Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 11523/23-8-1963 - ΦΕΚ 408/Β/18-9-1963
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν:
Α) ως αρχαιολογικοί χώροι:
α) ο προϊστορικός οικισμός της Θερμής Λέσβου.
Β) Τα λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής Ταξιαρχών Νάπης (Κλομιδάδος) Λέσβου.
Γ) Τα λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής Αγίου Γεωργίου Πέτρας Λέσβου.
Δ) Τα λείψανα της βασιλικής Αγίου Δημητρίου Πέτρας Λέσβου.
Ε) Τα ερείπια μεσαιωνικού οικισμού εις Πέδια Λέσβου.
Στ) Τα ερείπια της βασιλικής Κεφάλου Λέσβου.
Ζ) Τα λείψανα μεσαιωνικού οικισμού εις Κόκκινο, παρά το Τσαμούρ Λιμάνι Λέσβου.
Η) Όλη η εκτός της Ακροπόλεως της αρχαίας Αντίσσης Λέσβου εντεύθεν του ισθμού έκτασις της αρχαίας πόλεως και νεκροπόλεως.
Θ) Τα λείψανα αρχαίου οικισμού εις Τσιμάνδρια Λήμνου.

Β) Ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία:
α) Το Ιερόν των Καβείρων εις Χλόην Λήμνου με ζώνη προστασίας από της όφρυος της φυσικής κλιτύος, εφ' ης ίδρυται μέχρι της θαλάσσης.
Β) Το μεσαιωνικό οχυρό "Καστροβούνι" με ζώνη προστασίας όλον το ύψωμα εφ' ου ίδρυται.
Γ) Η τουρκική κρήνη εις Ανυπάτην περιφερείας Ρεπανιδίου Λήμνου με προστασίαν 30 μ. πέριξ.
Δ) Το εξωκκλήσιον του Αγίου Υπατίου (Ανυπάτης) Ρεπανιδίου Λήμνου με ζώνη προστασίας 30 μ. πέριξ.
Ε) Ο Άγιος Γεώργιος Ρεπανιδίου Λήμνου με ζώνη προστασίας 30 μ. πέριξ.
Στ) Η τουρκική κρήνη εν τη αγορά του Κάστρου Μυρίνης, με ζώνη προστασίας 15 μ. πέριξ.
Ζ) Τα ερείπια του Βυζαντινού ναΐσκου του Αγίου Αλεξάνδρου εις Μέγαν Λάκκον Ερεσού Λέσβου, με ζώνην προστασίας 500 μ. πέριξ.
Η) Το εξωκκλήσιον του Αγίου Βασιλείου Αντίσσης παρά τον Γαβ(β)αθά, με ζώνη προστασίας 200 μ. πέριξ.
Θ) Η Παναγία της Λιώτας Αντίσσης με ζώνη προστασίας 50 μ. πέριξ.
Ι) Τα ερείπια του βυζαντινού ναϋδρίου των Αγίων Θεοδώρων εις θέσιν Σαλιβαράδες Τσουκαλοχωρίου Λέσβου (Κοινότης Αργέννου).
Ια) Ο Άγιος Γεώργιος Αργέννου με ζώνην προστασίας 100 μ.
Ιβ) Ο πύργος Μαγνήσαλη Θερμής Λέσβου.
Ιγ) Ο πύργος Γάνα Θερμής Λέσβου, με ζώνη προστασίας 50 μ. πέριξ.
Ιδ) τον Πύργο Γουτόγλου επί της δημοσίας οδού εις Πύργους Θέρμης με ζώνην προστασίας 150 μ. πέριξ.
Ιε) οι δυό μύλοι τα' Ανέμωνα παρά το Θολό Ποτάμι Χίου με ζώνην προστασίας 200 μ. πέριξ.
Ιστ) Το εξωκκλήσιον του Αγίου Ιωάννου εις Κέρος Πυργίου Χίου με ζώνη προστασίας 150 μ. πέριξ.
Ιζ) το Σώκαστρο, ήτοι λείψανα αρχαίας ακροπόλεως και συστάδος τάφων λαξευμένων επί του βράχου, με ζώνην προστασίας 200 μ. πέριξ."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Άντισσας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης
Άντισσα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Ιερού των Καβείρων
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Κοντοπουλίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος προϊστορικού οικισμού Θερμής και θαλάσσια περιοχή. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στα Πέδια (ερείπια μεσαιωνικού οικισμού)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Φίλιας

Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στα Τσιμάνδρια (λείψανα αρχαίου οικισμού)
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
Τσιμανδρίων
Τσιμάνδρια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Σώκαστρο (λείψανα αρχαίας ακροπόλεως)
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Καμινίων

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Βασιλική Αγίου Δημητρίου στην Πέτρα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
Πέτρας
Πέτρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εξωκκλήσι Αγίου Βασιλείου παρά τον Γαββαθά
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης
Γαββαθάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εξωκκλήσι Αγίου Υπατίου στην Ανυπάτη
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Ρεπανιδίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εξωκκλήσιον Αγίου Ιωάννου Κέρους Πυργίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θολοποτάμιον Χίου: οι δυό Μύλοι τ' Ανέμωνα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ
Θολοποταμίου
Θολοποτάμιον
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Ρεπανίδι
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Ρεπανιδίου
Ρεπανίδιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου στον Άργεννο
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Αργέννου
Άργεννος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Θεοδώρων στους Σαλιβαράδες Τσουκαλοχωρίου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Αργέννου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας στη Λιώτα Αντίσσης
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα μεσαιωνικού οικισμού στον Κόκκινο
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης

Οικιστικά Σύνολα
Μεσαιωνικό οχυρό "Καστροβούνι"
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Κοντοπουλίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Ναΐσκος Αγίου Αλεξάνδρου στον Μέγα Λάκκο
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Ερεσού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Γεωργίου στην Πέτρα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
Πέτρας
Πέτρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική Ταξιαρχών στη Νάπη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Νάπης
Νάπη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Πύργος Γάνα στη Θερμή
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Λουτροπόλεως Θερμής

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος Γουτόλγου (νυν Δουκάκη) στους Πύργους Θερμής, ιδ. Αγλαΐας Δουκάκη - Γουτόγλου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος Μαγνήσαλη στη Θερμή
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Λουτροπόλεως Θερμής
Λουτρόπολις Θερμής
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Τα ερείπια της βασιλικής Κεφάλου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Τουρκική κρήνη στην αγορά του Κάστρου της Μύρινας
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ
Μυριναίων
Μύρινα
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Τουρκική κρήνη στην Ανυπάτη
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Ρεπανιδίου

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες