Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/23196/1180/28-1-1992 - ΦΕΚ 98/Β/14-2-1992
Τίτλος ΦΕΚ Καθορισμός ζώνης προστασίας Α' και Καθορισμός χρήσεων γης στον Αρχαιολογικό Χώρο Δωδώνης
Κείμενο
" Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του σημαντικοτάτου Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης και της φυσιογνωμίας του, καθορίζονται στο σύνολο της ελεγχόμενης από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου περιοχής, (όπου εκτείνονται τα ερείπια της τειχισμένης ακρόπολης, του Θεάτρου, του Σταδίου, της Ιεράς Οικίας και άλλων κτισμάτων που συνδέονταν με το ιστορικό παρελθόν του αρχαίου ιερού) Ζώνη προστασίας Α' ως εξής:
Καθορίζεται ως αδόμητη Ζώνη Α' απόλυτης προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δωδώνης η περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα εκτεταμένα ερείπια του αρχαίου Ιερού, όπως περιγράφεται υπό τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Α στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:5000 και οριοθετείται βάσει ζευγών συντεταγμένων στον συνημμένο με το τοπογραφικό πίνακα.

Α = Το σημείο, όπου η Κεντρική Εθνική Οδός Ιωαννίνων - Μελιγγών, στο 18.8 χλμ., διακλαδίζεται προς ΒΔ με την Επαρχιακή οδό, που οδηγεί προς τους οικισμούς Κωστάνιανης και Τύργιας.
Β = Το σημείο, όπου η Εθνική Οδός Ιωαννίων - Μελιγγών στο 19,23 χλμ. διακλαδίζεται προς Δυσμάς με την ασφαλτόστρωτη επαρχιακή οδό που οδηγεί προς το νέο οικισμό Δωδωνούπολης Στο σημείο Β το όριο της Ζώνης Α' απομακρύνεται από την Εθνική Οδό για να ενωθεί με νοητή ευθεία με το σημείο.
Γ = Το σημείο αυτό βρίσκεται στα όρια της ζητούμενης επέκτασης του οικισμού Δωδώνης στη θέση Παλιάμπελα, όπου ο νεοδιανοιχθείς χωματόδρομος που οδηγεί από Δωδωνούπολη στον οικισμό Δωδώνης, συναντάται με υπάρχον ρέμα και με αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς ΝΑ ως την Κεντρική Οδική αρτηρία Ιωαννίνων - Δωδώνης - Μελιγγών. Προς ανατολάς της ευθείας Β - Γ, εντός της ζώνης Α' εκτείνεται η θέση Καλλίστες. Το τμήμα Γ - Δ ακολουθεί το δυτικό όριο ρέματος και περικλείει μέσα Ζώνη Α' τη θέση Σούρια.
Δ = Το σημείο επαφής των νέων ορίων οικισμών Δωδώνης και Μαντείου, όπου υπάρχει γέφυρα πάνω από το ρέμα.
Ε = Σημείο επί της επαρχιακής οδού που οδηγεί από τον οικισμό Δωδώνης προς τον οικισμό Μαντείου, όπου αρχίζει χωματόδρομος που διασχίζει τη θέση Σούρια που καταλήγει στη θέση Καλλίστες.
Ζ = Σημείο επί της προαναφερθείσης επαρχιακής οδού Δωδώνης - Μαντείου, όπου αυτή τέμνεται από επαρχιακή οδό που αρχίζει από την Εθνική οδό Ιωαννίνων - Μελιγγών και οδηγεί προς το εσωτερικό του οικισμού Μαντείου.
Το σημείο Ζ αποτελεί και το βόρειο όριο του υπάρχοντος συνεκτικού τμήματος του οικισμού Μαντείου και απέχει από το δυτικό άκρο του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου περίπου 300 μ.
Η = Το τμήμα Ζ - Η κείται επί χωματόδρομου, ο οποίος στο σημείο Η στρέφεται δυτικά προς το εσωτερικό του οικισμού. Από το σημείο Η μέχρι το σημείο Ι το όριο της Ζώνης Α' χαράσσεται σε σταθερή απόσταση από την Εθνική οδό Ιωαννίνων - Μελιγγών.
Θ = Σημείο εντός υπάρχοντος ρέματος.
Ι = Σημείο επί του χωματόδρομου που οδηγεί προς το εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, περιφερείας οικισμού Μαντείου.
Κ = Σημείο, όπου η νοητή ευθεία από το Ι συναντά την υψομετρική καμπύλη των 700 μ. σε απόσταση περίπου 150 μ. Α του εξωκκλησιού της Αγίας Παρασκευής.
Στο εξής το ΝΔ όριο της ζώνης Α' μέχρι το σημείο Α ακολουθεί την υψομετρική καμπύλη των 700 μ. κατά μήκος των ανατολικών υπορειών του όρους Τόμαρος και κατά μήκος του Εθνικού δρόμου Ιωαννίνων - Μελιγγών.
Λ = Σημείο επί της υψομετρικής καμπύλης των 700 μ.
Μ = Σημείο επί του Εθνικού Δρόμου Ιωαννίνων - Μελιγγών, όπου αυτός τέμνεται καθέτως από τη νοητή ευθεία Λ - Μ.
Το τμήμα Μ - Ν ταυτίζεται με τμήμα του Εθνικού οδού Ιωαννίνων - Μελιγγών.
Ν = Το σημείο αυτό σε απόσταση 450 μ. περίπου από το σημείο Μ.
Το τμήμα Ν - Ξ επί αγροτικού χωματοδρόμου διανοιγμένου στην ανατολική παρυφή της κοιλάδας, ο οποίος οδηγεί στον συνοικισμό Αγ. Τριάδας, περιφερείας κοινότητας Μελιγγών.
Ξ = Σημείο του παραπάνω αγροτικού χωματόδρομου.
Ο = Τριγωνομετρικό 847,50 στην κορυφή του λόφου υπεράνω του συνοικισμού Αγίας Τριάδας.
Π = Τριγωνομετρικό 760,80 στην κορυφή του επόμενου προς Β λόφου.
Ρ = Σημείο εντός ρέματος επί της υψομετρικής καμπύλης των 700 μ.
Στο εξής το όριο της Ζώνης Α' από το Ρ προς Βορρά ακολουθεί την υψομετρική καμπύλη των 700 μ. μέχρι το σημείο Σ.
Σ = Σημείο επί της υψομετρικής των 700 μ. εντός ρέματος στο ανατολικό άκρο της θέσης Κερασάρι.
Τ = Σημείο επί της Εθνικού οδού Ιωαννίνων - Μελιγγών στο 18,120 χλμ. από Ιωάννινα.
Το τμήμα Τ - Α επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Μελιγγών, όπου η Α= η αφετηρία της Ζώνης Α'. Στην οριοθετούμενη Ζώνη Α' απόλυτης προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δωδώνης καθορίζονται οι εξής χρήσεις γης: Απαγορεύεται η δόμηση, η λατόμευση, η υλοτομία, η κατασκευή θερμοκηπίων και οποιαδήποτε κατασκευή, για την οποία απαιτείται ή όχι η άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής αρχής. Επιτρέπεται μόνον η υφιστάμενη καλλιέργεια μονοετών φυτών, η δενδροφύτευση και η τοποθέτηση σωληνώσεων άρδευσης επιφανειακής ή μέχρι βάθους 0,50 μ., η άρση, ο καθαρισμός και η εκβάθυνση των υπαρχουσών αποστραγγιστικών αυλάκων. Οι δραστηριότητες αυτές θα είναι υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη της αρμόδιας ΙΒ' Ε.Π.Κ.Α.
Επιτρέπεται η διαμόρφωση και βελτίωση του υπάρχοντος Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, μόνον κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της ΙΒ' Ε.Π.Κ.Α.".

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ / ΝΗ ΣΥΝ / ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
α / α 1: 5000 1: 50.000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ (m)

(Α) 1 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15208.6 - 21272.6 1 - 2 39.90
2 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15171.3 - 21258.4 2 - 3 39.99
3 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15131.9 - 21251.6 3 - 4 34.54
4 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15101.5 - 21268.0 4 - 5 93.90
5 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15035.6 - 21334.9 5 - 6 74.26
6 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14961.4 - 21337.9 6 - 7 132.27
7 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14832.7 - 21307.4 7 - 8 106.83
8 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14745.2 - 21246.1 8 - 9 50.05
9 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14712.4 - 21208.3 9 - 10 179.01
(Τ)10 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14570.0 - 21316.8 10 - 11 175.36
11 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14473.5 - 21463.2 11 - 12 124.76
(Σ)12 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14402.8 - 21566.0 12 - 13 131.69
13 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14419.8 - 21696.6 13 - 14 94.34
14 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14349.4 - 21759.4 14 - 15 175.75
15 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14199.4 - 21667.8 15 - 16 99.14
16 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14126.5 - 21735.0 16 - 17 189.16
17 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14191.6 - 21912.6 17 - 18 145.18
18 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14047.9 - 21933.3 18 - 19 40.34
19 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14064.2 - 21970.2 19 - 20 73.92
20 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14027.9 - 22034.6 20 - 21 78.42
21 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13957.1 - 22068.3 21 - 22 51.65
22 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13988.9 - 22109.0 22 - 23 47.05
23 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13970.5 - 22152.3 23 - 24 42.12
24 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13982.7 - 22192.6 24 - 25 60.07
25 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14027.6 - 22232.5 25 - 26 44.40
26 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14007.7 - 22272.2 26 - 27 35.46
27 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14031.8 - 22298.8 27 - 28 32.56
28 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14002.9 - 22313.2 28 - 29 140.12
29 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14080.3 - 22430.0 29 - 30 44.62
(Ρ)30 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14037.5 - 22442.6 30 - 31 217.32
(Π)31 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13868.0 - 22578.6 31 - 32 371.98
(Ο)32 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13708.6 - 22914.7 32 - 33 1102.73
(Ξ)33 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14402.3 - 23771.9 33 - 34 219.52
34 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14276.5 - 23951.8 34 - 35 292.52
35 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14273.3 - 24244.3 35 - 36 210.61
36 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14251.7 - 24453.8 36 - 37 169.03
(Ν)37 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14290.1 - 25618.4 37 - 38 130.54
38 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14404.5 - 24555.5 38 - 39 184.85
39 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14529.9 - 24419.7 39 - 40 106.78
(Μ)40 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14597.2 - 24336.8 40 - 41 229.29
(Λ)41 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14751.7 - 24506.2 41 - 42 198.68
42 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14919.1 - 24399.2 42 - 43 279.11
43 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15196.3 - 24366.6 43 - 44 217.30
44 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15279.4 - 24165.8 44 - 45 211.39
45 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15366.3 - 23973.1 45 - 46 238.08
46 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15597.8 - 23917.5 46 - 47 145.15
(Κ)47 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15717.7 - 23835.7 47 - 48 197.29
(Ι) 48 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15593.4 - 23682.5 48 - 49 463.36
(Θ)49 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15925.9 - 23359.8 49 - 50 197.31

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52, Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Δωδώνης
Δωδώνη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά