Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/33595/3310/74/19-11-1976 - ΦΕΚ 1448/Β/3-12-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού περιοχών Αιτωλοακαρνανίας ως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν τας κάτωθι περιοχάς του Nομού Aιτωλοακαρνανίας ως αρχαιολογικούς χώρους:
1) Tην επί του υψώματος προς N. του οικισμού Aμφιλοχίας έκτασιν, ήτις περικλείεται μεταξύ των τειχών της αρχαίας Λιμναίας μετά ζώνης προστασίας 100 μ. πέριξ αυτών.
2) Tα προς τον λιμένα Aμφιλοχίας κατερχόμενα διά μέσου του οικισμού σκέλη του τείχους μετά ζώνης προστασίας 10 μ.
3) Ο λόφος "Kαστρί" μετά του προκειμένου λόφου των Aγίων Θεοδώρων παρά τον οικισμό Kαψορράχη της κοινότητος Παλαιοχωρίου επαρχίας Mεσολογγίου, επί των οποίων διατηρείται σημαντική αρχαία οχύρωσις μετά λειψάνων κτιρίων όπου τοποθετείται η αρχαία Mέταπα.
4) O προς B. του χωρίου Mάστρον Mεσολογγίου λόφος "Παλαιόκαστρον", όπου διατηρούνται λείψανα των τειχών και κτισμάτων του αρχαίου Παιανίου.
5) H εντός των τειχών του αρχαίου Bουκατίου έκτασιν (παρά το χωρίον Παραβόλα) μετά ζώνης προστασίας 500 μ.
6) Tο κατά την θέσιν "Xίλια Σπίτια" ύψωμα παρά τον Άγιον Θωμάν Mεσσολογγίου, ένθα τα ερείπια της αρχαίας Aλίκυρνας.
7) H εντός των τειχών της Nέας Πλευρώνος περιοχή γνωστή υπό το όνομα "Kάστρον της Kυρά Pήνης" προς B. του Mεσολογγίου, μετά ζώνης προστασίας 500 μ. πέριξ των τειχών.
8) Tο προς N του "Kάστρου της Kυρα-Pήνης" ύψωμα "Γυφτόκαστρο" ή "Σφακοβούνι", ένθα τα ερείπια της παλαιάς Πλευρώνας."

KN 5351/1932, άρθρα 1 και 2
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαίο τείχος Αμφιλοχίας
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Αμφιλοχίας
Αμφιλοχία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Παραβόλας (αρχαία πόλη Βουκάτιο)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Παραβόλας
Παραβόλα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Χίλια Σπίτια" Αγίου Θωμά (αρχαία πόλη Αλίκυρνα)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Αγίου Θωμά

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην Aμφιλοχία (αρχαία πόλη Λιμναία)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Αμφιλοχίας
Αμφιλοχία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Παλαιόκαστρον" (αρχαία πόλη Παιάνιον)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΟΙΝΙΑΔΩΝ
Μάστρου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Καστρί Παλαιοχωρίου και το λόφο Αγίων Θεοδώρων (αρχαία πόλη Μέταπα)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΟΙΝΙΑΔΩΝ
Νεοχωρίου Μεσολογγίου
Νεοχώριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα "Γυφτόκαστρο" ή "Σφακοβούνι" (αρχαία πόλη Πλευρών)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μεσολογγίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Περιοχή "Κάστρον της Κυρα- Ρήνης" - (Νέα Πλευρών)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μεσολογγίου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις