Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 76739/3121/21-12-1940 - ΦΕΚ 296/Β/30-12-1940
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Kηρύσσουμε αρχαιολογικόν χώρον τα τείχη της αρχαίας πόλεως Θύρρειον εν Aκαρνανία, ως και ολόκληρον την έκτασιν την περικλειόμενην εντός των ως άνω τειχών λόγω των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων, ιδία ακινήτων, άτινα εσημειώθησαν εν τω ως άνω χώρω".

N 2447, άρθρο 15
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη Βόνιτσα (αρχαία πόλη Θύρρειον)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Θυρίου (τ.Θυρρείου)

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα