Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 26061/1530/28-2-1959 - ΦΕΚ 94/Β/12-3-1959
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
''Xαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικόν χώρον την περιοχήν του Κάστρου της Ωριάς του Γαρδικίου Tουρκολέκα Aρκαδίας, ήτοι από της δυτικής εισόδου τοποθεσίας ''Nόγη'' μέχρι της κορυφής των βράχων και της ανατολικής εισόδου μετά της βορείας πλευράς τοποθεσίας ''Xάρβαλης'' και τα διασωζόμενα τείχη της εισόδου του κάστρου, των επάλξεων, των ιερών ναών ''Κοίμησις της Θεοτόκου'', ''Φανερωμένη'', των δεξαμενών και λοιπών κτισμάτων του κάστρου''.

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κάστρον της Ωριάς Γαρδικίου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Χιράδων

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια