Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 140674/6150/7-12-1956 - ΦΕΚ 281/Β/29-12-1956
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικού Μνημείου.
Κείμενο
''Xαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον Μνημείον την εν Λαγκαδίοις οικίαν των Δεληγιανναίων.''


KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιά οικία Δεληγιανναίων στα Λαγκάδια
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
Λαγκαδίων
Λαγκάδια
Αστικά Κτίρια