βελιαί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κελεφά
Κελεφά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Λευκοχώματος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Λογκανίκου
Λογκανίκος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΛΑΩΝ
Μολάων
Μολάοι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΣΜΥΝΟΥΣ
Αγίου Νικολάου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Δρυάλου
Δρύαλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Μυρσίνης
Μυρσίνη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Παλαιοπαναγίας
Τόριζα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Κροκεών
Φάρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Χρυσάφων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Αγίου Νικολάου Βοιών

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Αγίου Νικολάου Βοιών
Άγιος Νικόλαος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Καστορείου
Καστρίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΣΜΥΝΟΥΣ
Κόκκινων Λουριών
Κόκκινα Λουριά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Αγίου Ιωάννου Λακεδαίμονος
Άγιος Ιωάννης
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Κροκεών
Κροκεαί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Βαρβίτσης
Βαρβίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Χρυσάφων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Γεωργιτσίου
Γεωργίτσιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Δημητρίου (ανήκουσα εις την Μονήν των Αγίων Τεσσαράκοντα)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Χρυσάφων
Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Μεσοχωρίου
Μεσοχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Δρυάλου
Καφιόνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Θεοδώρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Βάμβακα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ιωάννου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κούνου
Κέρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ιωάννου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Βαμβακούς
Μεγάλη Βρύση
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ιωάννου Βίγλας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Δαφνίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου
Γεράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Βελανιδίων
Βελανίδια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Μύρωνος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Αγίου Νικολάου Βοιών

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Αρεοπόλεως
Αρεόπολις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Λευκοχώματος

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Μαγούλας
Μαγούλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Γέρμας
Γέρμα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΝΙΑΤΩΝ
Νιάτων
Νιάτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Γερολιμένος
Οχιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου
Γεράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Καλλονής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Αγόριανης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Σελλασίας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Σπαρτιατών
Σπάρτη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Αναβρυτής
Αναβρυτή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Βασαρά
Βέρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Χρυσάφων
Χρύσαφα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Μπρίκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας
Άγιος Νικόλαος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Σπαρτιατών
Κοκκινόρραχη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου Αρχαγιά
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Θεολόγου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νικολάου, οικογ. Αλευρά
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Οιτύλου
Οίτυλον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Νίκωνος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Ξηροκαμπίου
Ξηροκάμπιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Παντελεήμονος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Άνω Μπουλαριών

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Παντελεήμονος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Τσικκαλιών
Κοτράφιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Παντελεήμονος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Βελανιδίων
Βελανίδια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Πέτρου Γλέζου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Πύργου Διρού
Πύργος Διρού
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Άνω Μπουλαριών
Κάτω Μπουλαριοί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίων Θεοδώρων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ
Κάμπου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αγίων Σεργίου και Βάκχου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτας
Κοίτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Άϊ - Λέου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Μπρίκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Αρχιστρατήγου Μιχαήλ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου
Γεράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ασωμάτων
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτας
Κοίτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Βλαχέρνας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Μέζαπος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Εισοδίων Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Καλλονής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Εισοδίων Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Καλυβίων Σοχάς
Σοχά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία επονομαζομένη Αγήτρια
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κούνου
Σταυρίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ευαγγελιστρίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου
Γεράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής Σαμαρίνης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
Ανδρούσης
Ανδρούσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Αγίου Ιωάννου Λακεδαίμονος
Άγιος Ιωάννης
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Καστορείου
Καστρίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Νεαπόλεως
Παραδείσιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΛΑΩΝ
Συκέας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΣΩΠΟΥ
Φοινικίου
Κρισά (τ.Κρίσα)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Κροκεών
Κροκεαί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΝΙΑΤΩΝ
Απιδέα
Απιδέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου, ενοριακή εκκλησία (Γερακίου)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου
Γεράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Μεταμορφώσεως Σωτήρος (Αγία Σωτήρα)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Βελανιδίων
Βελανίδια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παναγίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Λιρών
Τέρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παναγίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Δροσοπηγής
Δροσοπηγή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παναγίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Αρεοπόλεως
Σωτήρας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παναγίας "στα Πολιτάτα"
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Φτερνού
Φτερνόν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Παντάνασσα
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Παντανάσσης
Παντάνασσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Χρυσάφων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς
Κάτω Καστανέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Αρεοπόλεως
Αρεόπολις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Προφήτου Ηλία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Κονιδίτσης
Κονιδίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Σωτήρος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτας
Κάτω Γαρδενίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Σωτήρος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΣΜΥΝΟΥΣ
Καστανιάς
Καστάνια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Σωτήρος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Οιτύλου
Οίτυλον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Σωτήρος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Τσικκαλιών
Κοτράφιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιάρχου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς
Κάτω Καστανέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιαρχών
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτας
Κοίτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιαρχών
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Πύργου Διρού
Γκλέζι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιαρχών
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Πύργου Διρού
Χαρούδα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Ταξιαρχών
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας
Άγιος Νικόλαος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Φανερωμένης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Δρυάλου
Δρύαλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ενετικές οχυρώσεις στο Τολό
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΣΙΝΗΣ
Τολού

Αμυντικά Συγκροτήματα
Ερείπια βυζαντινής εκκλησίας της Θεοτόκου
ΗΛΕΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
Ανηλίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια βυζαντινού οικοδομήματος παρά την κοίτη του Αράχθου
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου ή Κάτω Παναγίας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ερείπια βυζαντινού οικοδομήματος στη Στρογγυλή
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Στρογγυλής
Στρογγυλή
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ερείπια Ι. Ναού Αγίας Κυριακής στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεονταρίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Ι. Ναού Αγίου Βασιλείου στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεονταρίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου στο Λεωνίδιο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Λεωνιδίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Ι. Ναού Μεταμορφώσεως στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεονταρίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Μονής Ζαρακά ("Κιόνια")
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Στυμφαλίας

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια ναϋδρίου Αγίου Αθανασίου κοντά στη Νέα Επίδαυρο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Πυργιωτίκων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Παλαιοχριστιανικής Εκκλησίας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Μποζικά
Μποζικάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια παλαιοχριστιανικής έπαυλης στη θέση "Φτελιά" Νικοπόλεως
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικοπόλεως

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Ερείπια παλαιοχριστιανικής οικίας στην Ερμιόνη
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Ερμιόνης
Ερμιόνη
Τμήματα Κτιρίου
Ερείπια υστερορωμαϊκού λουτρού
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας

Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ερειπωμένη Εκκλησία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Θεολόγου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηρειπωμένη Εκκλησία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Δρυάλου
Τσόπακας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηρειπωμένη Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηρειπωμένη Εκκλησία Αρχιστρατήγου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΒΟΙΩΝ
Φαρακλού
Φαρακλόν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ηρειπωμένη Εκκλησία Παληοπαναγιάς
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Βασαρά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θεμέλια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας
ΗΛΕΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΩΣ
Ανηλίου
Ανήλιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θολωτοί τάφοι στο Στύλο
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Στύλου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θολωτός τάφος στο Μάλεμε
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Μάλεμε

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ι. Μονή Αγίου Βλασίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Κονακίων
Κονάκια
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Μαραντοχωρίου
Μαραντοχώριον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου Σκάρων
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Αλεξάνδρου
Αλέξανδρος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου στην Καμίτσανη Τσαμαντά
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Τσαμαντά
Καμίτσανη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Δημητρίου Ρεοντηνού
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΡΥΑΣ
Καρυάς
Καρυά
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ροδάκι
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Βουρνικά

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Νεοχωρίου Μαντινείας
Μονή Βαρσών
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίων Ασωμάτων
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Βαυκερής
Βαυκερή
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίων Πάντων Τριταίας
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Βελιμαχίου
Μονή Αγίων Πάντων
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγνούντος στη Νέα Επίδαυρο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Πυργιωτίκων

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Ανδρομονάστηρου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΙΘΩΜΗΣ
Αρχαίας Μεσσήνης
Πετράλωνα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Βαλτεσινίκου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
Βαλτεσινίκου
Βαλτεσινίκον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Θεοτόκου Ευαγγελιστρίας ("Κόκκινη Παναγία" ή "Κόκκινη Εκκλησία") και ο περιβάλλων χώρος της
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Πλατυστόμων
Πλατύστομα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Θεοτόκου ή Mπούρα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Φαλαισίας
Μονή Μπούρα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Καρυάς Πραστού
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Κάτω Παναγιάς Πραστού
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αβάσου Βρυσούλας
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
Βρυσούλας

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουληκαριάς, ιδ. Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας
ΑΡΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Σκουληκαριάς
Σκουληκαριά
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Παναγίας του Βράχου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Νεμέας

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Ελεούσης στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στο Γαρδίκι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Γαρδικίου Σούλι
Γαρδίκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Ματράγκας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθικίων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Πισίων
Πίσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδας
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Σικυώνος (έδρα Σικυών,η)
Σικυών
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Εξαμιλίων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου
Γεράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού
Πραστός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στην Πρέβεζα και κωδωνοστάσιο και πρόσκτισμα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πρεβέζης
Πρέβεζα
Κωδωνοστάσια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στο Λεωνίδιο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Λεωνιδίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Καρυουπόλεως
Καρυούπολις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Νεμέας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος
Λευκάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Μπρίκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου μετά παρεκκλησίου Αγίου Χαραλάμπους
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Σοφικού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στην Αροανία
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΡΟΑΝΙΑΣ
Αροανίας
Αροανία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου του Μπατζή στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Κατωχωρίου
Κατωχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Πλατάνου
Πλάτανος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Αγγελοκάστρου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Καρυουπόλεως
Καρυούπολις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος
Λευκάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού
Πραστός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου στο Πολύδροσο (Βλαχώρι)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πολυδρόσου
Πολύδροσον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ευθυμίου στην Τρίπολη
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τριπόλεως

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Θεοδώρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου
Γεράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Χαραδιατίκων
Άλατρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου των "Καραβιάδων"
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Βουρνικά
Βουρνικάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Μάρκου στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Μηνά
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος
Λευκάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Αηδονίων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Αγγελοκάστρου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Καρυουπόλεως
Καρυούπολις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος
Λευκάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου κοντά στην Παλαιά Επίδαυρο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Αρχαίας Επιδαύρου (τ.Παλαιάς Επιδαύρου)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού
Πραστός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πρεβέζης
Πρέβεζα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Σπυρίδωνα
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος
Λευκάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Σώζοντος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Γερακίου
Γεράκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Τρύφωνος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χαραλάμπους
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ
Αβίας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χαραλάμπους
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος
Λευκάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χαραλάμπους (Μητρόπολη) στην Πρέβεζα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Πρεβέζης
Πρέβεζα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Χριστοφόρου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Φιλιατρών
Φιλιατρά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος
Λευκάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αναλήψεως
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Πόρου
Πόρος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στους Αμπελόκηπους
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ
Χρυσανθίου
Χρυσάνθιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία των Ξένων)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος
Λευκάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ευαγγελισμού
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ
Αβίας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ευαγγελιστρίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Προσηλίου
Καλύβαι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ
Σταυροπηγίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Θεοτόκου (Μητρόπολις) στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού
Πραστός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΦΕΝΕΟΥ
Κάτω Ταρσού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ
Στεφανίου
Στεφάνιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Νεοχωρίου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΥΘΙΟΥ
Νεοχωρίου Μαντινείας
Νεοχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Πλατανόβρυση
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΦΑΡΡΩΝ
Πλατανόβρυσης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Λεβίδι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Λεβιδίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Πολυστάφυλο
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
Πολυσταφύλου
Πολυστάφυλον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Καρυάς

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιοχώριο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Παλαιοχωρίου
Παλαιοχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοίμησης Θεοτόκου στη Πετροβίτσα
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πετροβίτσας
Πετροβίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κοίμησης Θεοτόκου στο Γλυκύ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ
Γλυκής
Γλυκή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Νομιτσή
Νομιτσής
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας (Ι. Ναός Εισοδίων Θεοτόκου)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Κατωχωρίου
Κατωχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας Κασσωπήτρας στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στο Λεβίδι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Λεβιδίου
Λεβίδιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στο Φάο
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Φτερνού
Φτερνόν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παντοκράτορος
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Λευκάδος
Λευκάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παντοκράτορος στην Πάτρα
ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΕΩΝ
ΠΑΤΡΕΩΝ

Πάτραι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Προφήτου Ηλία στο Λεοντάρι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Λεονταρίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Περαχώρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών μεταξύ Σκορτσινού και Αγριακόνας
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
Αγριακόνας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού
Πραστός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στο Λεβίδι
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΒΙΔΙΟΥ
Λεβιδίου
Λεβίδιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Υπαπαντής στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Μονή Αγίου Γεωργίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Μεταξάδας

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Μονή Ζωοδόχου Πηγής στη θέση "Κόκκινο Λιθάρι" Ανθοχωρίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Ανθοχωρίου Μετσόβου
Ανθοχώριον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίας Παρασκευής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Πλάτσης
Πλάτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίας Σοφίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Αγία Σοφία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίου Ιωάννου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Πλάτσης
Πλάτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίου Νικολάου Καμινάρη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Πλάτσης
Πλάτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίου Σπυρίδωνος
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίων Αναργύρων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Νομιτσή
Νομιτσής
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αη - Στρατήγου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Νομιτσή
Νομιτσής
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Επισκοπής
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Άγιος Γεώργιος (Δ.Δ.Μίνας)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΒΙΑΣ
Σταυροπηγίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Ταξιαρχών
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Λαδά
Λαδάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Υπαπαντής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Νομιτσή
Νομιτσής
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιερό ρωμαϊκής εποχής (Ασκληπιείο)
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
Σούγιας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό διαλελυμένης Ι. Μονής Ρεκίτζης στο Δυρράχιο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ
Δυρραχίου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Ι. Μονής Αγίου Νικολάου στη θέση "Κοντονά" Καστανίτσης
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Καστανίτσης

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Ι. Μονής Κοίμησης Θεοτόκου στο Γιρομέρι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Γιρομερίου
Γιρομέριον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Ι. Μονής Ταξιαρχών (Μορράς) στο Παλαιοχώριο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Παλαιοχωρίου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Αγίας Τριάδος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Μπρίκιον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Γρηγόρη
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Μονεμβασίας
Μονεμβασία
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Ντεκούλου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Οιτύλου
Οίτυλον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Παναγίας Βρεσθενιτίσσης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Βρεσθένων
Βρέσθενα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Αλεποχωρίου
Αλεποχώριον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Προφήτου Ηλία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Γεωργιτσίου
Γεωργίτσιον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν διαλελυμένης Μονής Ρεματιανής
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Βαμβακούς
Μεγάλη Βρύση
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν εγκαταλελειμένης Μονής
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Μυστρά
Ταϋγέτη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικόν Μονής Χειματίσσης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας
Φλόκα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καμαρωτοί τάφοι και νεκρικοί θάλαμοι
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Ξυλοκερίζης
Κεχριαί
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρο στο Λόφο Καστρί Βροσίνας
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Βροσίνας
Βροσίνα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Κολπίσκος Αγίου Κυρκού
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
Σούγιας

Θέατρα / Ωδεία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Κρήνη Μερίκα στην Πραστό
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πραστού
Πραστός
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κτίριο Νικολ. Καρβελά
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Αστικά Κτίρια
Κτίριο παλαιού Μητροπολιτικού Μεγάρου Άρτας
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Εκκλησιαστική Διοίκηση
Λαξευτοί υπόγειοι νεκρικοί θάλαμοι
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Κρυονερίου

Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα αρχαίου φρουρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΒΕΛΟΥ
Στιμάγκας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Λείψανα οικοδομήματος
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Νυδρίου

Οικιστικά Σύνολα
Μεσαιωνικό φρούριο Ασίνης
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΑΣΙΝΗΣ
Δρεπάνου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Μεσαιωνικόν φρούριον Αγγελοκάστρου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Αγγελοκάστρου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Μεσαιωνικός Πύργος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Νεμέας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Μετόχιον της Μονής Ορθοκωσιάς (όπου ναΰδριον Ευαγγελισμού και πύργος) παρά τον Άγιο Ανδρέα Άστρους
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Αγίου Ανδρέου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μινωϊκός οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΒΡΙΤΟΥ
Μοναστηρακίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Μονή Αγίου Νικολάου στο Μέτσοβο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Μετσόβου
Μέτσοβον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Αγίων Αναργύρων
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Γκοριτσάς
Πολύδροσον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Βουλκάνου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΙΘΩΜΗΣ
Αρχαίας Μεσσήνης
Μονή Βουλκάνου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Γόλας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Γοράνων
Γοράνοι
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Ζερμπίτσης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Ξηροκαμπίου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Θεοτόκου στο Μέτσοβο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Μετσόβου
Μέτσοβον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Καστρίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Καστορείου
Καστρίον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Κοιμήσεως Ραϊδιωτίσσης (Μονή Βρο (υ) σίνας)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Βροσίνας
Βροσίνα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Κούμπαρη (εγκαταλελειμμένη)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΦΑΡΙΔΟΣ
Παλαιοπαναγίας
Τόριζα
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Μεταμορφώσεως
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Λαγίας
Ακρογιάλιο
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Προδρόμου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΡΥΑΣ
Καρυάς
Καρυά
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Προδρόμου Συντζάφι
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Χρυσάφων

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Σπηλαιωτίσσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Αρίστης
Αρίστη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριο Αγίας Βαρβάρας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Μυστρά

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριο Κοιμήσεως Θεοτόκου, παρά την Μονήν Προδρόμου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ
Αμφείας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριον Αγίου Ιωάννου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΘΕΡΑΠΝΩΝ
Αγίων Αναργύρων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριον Αγίου Νικολάου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αμυκλών
Αμύκλαι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριον Αγίου Προκοπίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Μέζαπος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐδριον Παναγίας (Κοίμησις της Θεοτόκου)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Οιτύλου
Οίτυλον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Βροσίνας
Βροσίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αλεποχωρίου Μπότσαρη
Αλεποχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Νεκροταφείου Ανδρούσης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
Ανδρούσης
Ανδρούσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο στο Μετόχι Αγίου Δημητρίου
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ
Αδαμίου
Αδάμιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίας Παρασκευής
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Σικυώνος (έδρα Σικυών,η)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίου Αθανασίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Πισίων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Βασιλείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΤΑ
ΚΡΟΚΕΩΝ
Βασιλακίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Τρύπης
Σταυρός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίου Δημητρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Περαχώρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Δημητρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αγίου Ιωάννου

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Ιωάννου Προδρόμου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Τρύπης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Μιχαήλ Συνάδων κοντά στη Νέα Επίδαυρο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Πυργιωτίκων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίου Νικολάου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ
Κλένιας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αγίου Παντελεήμονος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΤΕΝΕΑΣ
Κλένιας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Πέτρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κοίτας
Ανω Γαρδενίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αη - Στρατήγου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Αλίκων
Άλικα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Άϊ - Πετράκη
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Δρυάλου
Δρύαλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Αναλήψεως
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Νεμέας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Σοφικού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Αλκυονίδες (νησίδες)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Πισίων
Σχίνος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Παναγίας
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΝΑΣ
Λογκανίκου
Λογκανίκος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Προφήτου Ηλία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
Αμυκλών
Αμύκλαι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Ταξιαρχών στην Αγριακόνα
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ
Αγριακόνας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναϋδριον της Θεοτόκου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Ασπρόκαμπος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά Εκκλησία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καστανέας
Καστανέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά Εκκλησία Κοιμήσεως
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Μαγούλας
Μαγούλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά εκκλησία στη Θωκνία
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Θωκνίας
Θωκνία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιά Τείχη
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Αρχαίων Κλεωνών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Παλαιές Εκκλησίες στις Πέντε Εκκλησιές
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Πέντε Εκκλησιών
Πέντε Εκκλησίαι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική Βασιλική -Υστερορωμαϊκό Λουτρό-
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Φιλιατρών
Αγία Κυριακή
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική στην Ερμιόνη
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Ερμιόνης
Ερμιόνη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παληοπαναγιά, ερειπωμένη εκκλησία
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
Σελλασίας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλιές εκκλησίες στο Αραχναίο
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΜΙΔΕΑΣ
Αραχναίου
Αραχναίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παρεκκλήσιον Αγίου Γερασίμου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Άνω Τρικάλων
Άνω Τρίκαλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πύργος Κορδή
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Πύργου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Ρωμαϊκός οικισμός, τείχος και νεκροταφείο
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Πολυρρηνίας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Σπηλαιώδης Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Μυστρά
Πικουλιάνικα
Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σταυρική Εκκλησία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Χριστιανουπόλεως

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Σταυρική Εκκλησία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ
Πλατανίων

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Τμήματα Ι. Ναός Παναγίας Ραχιωτίσσης
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
ΝΕΜΕΑΣ
Νεμέας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Τμήματα Ι. Ναού Αγίου Ανδρέα
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Το ηρειπωμένον ναΰδριον των Αγίων Θεοδώρων
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Τρύπης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Το τείχος του Ισθμού (Εξαμίλλιον) μετά του συναφούς Ιουστινιάνειου φρουρίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Ισθμίας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Τουρκικόν Λουτρόν
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΥΣΤΡΑ
Μυστρά

Λουτρά
Τρίκαστρο : Ι. Ναός Προφήτη Ηλία
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΟΥΡΟΥ
Τρίκαστρον
Τρίκαστρον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Φετιχιέ Τζαμί (Τζαμί του Σταροπάζαρου ή του Πορθητή)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Αθήναι
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Φεϋζούλ Τζαμί στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Φρούριο Καλάμου
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
Καλάμου (κατόπιν συγχώνευσης των δύο ΤΔ της Νήσου)

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια