Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43 45126/2389/20-11-1991 - ΦΕΚ 1008/Β/12-12-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε την ΥΑ 1154/4-3-1964 και χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή γύρω από την ακρόπολη της Αντρώνος πάνω στον παραλιακό λόφο στη θέση "Φανός" Γλύφας, όπου έχουν εντοπιστεί λείψανα δύο νεκροταφείων με αξιόλογα ευρήματα: του μυκηναϊκού που χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ Εποχή και νεκροταφείου κλασικών χρόνων (τέλη 5ου αι π.χ. - αρχές 3ου αι. π.χ.)".

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Χ Ψ
Α : + 3155,00 + 24690,00
Β : + 2716,00 + 24943,00
Γ : + 2520,00 + 24717,00
Δ : + 2495,00 + 24620,00
Ε : + 2357,00 + 24535,00
Ζ : + 2450,00 + 24517,00
Η : + 2520,00 + 24570,00
Θ : + 2575,00 + 24397,00
Ι : + 2607,00 + 24325,00

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση σφαλμάτων: ΦΕΚ 19/Β/17-1-1992.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αντρώνος στη θέση "Φανός" Γλύφας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Γλύφας
Γλύφα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα