Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14-12-1995 - ΦΕΚ 1070/Β/29-12-1995
Τίτλος ΦΕΚ Θεσμοθέτηση Ζωνών Α απολύτου προστασίας,αδόμητων σε περιοχές της Λαυρεωτικής χερσονήσου, στο λόφο Οβριόκαστρο Κερατέας, στο Πάνειον Όρος, στις περιοχές Θέρμη και Μαρκέλλου Καλυβίων Θορικού, στη χερσόνησο Αγ. Νικολάου Αναβύσσου, στη νήσο Πατρόκλου Ν. Αττικής
Κείμενο
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14-12-1995
ΦΕΚ 1070/Β/29-12-1995

Θεσμοθέτηση Ζωνών Α απολύτου προστασίας, αδόμητων σε περιοχές της Λαυρεωτικής χερσονήσου, στο λόφο «Οβριόκαστρο» Κερατέας, στο Πάνειον Όρος, στις περιοχές «Θέρμη» και «Μαρκέλλου» Καλυβίων Θορικού, στη χερσόνησο Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και στη νήσο Πατρόκλου Νομού Αττικής


Για λόγους προστασίας του σημαντικώτατου κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Λαυρεωτικής Χερσονήσου (ΥΑ Φ02/ 30896/1243/11.7.80, ΦΕΚ 852/Β/3.9.80), καθώς και των αρχαιολογικών χώρων στις περιοχές «Οβριόκαστρο» Κερατέας, στο Πάνειον Όρος, στις περιοχές «Θέρμη» και «Μαρκέλλου» Καλυβίων Θορικού, στη χερσόνησο Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και στη νήσο Πατρόκλου (κηρυγμένη με την ΥΑ Φ26/67002/1494/5-9-1982, ΦΕΚ 290/Β/30-5-1983) Νομού Αττικής, καθορίζουμε Ζώνες Α απολύτου προστασίας, αδόμητες, όπως παρακάτω:

ΖΩΝΗ Α1
Ως Ζώνη Α1 ορίζεται η περιοχή, που στα φύλλα χάρτου κλίμακας 1: 5000, που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση, οριοθετείται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,..., 45,46,47,48,49,50,51 και 1.
Περιλαμβάνει τις περιοχές "Θέρμη" και "Μαρκέλλου" Καλυβίων Θορικού, όπου έχουν εντοπισθεί αρχαίοι δρόμοι, αναλήμματα, αρχιτεκτονικά λείψανα οικιών, τάφοι, λείψανα βυζαντινών εκκλησιών, μονολιθικός κίονας στη θέση "Κολώνα" κ.λ.π.
........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α1

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 ( m) ( m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

1 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5640,9 2681,3 1 - 2 32,40
2 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5608,5 2681,8 2 - 3 158,61
3 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5478,8 2773,1 3 - 4 74,12
4 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5407,0 2791,5 4 - 5 66,01
5 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5351,6 2827,4 5 - 6 161,37
6 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5195,5 2868,3 6 - 7 129,57
7 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5099,3 2955,1 7 - 8 120,24
8 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4983,1 2924,2 8 - 9 42,31
9 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4946,6 2945,6 9 - 10 122,70
10 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4947,1 3068,3 10 - 11 149,97
11 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4907,7 3213 11 - 12 65,98
12 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4876,8 2271,3 12 - 13 54,51
13 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4906,2 3317,2 13 - 14 59,96
14 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4861,9 3357,6 14 - 15 55,80
15 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4807,0 3367,6 15 - 16 68,45
16 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4774,6 3427,9 16 - 17 201,68
17 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4766,1 3629,4 17 - 18 101,29
18 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4709,2 3713,2 18 - 19 122,43
19 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4673,8 3830,4 19 - 20 51,97
20 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4650,4 3876,8 20 - 21 136,33
21 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4554,0 3973,2 21 - 22 92,70
22 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4497,0 4046,3 22 - 23 292,05
23 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4253,4 3885,2 23 - 24 139,38
24 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4153,8 3787,7 24 - 25 227,40
25 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3960,7 3667,6 25 - 26 421,99
26 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3563,0 3526,5 26 - 27 108,31
27 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3473,5 3465,5 27 - 28 70,68
28 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3503,5 3401,5 28 - 29 193,19
29 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3687,1 3341,4 29 - 30 73,66
30 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3674,1 3268,9 30 - 31 58,59
31 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3726,6 3242,9 31 - 32 113,57
32 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3767,1 3136,8 32 - 33 161,88
33 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3776,6 2975,2 33 - 34 40,29
34 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3794,7 2939,2 34 - 35 31,54
35 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3823,2 2925,7 35 - 36 173,87
36 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 3897,7 3082,8 36 - 37 151,96
37 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4000,3 3194,9 37 - 38 124,18
38 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4115,8 3149,3 38 - 39 145,74
39 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4219,4 3046,8 39 - 40 255,83
40 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4451,5 2939,2 40 - 41 173,31
41 6477,1 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4594,1 2840,7 41 - 42 365,80
42 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4832,9 2563,6 42 - 43 64,32
43 6476,4 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4871,3 2512 43 - 44 141,32
44 6476,4 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 4891,3 2372,1 44 - 45 257,62
45 6476,4 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5071,2 2187,7 45 - 46 173,71
46 6476,4 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5224,6 2106,2 46 - 47 230,19
47 6476,4 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5431,5 2005,3 47 - 48 134,75
48 6476,4 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5564,9 1986,3 48 - 49 202,56
49 6476,4 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5752,3 2063,2 49 - 50 445,09
50 6476,4 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5840,3 2499,5 50 - 51 82,73
51 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5788,0 2563,6 51 - 1 188,39
1 6476,2 AΘΗΝΑΙ - ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 5640,9 2681,3


ΖΩΝΗ Α2
Ως Ζώνη Α2 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 52,53,54,55,..., 71,72,73,74,75,76 και 52.
Περιλαμβάνει το λόφο " Οβριόκαστρο" Κερατέας, όπου σώζεται σε καλή κατάσταση οχυρωμένος οικισμός ελληνιστικών χρόνων.
.....
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α2

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 ( m) ( m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

52 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5252,6 4725,9 52 - 53 210,45
53 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5330,0 4921,6 53 - 54 195,93
54 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5279,1 5110,8 54 - 55 33,81
55 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5300,1 5137,3 55 - 56 393,33
56 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5691,5 5098,4 56 - 57 73,96
57 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5746,9 5049,4 57 - 58 105,46
58 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5830,8 5113,3 58 - 59 51,25
59 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5881,7 5107,3 59 - 60 110,85
60 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5978,0 5052,4 60 - 61 59,60
61 6478,1 ΠΛΑΚΑ 6037,5 5048,9 61 - 62 95,17
62 6478,1 ΠΛΑΚΑ 6124,8 5011 62 - 63 115,01
63 6478,1 ΠΛΑΚΑ 6083,4 4903,7 63 - 64 31,95
64 6478,1 ΠΛΑΚΑ 6058,9 4883,2 64 - 65 40,89
65 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5067,4 4843,2 65 - 66 73,67
66 6478,1 ΠΛΑΚΑ 6035,5 4776,8 66 - 67 74,60
67 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5980,5 4726,4 67 - 68 25,89
68 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5955,1 4721,4 68 - 69 21,99
69 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5957,1 4699,5 69 - 70 226,61
70 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5871,2 4489,8 70 - 71 87,86
71 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5889,7 4468,8 71 - 72 188,87
72 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5651,0 4476,8 72 - 73 87,54
73 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5615,6 4464,8 73 - 74 59,26
74 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5592,1 4409,9 74 - 75 136,68
75 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5456,8 4425,4 75 - 76 50,72
76 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5444,8 4474,8 76 - 52 316,22
52 6478,1 ΠΛΑΚΑ 5252,6 4725,9


ΖΩΝΗ Α3
Ως Ζώνη Α3 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 77,78,79,80,81,82,83,84,85 και 77. Περιλαμβάνει αρχαία οικιστικά λείψανα.
..........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες.

ΖΩΝΗ Α3

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) ( m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)

77 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3600,3 1516,5 77 - 78 73,40
78 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3671,2 1497,5 78 - 79 106,14
79 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3759,5 1438,6 79 - 80 103,53
80 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3818,9 1353,8 80 - 81 49,56
81 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3775,0 1330,8 81 - 82 100,38
82 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3674,7 1326,9 82 - 83 124,79
83 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3558,9 1280,4 83 - 84 69,90
84 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3558,9 1350,3 84 - 85 62,32
85 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3589,3 1404,7 85 - 77 112,34
77 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3600,3 1516,5


ΖΩΝΗ Α4
Ως Ζώνη Α4 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 86,87,88,89,90,..., 150, 151,152,153,154,155,156 και 86.
Περιλαμβάνει τις περιοχές Σοφιανού, Μπαραμπαλιάκη, Δημουλάκη, Ριμπάρια με πλήθος αρχαίων εγκαταστάσεων: μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, πλυντήρια, εργαστήρια, δεξαμενές, επίσης λείψανα οικιών και οχυρώσεων, την αρχαία Αγορά της Βήσας, τετράπλευρο πύργο του 4ου π.Χ. αι., αρχαίο νεκροταφείο κ.λ.π.
Τα σημεία 138,139,140 και 141, που οριοθετούν τη Ζώνη Α4, συμπίπτουν με τα ΒΔ όρια του εγκεκριμένου οικισμού του Αγ. Κωνσταντίνου Καμάριζας, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 88/Δ/3-3-78.
.........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α4

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 ( m) ( m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

86 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2025,8 - 2973,7 86 - 87 193,30
87 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2038,3 - 2780,8 87 - 88 532,52
88 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2191,2 - 2270,7 88 - 89 95,96
89 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2231,7 - 2183,7 89 - 90 175,57
90 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2355,6 - 2059,3 90 - 91 57,53
91 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2413,1 - 2057,3 91 - 92 212,46
92 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2549,5 - 1894,4 92 - 93 142,54
93 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2611,4 - 1766 93 - 94 57,47
94 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2664,9 - 1745 94 - 95 44,32
95 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2673,4 - 1701,5 95 - 96 47,44
96 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2635,4 - 1673,1 96 - 97 236,42
97 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2569,0 - 1446,2 97 - 98 143,98
98 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2600,9 - 1305,8 98 - 99 88,32
99 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2525,5 - 1351,8 99 - 100 374,60
100 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2223,7 - 1129,9 100 - 101 128,97
101 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2347,1 - 1092,4 101 - 102 519,93
102 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2735,9 - 747,2 102 - 103 199,46
103 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2790,3 - 555,3 103 - 104 131,90
104 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2791,3 - 423,4 104 - 105 112,33
105 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2825,8 - 316,5 105 - 106 48,47
106 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2843,8 - 271,5 106 - 107 60,41
107 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2854,8 - 212,1 107 - 108 123,55
108 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2739,5 - 167,7 108 - 109 84,84
109 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2715,6 - 86,3 109 - 110 112,51
110 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2751,0 20,5 110 - 111 84,93
111 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2720,6 99,8 111 - 112 43,83
112 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2735,0 141,2 112 - 113 22,97
113 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2722,1 160,2 113 - 114 45,85
114 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2680,6 179,7 114 - 115 112,22
115 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2678,7 291,9 115 - 116 233,65
116 6477,4 ΠΛΑΚΑ 2874,3 419,7 116 - 117 389,44
117 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3110,8 729,1 117 - 118 113,44
118 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3205,6 791,4 118 - 119 171,32
119 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3292,4 939,1 119 - 120 204,25
120 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3422,2 1096,8 120 - 121 96,26
121 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3513,5 1127,3 121 - 122 44,76
122 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3545,4 1158,7 122 - 123 43,90
123 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3545,4 1114,8 123 - 124 71,30
124 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3517,0 1049,4 124 - 125 100,80
125 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3507,0 949,1 125 - 126 118,49
126 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3581,3 856,8 126 - 127 58,12
127 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3586,3 798,9 127 - 128 33,60
128 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3577,4 766,5 128 - 129 90,13
129 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3517,0 699,6 129 - 130 184,14
130 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3513,0 515,5 130 - 131 78,28
131 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3563,4 455,6 131 - 132 83,75
132 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3636,2 414,2 132 - 133 381,05
133 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3994,5 543,9 133 - 134 172,43
134 6477,4 ΠΛΑΚΑ 3883,2 412,2 134 - 135 1319,21
135 6477,5 ΛΑΥΡΙΟ 4274,0 - 847,8 135 - 136 504,26
136 6477,5 ΛΑΥΡΙΟ 4208,6 - 1347,8 136 - 137 20,10
137 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 4188,9 - 1351,8 137 - 138 881,38
138 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 3972,5 - 2206,2 138 - 139 58,41
139 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 3917,1 - 2224,7 139 - 140 330,13
140 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 3667,7 - 2441 140 - 141 250,54
141 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 3557,3 - 2665,9 141 - 142 160,03
142 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 3445,4 - 2780,3 142 - 143 157,26
143 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 3368,9 - 2917,7 143 - 144 100,00
144 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 3299,5 - 2989,7 144 - 145 119,75
145 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 3239,1 - 3093,1 145 - 146 104,23
146 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 3229,6 - 3196,9 146 - 147 95,98
147 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 3190,6 - 3284,6 147 - 148 165,70
148 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 3043,0 - 3359,9 148 - 149 153,67
149 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 2904,8 - 3427,1 149 - 150 78,16
150 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 2828,0 - 3412,6 150 - 151 296,20
151 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 2537,7 - 3471,4 151 - 152 125,16
152 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 2421,5 - 3424,9 152 - 153 156,93
153 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 2303,8 - 3321,1 153 - 154 147,63
154 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 2171,7 - 3255,2 154 - 155 151,44
155 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 2060,5 - 3152,4 155 - 156 92,92
156 6477,8 ΛΑΥΡΙΟ 2038,6 - 3062,1 156 - 86 89,32
86 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 2025,8 - 2973,7


ΖΩΝΗ Α5
Ως Ζώνη Α5 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 157, 158,159,160,161,162,163,164 και 157.
Περιλαμβάνει εκτεταμένα λείψανα ρωμαϊκού οικισμού.
........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες.

ΖΩΝΗ Α5

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) ( m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

157 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 545,3 - 2202,2 157 -158 75,96
158 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 618,3 - 2223,2 158 -159 148,40
159 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 766,7 - 2223,7 159 -160 80,87
160 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 841,6 - 2193,2 160 - 161 52,50
161 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 841,1 - 2245,7 161 - 162 46,31
162 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 799,1 - 2265,2 162 - 163 105,36
163 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 714,2 - 2327,6 163 - 164 187,42
164 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 526,8 - 2325,1 164 - 157 124,28
157 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 545,3 - 2202,2


ΖΩΝΗ Α6
Ως Ζώνη Α6 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 165, 166,167,168,169,170,171,172 και 165.
Στην περιοχή αυτή έχουν εντοπισθεί προϊστορική εγκατάσταση, αρχαία αγροικία, ταφικός περίβολος και διάσπαρτο αρχαίο οικοδομικό υλικό (κεραμεική προϊστορικών, κλασικών και υστερορωμαϊκών χρόνων).
........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α6

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

165 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 494,3 - 2517,5 165 - 166 180,02
166 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 664,2 - 2577 166 - 167 279,32
167 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 943,0 - 2560 167 - 168 414,95
168 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 750,7 - 2927,7 168 - 169 199,55
169 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 572,8 - 2837,3 169 - 170 138,57
170 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 500,8 - 2955,7 170 - 171 246,19
171 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 285,5 - 2836,3 171 - 172 90,24
172 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 305,5 - 2748,3 172 - 165 298,18
165 6477,6 ΛΑΥΡΙΟ 494,3 - 2517,5


ΖΩΝΗ Α7
Ως Ζώνη Α7 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 173,174,175,176,..., 195,196,197,198,199 και 173.
Περιλαμβάνει τις περιοχές Στεφάνι και το λόφο Μερκάτη, όπου έχουν εντοπισθεί κυκλικός ταφικός περίβολος και λείψανα μεγάλου οικοδομήματος του 4ου π.Χ. αι., αρχαίο ιερό του 5ου - 4ου π.Χ. αι., μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα με πύργο και τρεις αγροικίες του 4ου - 3ου π.Χ. αι., αρχαίο λατομείο, μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και δύο πλυντήρια του 4ου π.Χ. αι. κ.λ.π.
.........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α 7

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)

173 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6875,8 - 2918 173 - 174 170,48
174 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6489,6 - 2365,8 174 - 175 146,08
175 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6549,4 - 2256,9 175 - 176 98,70
176 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6491,5 - 2184,1 176 - 177 272,98
177 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6498,0 - 1911,2 177 - 178 138,88
178 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6628,3 - 1851,3 178 - 179 204,26
179 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6615,3 - 1647,2 179 - 180 92,89
180 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6523,0 - 1643,2 180 - 181 92,66
181 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6483,0 - 1559,4 181 - 182 181,03
182 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6495,5 - 1878,8 182 - 183 258,44
183 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6247,0 - 1451,6 183 - 184 120,28
184 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6266,5 - 1332,8 184 - 185 109,42
185 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6159,7 - 1304,9 185 - 186 100,30
186 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6159,2 - 1304,6 186 - 187 150,84
187 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6029,5 - 1129,3 187 - 188 92,52
188 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6073,4 - 1048,4 188 - 189 379,97
189 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 5723,1 - 901,2 189 - 190 356,64
190 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 5389,2 - 1026,5 190 - 191 351,26
191 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 5117,8 - 1249,5 191 - 192 290,80
192 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 4959,6 - 1493,5 192 - 193 88,37
193 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 4879,8 - 1530,4 193 - 194 207,18
194 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 4920,2 - 1733,5 194 - 195 92,49
195 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 4855,3 - 1799,4 195 - 196 647,35
196 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 5479,6 - 1970,6 196 - 197 818,27
197 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6211,6 - 2336,3 197 - 198 59,17
198 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6236,0 - 2390,2 198 - 199 88,25
199 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6313,4 - 2432,6 199 - 173 105,77
173 6478,5 ΛΑΥΡΙΟ 6375,8 - 2518


ΖΩΝΗ Α8
Ως Ζώνη Α8 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 200, 201,202,203,204,205,.., 266, 267,268,269,270,148,147,271,272,273,274,275,276,277,279, 280,..., 340,341,342,343,344,345, ακτογραμμή, 200 (το σημείο 278 καταργήθηκε).
Περιλαμβάνει τις περιοχές Άνω και Κάτω Σουνίου και τον αρχαιολογικό χώρο Σουνίου **, τις περιοχές Μεγάλα Πεύκα, Αγ. Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π., καθώς και την έκταση της Ε.Β.Ο.
Εντός αυτής της Ζώνης, εκτός από τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, υπάρχουν πολλές και σημαντικές αρχαιότητες. Περιλαμβάνει τον κύριο πυρήνα των αρχαίων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων με εργαστήρια, πλυντήρια, εργαστήρια καμίνων τήξεως μετάλλων, δεξαμενές, καθώς και λείψανα άλλου είδους εγκαταστάσεων και κτιρίων, λείψανα οικιών, αγροικίες, ταφικούς περιβόλους, αρχαίους δρόμους κ.λ.π.
Τα σημεία 147 και 148, που οριοθετούν τις Ζώνες Α4 και Α8, αποτελούν σημείο επαφής τους.
Τα σημεία 274, 275,276,277, που οριοθετούν τη Ζώνη Α8, συμπίπτουν με τα νότια όρια του εγκεκριμένου οικισμού του Αγ. Κωνσταντίνου Καμάριζας, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 88/Δ/3-3-78.
.......
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες.ΖΩΝΗ Α8

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

200 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3700,1 - 10616,8 200 - 201 485,85
201 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3715,6 - 10131,2 201 - 202 46,80
202 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3698,1 - 10087,8 202 - 203 53,59
203 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3751,5 - 10083,3 203 - 204 37,03
204 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3768,5 - 10050,4 204 - 205 97,13
205 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3734,0 - 9959,6 205 - 206 58,17
206 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3684,1 - 9929,7 206 - 207 92,51
207 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3634,2 - 9851,8 207 - 208 107,96
208 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3692,6 - 9761 208 - 209 274,56
209 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3733,5 - 9489,5 209 - 210 224,81
210 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3552,4 - 9356,3 210 - 211 198,02
211 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3369,3 - 9280,9 211 - 212 173,42
212 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3322,9 - 9113,8 212 - 213 182,87
213 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 3147,7 - 9061,4 213 - 214 287,90
214 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 2860,3 - 9078,4 214 - 215 48,71
215 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 2845,8 - 9031,9 215 - 216 62,53
216 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 2879,3 - 8979,1 216 - 217 56,03
217 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 2832,3 - 8948,6 217 - 218 116,71
218 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 2715,6 - 8950,1 218 - 219 278,32
219 6487,4 ΛΑΥΡΙΟΝ 2810,9 - 8688,6 219 - 220 275,36
220 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 2967,5 - 8462,1 220 - 221 149,15
221 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3033,2 - 8328,2 221 - 222 115,72
222 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3063,8 - 8216,6 222 - 223 167,31
223 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3065,9 - 8049,3 223 - 224 160,93
224 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3092,0 - 7890,5 224 - 225 96,60
225 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3068,5 - 7796,8 225 - 226 136,84
226 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3052,5 - 7660,9 226 - 227 80,24
227 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3050,1 - 7580,7 227 - 228 82,46
228 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3091,7 - 7509,5 228 - 229 98,61
229 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3174,4 - 7455,8 229 - 230 134,94
230 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3268,1 - 7358,7 230 - 231 42,59
231 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3273,1 - 7316,4 231 - 232 34,52
232 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3291,2 - 7287 232 - 233 60,37
233 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3288,2 - 7226,7 233 - 234 93,83
234 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3199,1 - 7197,3 234 - 235 120,88
235 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3078,3 - 7192,8 235 - 236 107,75
236 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3083,9 - 7085,2 236 - 237 119,36
237 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 2999,8 - 7000,5 237 - 238 148,36
238 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3083,5 - 6878 238 - 239 81,86
239 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3102,6 - 6798,4 239 - 240 79,67
240 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3141,2 - 6728,7 240 - 241 133,76
241 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3116,7 - 6597,2 241 - 242 82,30
242 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3120,7 - 6515 242 - 243 89,38
243 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3142,8 - 6428,4 243 - 244 394,74
244 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3323,4 - 6077,4 244 - 245 133,28
245 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3350,5 - 5946,9 245 - 246 79,21
246 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 3341,5 - 5868,2 246 - 247 165,18
247 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3273,2 - 5717,8 247 - 248 112,56
248 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3253,4 - 5607 248 - 249 122,92
249 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3153,7 - 5535,1 249 - 250 82,70
250 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3230,0 - 5503,2 250 - 251 51,98
251 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3258,0 - 5459,4 251 - 252 207,10
252 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3258,2 - 5252,3 252 - 253 48,59
253 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3217,8 - 5225,3 253 - 254 78,53
254 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3204,5 - 5147,9 254 - 255 106,76
255 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3238,5 - 5046,7 255 - 256 296,89
256 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3174,9 - 4756,7 256 - 257 83,99
257 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3215,9 - 4683,4 257 - 258 146,91
258 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3340,2 - 4605,1 258 - 259 166,82
259 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3196,6 - 4520,2 259 - 260 69,86
260 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3166,2 - 4457,3 260 - 261 167,40
261 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3053,3 - 4580,9 261 - 262 75,94
262 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 2977,5 - 4576,3 262 - 263 59,93
263 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 2975,6 - 4516,4 263 - 264 133,22
264 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 2973,2 - 4383,2 264 - 265 138, 54
265 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 2837,9 - 4413 265 - 266 126,94
266 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 2714,2 - 4384,5 266 - 267 291,98
267 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 2849,2 - 4125,6 267 - 268 288,14
268 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 2869,9 - 3838,2 268 - 269 146,16
269 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 2941,9 - 3711 269 - 270 237,77
270 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 2984,1 - 3477 270 - 148 131,06
148 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3043,0 - 3359,9 148 - 147 165,70
147 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3190,6 - 3284,6 147 - 271 243,86
271 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3434,3 - 3293,4 271 - 272 84,03
272 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3485,8 - 3227 272 - 273 69,72
273 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3544,7 - 3189,7 273 - 274 106,62
274 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3647,6 - 3161,8 274 - 275 267,40
275 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3915,0 - 3162,1 275 - 276 95,08
276 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 3986,3 - 3225 276 - 277 196,48
277 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ 4182,4 - 3237,2 277 - 278 99,27
279 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4268,4 - 3164,1 279 - 280 110,98
280 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4334,3 - 3253,4 280 - 281 95,09
281 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4366,7 - 3342,8 281 - 282 99,04
282 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4385,2 - 3440,1 282 - 283 212,21
283 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4579,9 - 3524,5 283 - 284 71,47
284 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4637,8 - 3566,4 284 - 285 93,31
285 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4684,3 - 3647,3 285 - 286 148, 50
286 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4699,7 - 3795 286 - 287 110,09
287 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4809,5 - 3803 287 - 288 45,30
288 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4830,0 - 3843,4 288 - 289 85,06
289 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4895,8 - 3897,3 289 - 290 94,68
290 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4911,3 - 3990,7 290 - 291 95,99
291 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4999,7 - 4028,1 291 - 292 29,92
292 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4994,7 - 4057,6 292 - 293 104,48
293 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4893,9 - 4030,1 293 - 294 28,11
294 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 4876,4 - 4052,1 294 - 295 278,17
295 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 5090,0 - 4230,3 295 - 296 95,68
296 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 5148,9 - 4305,7 296 - 297 76,86
297 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 5133,5 - 4381 297 - 298 1048,73
298 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 6091,9 - 4806,8 298 - 299 307,10
299 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 6310,0 - 5023 299 - 300 135,42
300 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 6244,1 - 5141,3 300 - 301 212,18
301 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 6181,7 - 5344,1 301 - 302 164,63
302 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 6147,8 - 5505,2 302 - 303 110,80
303 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 6148,3 - 5616 303 - 304 98,48
304 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 6246,6 - 5622 304 - 305 101,56
305 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 6327,5 - 5683,4 305 - 306 160,75
306 6478,7 ΛΑΥΡΙΟΝ 6488,2 - 5679,4 306 - 307 203,21
307 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6381,6 - 5852,4 307 - 308 298,80
308 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6673,6 - 5915,8 308 - 309 467,35
309 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6442,3 - 6321,9 309 - 310 180,23
310 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6598,8 - 6411,3 310 - 311 56,73
311 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6631,3 - 6457,8 311 - 312 135,27
312 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6583,4 - 6584,3 312 - 313 129,62
313 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6577,9 - 6713,8 313 - 314 379,29
314 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6359,5 - 7023,9 314 - 315 113,68
315 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6313,6 - 7127,9 315 - 316 128,64
316 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6307,6 - 7256,4 316 - 317 90,28
317 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6232,1 - 7305,9 317 - 318 93,24
318 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6173,6 - 7378,5 318 - 319 72,41
319 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6103,1 - 7395 319 - 320 70,44
320 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 6040,1 - 7363,5 320 - 321 94,00
321 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 5946,1 - 7363,5 321 - 322 376,16
322 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 5775,2 - 7698,6 322 - 323 55,99
323 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 5727,3 - 7727,6 323 - 324 103,59
324 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 5677,8 - 7818,6 324 - 325 403,58
325 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 5685,9 - 8222,1 325 - 326 86,13
326 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 5639,4 - 8294,6 326 - 327 419,87
327 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 5224,0 - 8355,7 327 - 328 158,05
328 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 5377,9 - 8319,7 328 - 329 139,58
329 6488,1 ΛΑΥΡΙΟΝ 5334,0 - 8452,2 329 - 330 141,01
330 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5380,0 - 8585,5 330 - 331 51,04
331 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5352,5 - 8628,5 331 - 332 60,48
332 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5301,5 - 8661 332 - 333 29,54
333 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5303,0 - 8690,5 333 - 334 69,42
334 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5346,0 - 8745 334 - 335 101,58
335 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5317,5 - 8842,5 335 - 336 74,25
336 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5250,5 - 8874,5 336 - 337 66,26
337 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5240,5 - 8940 337 - 338 66,16
338 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5203,0 - 8994,5 338 - 339 291,75
339 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5387,5 - 9220,5 339 - 340 168,07
340 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5501,5 - 9097 340 - 341 89,24
341 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5580,5 - 9138,5 341 - 342 60,50
342 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5641,0 - 9139 342 - 343 216,51
343 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5829,5 - 9245,5 343 - 344 149,59
344 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 5897,0 - 9379 344 - 345 289,04
345 6488,3 ΛΑΥΡΙΟΝ 6094,0 - 9590,5


ΖΩΝΗ Α9
Ως Ζώνη Α9 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, και 346.
Περιλαμβάνει λείψανα κτισμάτων, αναλήμματα και αγρόκτημα του 4ου π. Χ. αι.
........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α9

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

346 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 287,8 - 8571,8 346 - 347 103,90
347 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 391,7 - 8571,8 347 - 348 55,56
348 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 429,2 - 8612,8 348 - 349 128,85
349 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 454,2 - 8739,2 349 - 350 132,74
350 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 342,3 - 8810,6 350 - 351 80,48
351 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 303,3 - 8740,2 351 - 352 67,48
352 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 251,3 - 8697,2 352 - 353 60,13
353 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 229,4 - 8641,2 353 - 346 90,70
346 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 287,8 - 8571,8


ΖΩΝΗ Α 10
Ως Ζώνη Α 10 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 354, 355, 356, 357, 358 και 354.
Περιλαμβάνει λείψανα τοίχων και λείψανα κτηρίου κλασικών χρόνων (κεραμεική κλασικών και ελληνιστικών χρόνων).
..........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α10

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

354 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 850,4 - 8905,1 354 - 355 46,40
355 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 887,4 - 8933,1 355 - 356 67,41
356 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 888,4 - 9000,5 356 - 357 33,47
357 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 855,9 - 9008,5 357 - 358 62,73
358 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 832,0 - 8950,5 358 - 354 48,99
354 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 850,4 - 8905,1


ΖΩΝΗ Α 11
Ως Ζώνη Α11 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 359, 360, 361, 362, 363 και 359.
Περιλαμβάνει αρχαία αρχιτεκτονικά λείψανα.
........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α11

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

359 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 458,2 - 9248,3 359 - 360 92,11
360 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 543,6 - 9282,8 360 - 361 28,44
361 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 548,6 - 9310,8 361 - 362 28,00
362 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 538,2 - 9336,8 362 - 363 105,43
363 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 436,7 - 9308,3 363 - 359 63,74
359 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 458,2 - 9248,3


ΖΩΝΗ Α 12
Ως Ζώνη Α12 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, και 364.
Περιλαμβάνει λείψανα τοίχων και αναλήμματα (κεραμεική 5ου - 4ου π. Χ. αι.)
............
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α12

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

364 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 965,9 - 9153,4 364 - 365 70,09
365 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1023,8 - 9192,9 365 - 366 86,21
366 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1109,8 - 9198,9 366 - 367 37,72
367 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1119,3 - 9235,4 367 - 368 165,48
368 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1076,3 - 9395,2 368 - 369 229,73
369 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 870,9 - 9292,3 369 - 370 45,70
370 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 826,0 - 9283,8 370 - 371 37,96
371 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 817,5 - 9246,8 371 - 364 175,35
364 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 965,9 - 9153,4


ΖΩΝΗ Α 13
Ως Ζώνη Α13 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 και 372.
Περιλαμβάνει αγρόκτημα με πύργο του 4ου π.Χ. αι.
............
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α13

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

372 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1856,3 - 9071,5 372 - 373 29,00
373 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1885,3 - 9072 373 - 374 37,90
374 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1901,2 - 9106,4 374 - 375 38,18
375 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1928,2 - 9133,4 375 - 376 38,12
376 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1939,2 - 9169,9 376 - 377 34,21
377 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1923,7 - 9200,4 377 - 378 60,01
378 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1864,8 - 9188,9 378 - 379 58,14
379 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1834,3 - 9139,4 379 - 372 71,38
372 6487,4 ΛΑΥΡΙΟ 1856,3 - 9071,5


ΖΩΝΗ Α14
Ως Ζώνη Α14 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 και 380.
Περιλαμβάνει το λόφο του Προφήτη Ηλία, όπου κάτω από το σύγχρονο παρεκκλήσιο και γύρω από αυτό σώζονται λείψανα αρχαίου ιερού ( κεραμεική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων).
.........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α14

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m)

380 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 820,6 - 6292,2 380 - 381 61,94
381 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 869,9 - 6254,7 381 - 382 63,86
382 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 932,3 - 6241,1 382 - 383 132,82
383 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 1061,5 - 6271,9 383 - 384 42,45
384 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 1093,5 - 6299,8 384 - 385 35,32
385 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 1105,0 - 6333,2 385 - 386 38,03
386 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 1091,1 - 6368,6 386 - 387 199,04
387 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 893,1 - 6388,9 387 - 388 79,69
388 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 828,6 - 6342,1 388 - 380 50,54
380 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 820,6 - 6292,2


ΖΩΝΗ Α15
Ως Ζώνη Α15 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 389,390,391,392,393,394 και 389.
Περιλαμβάνει δύο αγροκτήματα κλασικών χρόνων, αγροτικές εγκαταστάσεις, όρια κτημάτων, σε τρεις θέσεις επιγραφές σε βράχο
(OPOC), ταφικό περίβολο κλασικής περιόδου και διάσπαρτο οικοδομικό υλικό και κεραμεική.
..........
Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α15

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)

389 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 1096,7 - 7109,6 389 - 390 595, 61
390 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 1692,0 - 7090,3 390 - 391 372,44
391 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 1976,3 - 7330,9 391 - 392 800,04
392 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 1591,1 - 8032,1 392 - 393 895,17
393 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 699,0 - 8106,2 393 - 394 261,88
394 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 683,2 - 7844,8 394 - 389 843,51
389 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 1096,7 - 7109,6


ΖΩΝΗ Α16
Ως Ζώνη Α 16 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου,οριοθετείται από τα σημεία 395, 396, 397, 398, 399,..., 407, 408, και 395.
Περιλαμβάνει δύο αγροκτήματα με πύργο (το ένα αποτελεί εκτεταμένη εγκατάσταση) και λείψανα κτισμάτων κλασικών χρόνων.
.......
-Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες :

ΖΩΝΗ Α16

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)

395 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 2677,3 - 7927,1 395 - 396 170,48
396 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 2840,4 - 7877,5 396 - 397 103,81
397 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ 2910,9 - 79
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις ΖΩΝΗ Α19 Ως Ζώνη Α19 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 424,425,426,427,428,429,430,..., 490,491,492,493,494, και 424. Περιλαμβάνει πολλές και σημαντικές αρχαιότητες : στο λόφο Ασβεστοκαμίνου και στην περιοχή " Καστέλλα ", αρχαία αγροικία, αλώνι, αναλήμματα του 5ου - 4ου π.Χ. αι., αρχαία εγκατάσταση χρονολογούμενη από τον 5ο π.Χ. αι. μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, αγρόκτημα με πύργο κλασσικών χρόνων, ταφικό περίβολο, όρια κτημάτων, αρχαίο δρόμο και λείψανα κτηρίων στις πλαγιές του λόφου. Στην κορυφή του λόφου Σουφλερής υπάρχουν λείψανα νεολιθικής εγκατάστασης και στις πλαγιές του λείψανα τοίχων, αναλήμματα, αγρόκτημα του 5ου - 4ου π.Χ. αι. και μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ των δύο λόφων βρίσκεται το σπήλαιο του Πανός, καθώς και δεύτερο σπήλαιο με ίχνη κατοίκησης (βρέθηκε κεραμεική της νεολιθικής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου ). Στην ίδια θέση έχει εντοπισθεί εγκατάσταση της ΝΛ - ΠΕ περιόδου και αγρόκτημα κλασικών χρόνων. ??.. Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α19 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 424 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 789,1 - 5678 424 - 425 153,42 425 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 907,8 - 5775,2 425 - 426 79,82 426 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 981,6 - 5744,8 426 - 427 90,61 427 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 963,6 - 5656 427 - 428 64,04 428 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1021,9 - 5682,5 428 - 429 156,45 429 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1176,5 - 5658,5 429 - 430 122,95 430 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1282,2 - 5595,7 430 - 431 148,90 431 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1426,2 - 5557,8 431 - 432 60,00 432 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1461,1 - 5509 432 - 433 97,88 433 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1376,9 - 5459,1 433 - 434 188,98 434 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1401,3 - 5271,7 434 - 435 89,30 435 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1313,1 - 5257,7 435 - 436 32,48 436 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1291,1 - 5233,8 436 - 437 182,94 437 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1237,8 - 5058,8 437 - 438 226,96 438 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1034,4 - 4958,1 438 - 439 167,36 439 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 905,8 - 4851 439 - 440 131,77 440 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 780,7 - 4809,6 440 - 441 91,24 441 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 689,9 - 4818,6 441 - 442 49,41 442 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 652,6 - 4851 442 - 443 66,01 443 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 628,1 - 4912,3 443 - 444 175,43 444 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 477,1 - 4823 444 - 445 225,04 445 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 255,7 - 4782,7 445 - 446 310,51 446 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 53,5 - 4811,2 446 - 447 82,71 447 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 117,9 - 4759,3 447 - 448 140,12 448 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 252,8 - 4797,2 448 - 449 136,85 449 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 385,1 - 4762,2 449 - 450 28,90 450 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 412,6 - 4753,3 450 - 451 37,85 451 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 422,6 - 4716,8 451 - 452 66,80 452 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 369,1 - 4676,8 452 - 453 71,16 453 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 425,1 - 4632,9 453 - 454 84,08 454 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 509,0 - 4638,4 454 - 455 68,09 455 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 547,0 - 4581,9 455 - 456 58,12 456 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 591,4 - 4619,4 456 - 457 24,62 457 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 579,4 - 4640,9 457 - 458 84,52 458 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 663,8 - 4636,4 458 - 459 73,21 459 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 733,3 - 4659,4 459 - 460 52,70 460 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 763,2 - 4702,8 460 - 461 45,29 461 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 754,8 - 4747,3 461 - 462 265,94 462 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 968,5 - 4905,6 462 - 463 552,81 463 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1151,9 - 5427,1 463 - 464 30,70 464 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1121,9 - 5433,6 464 - 465 59,84 465 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1062,9 - 5423,6 465 - 466 74,47 466 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1009,5 - 5475,5 466 - 467 77,38 467 6477,8 ΛΑΥΡΙΟΝ - 941,0 - 5511,5 467 - 468 357,42 468 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 742,9 - 5809 468 - 469 322,48 469 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 489,3 - 6008,2 469 - 470 690,97 470 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 135,8 - 6601,9 470 - 471 71,76 471 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 65,4 - 6615,8 471 - 472 93,78 472 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 18,5 - 6573,9 472 - 473 32,73 473 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 29,0 - 6604,9 473 - 474 101,70 474 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 130,3 - 6595,9 474 - 475 33,06 475 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 148,8 - 6623,3 475 - 476 49,06 476 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 152,8 - 6574,4 476 - 477 58,01 477 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 94,9 - 6570,9 477 - 478 56,06 478 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 110,3 - 6517 478 - 479 51,79 479 6487,2 ΛΑΥΡΙΟΝ - 154,8 - 6490,5 479 - 480 127,07 480 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 229,5 - 6387,7 480 - 481 118,15 481 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 335,4 - 6335,3 481 - 482 68,15 482 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 308,0 - 6272,9 482 - 483 52,28 483 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 360,0 - 6267,5 483 - 484 45,45 484 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 395,4 - 6239 484 - 485 52,87 485 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 405,5 - 6187,1 485 - 486 92,25 486 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 497,3 - 6196,2 486 - 487 73,04 487 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 530,8 - 6131,3 487 - 488 34,90 488 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 500,9 - 6113,3 488 - 489 76,70 489 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 426,0 - 6096,8 489 - 490 259,98 490 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 675,2 - 6022,7 490 - 491 128,77 491 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 754,7 - 5921,4 491 - 492 27,29 492 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 781,7 - 5917,4 492 - 493 26,00 493 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 789,2 - 5892,5 493 - 494 46,31 494 6487,1 ΛΑΥΡΙΟΝ - 773,3 - 5849 494 - 424 171,73 424 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 789,1 - 5678 ΖΩΝΗ Α 20 Ως Ζώνη Α20 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 495,496,497, 498 και 495. Περιλαμβάνει αγρόκτημα κλασικών χρόνων, λείψανα τοίχων ελληνιστικής περιόδου, λείψανα εκκλησίας με αρχαίο οικοδομικό υλικό, καθώς και διάσπαρτο οικοδομικό υλικό σε όλη την έκταση της ζώνης. ???. Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α 20 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 495 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1535,6 - 5358,2 495 - 496 62,57 496 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1476,7 - 5337,1 496 - 497 36,50 497 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1462,2 - 5370,6 497 - 498 59,86 498 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1519,6 - 5387,6 498 - 495 33,47 495 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1535,6 - 5358,2 ΖΩΝΗ Α21 Ως Ζώνη Α21 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 499, 500, 501, 502, 503, 504 και 499. Περιλαμβάνει αρχαία δεξαμενή, αψιδωτό κτίσμα, λείψανα τοίχων και διαμορφώνει στο βράχο, προϊστορική εγκατάσταση (κεραμεική ΝΛ - ΜΕ χρόνων ) και αγρόκτημα κλασικών χρόνων. ??. -Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α 21 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 499 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1678,2 - 5141,5 499 - 500 89,53 500 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1600,8 - 5096,5 500 - 501 28,71 501 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1584,3 - 5120 501 - 502 63,52 502 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1526,3 - 5145,9 502 - 503 73,71 503 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1592,7 - 5177,9 503 - 504 54,74 504 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1646,2 - 5189,5 504 - 499 57,60 499 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 1678,2 - 5141,5 ΖΩΝΗ Α22 Ως Ζώνη Α22 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516, ακτογραμμή, 505. Περιλαμβάνει τη χερσόνησο του Αγ. Νικολάου Αναβύσσου στη δυτική ακτή της οποίας έχουν ερευνηθεί ΜΕ τάφοι. Στην κορυφή του λόφου της χερσονήσου και στις πλαγιές του υπάρχει προϊστορική εγκατάσταση, που εκτείνεται και μέσα στην θάλασσα, με λείψανα τοίχων και διάσπαρτη κεραμεική. ??.. Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α 22 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 505 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 4428,3 - 3613,8 505 - 506 24,88 506 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 4406,5 - 3601,8 506 - 507 53,40 507 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 4358,7 - 3625,6 507 - 508 49,33 508 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 4312,0 - 3641,5 508 - 509 49,00 509 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 4270,3 - 3615,6 509 - 510 114,86 510 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 4204,3 - 3521,6 510 - 511 42,67 511 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 4183,8 - 3558,8 511 - 512 181,14 512 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 4095,0 - 3529,8 512 - 513 121,44 513 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 3883,7 - 3535,7 513 - 514 135,92 514 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 3736,5 - 3487,8 514 - 515 38,67 515 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 3735,6 - 3464 515 - 516 50,48 516 6477,7 ΛΑΥΡΙΟΝ - 3730,2 - 3472,9 ΖΩΝΗ Α23 Ως Ζώνη Α23 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 και 517. Στη θέση αυτή υπάρχει αγρόκτημα κλασικών χρόνων. ??. -Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α 23 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) 517 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1859,7 - 6292,7 517 - 518 68,45 518 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1797,7 - 6321,7 518 - 519 37,26 519 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1761,2 - 6314,2 519 - 520 26,65 520 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1736,3 - 6323,7 520 - 521 22,90 521 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1755,8 - 6335,7 521 - 522 37,80 522 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1727,8 - 6361,1 522 - 523 72,77 523 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1766,7 - 6422,6 523 - 524 55,24 524 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1821,2 - 6431,6 524 - 525 54,87 525 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1872,1 - 6411,1 525 - 526 82,43 526 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1885,1 - 6329,7 526 - 517 44,88 517 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1859,7 - 6292,7 ΖΩΝΗ Α24 Ως Ζώνη Α24 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 527, 528, 529, 530, 531 και 527. Στη θέση αυτή υπάρχει μεγάλο αγρόκτημα με πύργο. ??.. -Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α 24 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 527 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2021,5 - 6583,9 527 - 528 32,73 528 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1990,5 - 6573,4 528 - 529 53,75 529 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1954,6 - 6613,4 529 - 530 42,67 530 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1977,5 - 6649,4 530 - 531 58,23 531 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2031,0 - 6626,4 531 - 527 43,55 527 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2021,5 - 6583,9 ΖΩΝΗ Α25 Ως Ζώνη Α25 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 και 532. Περιλαμβάνει αγρόκτημα με πύργο, πηγάδι και λείψανα εγκαταστάσεων. ?? -Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α 25 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 532 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1586,9 - 7248,8 532 - 533 83,10 533 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1513,0 - 7210,8 533 - 534 72,14 534 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1461,0 - 7160,8 534 - 535 70,12 535 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1393,1 - 7178,3 535 - 536 64,52 536 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1341,7 - 7217,3 536 - 537 87,65 537 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1309,2 - 7298,7 537 - 538 81,16 538 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1348,7 - 7369,6 538 - 539 122,16 539 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1470,0 - 7384,1 539 - 540 56,93 540 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1505,0 - 7339,2 540 - 541 55,07 541 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1551,5 - 7309,7 541 - 532 70,44 532 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1586,9 - 7248,8 ΖΩΝΗ Α26 Ως Ζώνη Α26 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 542, 543, 544, 545 και 542. Στη θέση αυτή υπάρχει σπήλαιο με ίχνη κατοίκησης (κεραμεική νεολιθικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων). ??. -Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α 26 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 542 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1704,8 - 7673,8 542 - 543 61,90 543 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1653,4 - 7708,3 543 - 544 84,76 544 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1715,3 - 7766,2 544 - 545 47,87 545 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1745,8 - 7729,3 545 - 542 69,00 542 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1704,8 - 7673,8 ΖΩΝΗ Α27 Ως Ζώνη Α27 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 546, 547, 548, 549, 550, 551 και 546.. Περιλαμβάνει μεγάλο αγρόκτημα και πύργο κλασικών χρόνων. ??. Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α 27 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 546 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1678,8 - 7965,5 546 - 547 144,83 547 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1574,9 - 8066,4 547 - 548 53,02 548 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1589,4 - 8117,4 548 - 549 59,93 549 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1646,4 - 8135,9 549 - 550 95,42 550 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1741,8 - 8133,9 550 - 551 151,60 551 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1710,8 - 7985,5 551 - 546 37,74 546 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1678,8 - 7965,5 ΖΩΝΗ Α28 Ως Ζώνη Α28 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 552, 553, 554, 555, 556 και 552. Περιλαμβάνει αγρόκτημα με προσκτίσματα κλασικών χρόνων. ??? Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες : ΖΩΝΗ Α 28 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 552 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 560,9 - 7193,3 552 - 553 67,40 553 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 560,9 - 7260,7 553 - 554 52,19 554 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 581,4 - 7308,7 554 - 555 69,73 555 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 648,9 - 7326,2 555 - 556 83,55 556 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 653,9 - 7242,8 556 - 552 105,35 552 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 560,9 - 7193,3 ΖΩΝΗ Α29 Ως Ζώνη Α29 ορίζεται η περιοχή, που στα συνημμένα φύλλα χάρτου, οριοθετείται από τα σημεία 557, 558, 559, 560,..., 566,567, 568 και 557. Περιλαμβάνει λείψανα ιερού (κεραμεική 7ου - 3ου π.Χ. αι.). ??? -Οι συντεταγμένες, που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες. ΖΩΝΗ Α 29 ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ Χ Ψ α/α 1: 5000 1: 50000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( m) 557 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2341,2 - 8492 557 - 558 81,86 558 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2328,7 - 8411,1 558 - 559 121,36 559 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2212,8 - 8375,1 559 - 560 56,50 560 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2172,8 - 8335,2 560 - 561 58,00 561 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2128,9 - 8373,1 561 - 562 52,65 562 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2078,9 - 8389,6 562 - 563 115,84 563 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1966,5 - 8361,6 563 - 564 24,78 564 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 1955,1 - 8383,6 564 - 565 135,84 565 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2018,0 - 8504 565 - 566 188,05 566 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2175,2 - 8607,2 566 - 567 121,90 567 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2297,1 - 8607,7 567 - 568 107,12 568 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2393,6 - 8561,2 568 - 557 86,80 557 6487,1 ΛΑΥΡΙΟ - 2341,2 - 8492 ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ Ως Ζώνη Α απολύτου προστασίας χαρακτηρίζεται ολόκληρη η νήσος Πατρόκλου (Γαϊδουρονήσιον), όπου σώζεται οχυρωμένο στρατόπεδο (Πατρόκλου Χάραξ), αγρόκτημα με πύργο κλασικών χρόνων, πηγάδι κ.λ.π. Οι συντεταγμένες που αντιστοιχούν στα σημεία που οριοθετούν τις Ζώνες Α1-Α29, παρατίθενται στους συνημμένους στην παρούσα Απόφαση πίνακες. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ Α Στη Ζώνη Α απαγορεύονται οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, η δόμηση, καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή, για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Από την απαγόρευση αυτή των νέων κατασκευών εξαιρείται μόνο η δυνατότητα τοποθέτησης ελαχίστων ξύλινων φυλακείων του Υπουργείου Πολιτισμού ή του Υπουργείου Γεωργίας, εφ ' όσον ενδεχομένως κριθούν απολύτως αναγκαία, πέραν της χρησιμοποίησης για το σκοπό αυτό των υφισταμένων παλιών κτισμάτων των Μεταλλευτικών Εταιρειών, για την προστασία των Αρχ/κών Χώρων ή των δασικών εκτάσεων. Όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις, αυτές θα διατηρήσουν το δασικό χαρακτήρα τους. Οι αναδασώσεις, καθώς και κάθε συναφές με την προστασία των δασών έργο, πάντοτε σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα και την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου Γεωργίας, επιτρέπονται μόνο εφ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση και την επίβλεψη των δύο συναρμόδιων Εφορειών Αρχ/των (Β ' Εφορεία Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των). Όπου υπάρχουν γεωργικές εκτάσεις, επιτρέπονται μόνο οι ανοιχτές καλλιέργειες, καθώς και τα απλά (με δίκτυο) επιφανειακά έργα άρδευσης. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέων οδών, επιτρεπομένης μόνο της συντήρησης, χωρίς οποιαδήποτε διαπλάτυνση ή ασφαλτόστρωση, των υφισταμένων οδών. Των νομίμως υφισταμένων κτισμάτων επιτρέπεται μόνο η συντήρηση και η επισκευή για λόγους χρήσης και υγιεινής, απαγορευμένης οποιασδήποτε επέκτασης (καθ ' ύψος ή κατ' έκταση). Επιτρέπεται επίσης η επισκευή και αποκατάσταση ορισμένων τουλάχιστον υφισταμένων κτηρίων και εγκαταστάσεων των Μεταλλευτικών Εταιρειών, με τους ακόλουθους όμως όρους: α) Θα εξαρτηθεί από την έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ πόσες και ποιές από αυτές τις εγκαταστάσεις θα μπορούν από πλευράς αρχαιολογικού νόμου να τύχουν της ρύθμισης αυτής. β) Από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα πρέπει οι εγκαταστάσεις αυτές να ανήκουν στο Δημόσιο. γ) Η χρήση τους θα είναι αποκλειστικά πολιτιστική - περιβαλλοντική, με δυνατότητα χρήσης ενός μόνο από αυτά τα υφιστάμενα κτίσματα ως αναψυκτηρίου, εφ ' όσον εγκριθεί από το ΥΠΠΟ. δ) Η σχετική μελέτη θα έχει την προηγούμενη έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, οποιαδήποτε δε εργασία εφαρμογής της, την επίβλεψη της αρμόδιας Β ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των. ε) Καμμία άλλη διαμόρφωση (π.χ. δρόμοι προσπέλασης, χώροι στάθμευσης κ.λ.π. ) ή συναφής εγκατάσταση δε θα προκύψει από αυτή τη χρήση. Ορισμένοι αναγκαίοι χώροι υγιεινής και φύλαξης επιτρέπεται να διαμορφωθούν εντός των παραπάνω υφισταμένων εγκαταστάσεων των Μεταλλευτικών Εταιρειών, εφ' όσον αυτό προκύψει και εγκριθεί από τη σχετική μελέτη, κατά τον όρο της παραγράφου δ). Επιτρέπεται επίσης, εφ ' όσον προωθηθεί βάσει μελέτης του αρμόδιου Οργανισμού Αθήνας, η επισκευή και αποκατάσταση του δικτύου Decauville (βιομηχανικού τραίνου), με τους ακόλουθους όρους : α) Η χρήση του, που θα έχει απόλυτη συνάφεια με την πολιτιστική και περιβαλλοντική περιήγηση του χώρου, δε θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε νέα κτηριακή εγκατάσταση, κατασκευή ή διαμόρφωση άλλη, εκτός από τις ράγες, σε όλη την έκταση της Ζώνης Α, όπως αυτή οριοθετείται στους συνημμένους χάρτες. β) Η σχετική μελέτη θα έχει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, λαμβανομένης υπόψη και της πιθανότητας αναγκαίων ενδεχομένως τροποποιήσεων της πορείας του τραίνου, λόγω ορατών εγκείμενων αρχαιοτήτων, οποιαδήποτε δε εργασία εφαρμογής της θα έχει την επίβλεψη της αρμόδιας Β ' Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των. Όλες οι προαναφερόμενες δραστηριότητες επιτρέπονται μόνο εφ ' όσον έχουν την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ και την επίβλεψη των δύο συναρμοδίων Εφορειών Αρχ/των (Β? Εφορείας Προϊστ. και Κλασ. Αρχ/των, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχ/των), προκειμένου δε περί περιοχών αιγιαλού και σπηλαίων, των καθ ' ύλην αρμοδίων Εφορειών Αρχ/των (Εφορεία Εναλίων Αρχ/των, Εφορεία Σπηλαιολογίας - Παλαιοανθρωπολογίας). Ως προς τα αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία εντός αρχαιολογικού χώρου ουδέποτε νομιμοποιούνται, αλλά υποχρεωτικά κατεδαφίζονται, κατά τις κείμενες διατάξεις (ΚΝ 5351/32 " Περί αρχαιοτήτων ", άρθρα 50 και 52, Ν. 1337/83, ΦΕΚ 33/τ.Α/14-3-83 " Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις " άρθρα 15 παράγραφος 2 στ, 16 παράγραφος 2 και 17 παράγραφος 1), επιβάλλεται πάντοτε η άμεση κατεδάφισή τους. Είναι αυτονόητο ότι, επειδή η έγκριση ή μη της πρώτιστα κατά νόμο αρμόδιας για περιοχή αρχαιολογικού χώρου Υπηρεσίας μας χωρεί ανεξάρτητα και αυτοτελώς από οποιαδήποτε άλλη έγκριση συναρμόδιας αρχής, της οποίας και κατισχύει, κάθε συναρμόδια Υπηρεσία θα πρέπει, στα πλαίσια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας της να υλοποιεί με κάθε μέσο την εκ του νόμου επιβαλλόμενη, για την προστασία των παραπάνω οριοθετημένων Ζωνών Α και της φυσιογνωμίας τους, άμεση διακοπή εργασιών οποιουδήποτε μη επιτρεπομένου έργου και την άμεση κατεδάφιση ή καθαίρεση οποιουδήποτε εντός αυτών κτίσματος ή κατασκευής, η οποία δεν έχει την έγκριση της Υπηρεσίας μας. ΚΝ 5351/32
Τελευταία Ενημέρωση 24-08-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολ. Χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολ. χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος "Θέρμης" και "Μαρκέλλου"
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Καλυβίων Θορικού

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολογικός χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η έκταση της Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής Αττικής: Αγρόκτημα με Πύργο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Αγριλέζα Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα και Πύργος κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα κλασικών χρόνων, λείψανα τοίχων ελληνιστικής περιόδου, λείψανα εκκλησίας με αρχαίο οικοδομικό υλικό
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λεγρενά
Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με προσκτίσματα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με πύργο του 4ου π.Χ. αι.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με Πύργο, πηγάδι και λείψανα εγκαταστάσεων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Αρχιτεκτονικά Λείψανα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Δεξαμενή, αψιδωτό κτίσμα, προϊστορική εγκατάσταση (κεραμεική ΝΛ και ΜΛ χρόνων, αγρόκτημα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Οικιστικά Λείψανα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Κερατέας

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Δύο Αγροκτήματα με Πύργο, Λείψανα κτισμάτων κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: λείψανα αρχαίου Ιερού (κεραμεική 7ου-3ου π.Χ. αι.)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Αρχαίου Ιερού στον λόφο του Προφήτη Ηλία (κεραμεική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λεγρενά
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Κτισμάτων, Αναλήμματα, Αγρόκτημα 4ου π.Χ. αι.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Ρωμαϊκού Οικισμού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Ρωμαϊκού Οικισμού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Τοίχων και Αναλήμματα (κεραμεική 5ου-4ου π.Χ. αι.)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λεγρενά
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Τοίχων, Λείψανα Κτιρίου Κλασικών Χρόνων (κεραμεική κλασικών και ελληνιστικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λόφος "Ασβεστοκαμίνου", περιοχή "Καστέλλα", λόφος Σουφλερής
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λεγρενά
Φυσικοί Χώροι
Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Μεσαιωνικός Πύργος Τζέπα, Προϊστορική Εγκατάσταση
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Περιοχές Σοφιανού, Μπαραμπαλιάκη, Δημουλάκη, Ριμπάρια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Κερατέας
Κερατέα
Συστήματα Ύδρευσης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: περιοχές Στεφάνι και λόφος Μερκάτη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: προϊστορική εγκατάσταση, αρχαία αγροικία, ταφικός περίβολος, διάσπαρτο αρχαίο οικοδομικό υλικό (κεραμεική προϊστορικών, κλασικών και υστερορωμαϊκών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Σπήλαιο με ίχνη κατοίκησης (κεραμεική νεολιθικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη χερσόνησο Αγίου Νικολάου Αναβύσσου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Αναβύσσου
Ανάβυσσος
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Οβριόκαστρο" Κερατέας (οχυρωμένος οικισμός ελληνιστικής περιόδου)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Κερατέας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Νησί του Πατρόκλου (Γαϊδουρονήσι): Οχυρωμένο στρατόπεδο (Πάτροκλου Χάραξ), αγρόκτημα με Πύργο κλασικών χρόνων, πηγάδι κλπ.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Κερατέας

Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Πάνειον Όρος
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Καλυβίων Θορικού

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις