Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/55927/2935/21-11-1994 - ΦΕΚ 913/Β/9-12-1994
Τίτλος ΦΕΚ Συμπληρωματική κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε το από 24 - 1 - 1927 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 15 / 1927), με το οποίο κηρύχθηκε ο Αρχαιολογικός Χώρος της Δωδώνης και επαναπροσδιορίζουμε τα όρια αυτού, τα οποία - ύστερα από τις συστηματικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν από το 1950 και εξής - έχουν σημαντικά διευρυνθεί.
Η κηρυσσόμενη περιοχή περιλαμβάνει το εκτεταμένο μνημειακό σύνολο της ακρόπολης του αρχαίου οικισμού της "πόλης των Δωδωναίων" και του περίφημου Ιερού και Μαντείου της Δωδώνης (Ιερά οικία, παλαιός και νέος ναός της Διώνης, ναός του Ηρακλή, ναός της Αφροδίτης, ναός της Θέμιδος, το Βουλευτήριο με τη Στοά και το Πρυτανείο, το Θέατρο, το Στάδιο) άρρηκτα συνδεδεμένο με τον περιβάλλοντα χώρο του, καθώς και άλλες σημαντικές αρχαιότητες.
Η κηρύσσομενη περιοχή σημειώνεται στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1 έως και 60 - 1. Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στα ζεύγη συντεταγμένων, που περιλαμβάνονται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση πίνακα συντεταγμένων :

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ / ΝΗ ΣΥΝ / ΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
α / α 1: 5000 1: 50.000 (m) (m) ΣΗΜΕΙΑ (m)

(Α) 1 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15208.6 - 21272.6 1 - 2 39.90
2 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15171.3 - 21258.4 2 - 3 39.99
3 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15131.9 - 21251.6 3 - 4 34.54
4 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15101.5 - 21268.0 4 - 5 93.90
5 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15035.6 - 21334.9 5 - 6 74.26
6 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14961.4 - 21337.9 6 - 7 132.27
7 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14832.7 - 21307.4 7 - 8 106.83
8 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14745.2 - 21246.1 8 - 9 50.05
9 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14712.4 - 21208.3 9 - 10 179.01
(Τ)10 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14570.0 - 21316.8 10 - 11 175.36
11 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14473.5 - 21463.2 11 - 12 124.76
(Σ)12 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14402.8 - 21566.0 12 - 13 131.69
13 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14419.8 - 21696.6 13 - 14 94.34
14 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14349.4 - 21759.4 14 - 15 175.75
15 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14199.4 - 21667.8 15 - 16 99.14
16 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14126.5 - 21735.0 16 - 17 189.16
17 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14191.6 - 21912.6 17 - 18 145.18
18 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14047.9 - 21933.3 18 - 19 40.34
19 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14064.2 - 21970.2 19 - 20 73.92
20 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14027.9 - 22034.6 20 - 21 78.42
21 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13957.1 - 22068.3 21 - 22 51.65
22 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13988.9 - 22109.0 22 - 23 47.05
23 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13970.5 - 22152.3 23 - 24 42.12
24 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13982.7 - 22192.6 24 - 25 60.07
25 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14027.6 - 22232.5 25 - 26 44.40
26 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14007.7 - 22272.2 26 - 27 35.46
27 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14031.8 - 22298.8 27 - 28 32.56
28 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14002.9 - 22313.2 28 - 29 140.12
29 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14080.3 - 22430.0 29 - 30 44.62
(Ρ)30 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14037.5 - 22442.6 30 - 31 217.32
(Π)31 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13868.0 - 22578.6 31 - 32 371.98
(Ο)32 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 13708.6 - 22914.7 32 - 33 1102.73
(Ξ)33 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14402.3 - 23771.9 33 - 34 219.52
34 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14276.5 - 23951.8 34 - 35 292.52
35 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14273.3 - 24244.3 35 - 36 210.61
36 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14251.7 - 24453.8 36 - 37 169.03
(Ν)37 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14290.1 - 25618.4 37 - 38 130.54
38 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14404.5 - 24555.5 38 - 39 184.85
39 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14529.9 - 24419.7 39 - 40 106.78
(Μ)40 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14597.2 - 24336.8 40 - 41 229.29
(Λ)41 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14751.7 - 24506.2 41 - 42 198.68
42 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 14919.1 - 24399.2 42 - 43 279.11
43 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15196.3 - 24366.6 43 - 44 217.30
44 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15279.4 - 24165.8 44 - 45 211.39
45 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15366.3 - 23973.1 45 - 46 238.08
46 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15597.8 - 23917.5 46 - 47 145.15
(Κ)47 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15717.7 - 23835.7 47 - 48 197.29
(Ι) 48 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15593.4 - 23682.5 48 - 49 463.36
(Θ)49 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15925.9 - 23359.8 49 - 50 197.31
(Η)50 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 16008.5 - 23180.6 50 - 51 157.01
(Ζ)51 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 16098.7 - 23052.1 51 - 52 305.22
(Ε)52 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 16398.4 - 22994.3 52 - 53 331.27
(Δ)53 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 16687.9 - 23155.3 53 - 54 286.41
54 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 16457.7 - 22984.9 54 - 55 202.07
55 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 16361.5 - 22807.2 55 - 56 236.26
56 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 16319.0 - 22574.4 56 - 57 166.94
(Γ)57 41956 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 16376.6 - 22417.7 57 - 58 400.90
58 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 16070.6 - 22158.7 58 - 59 807.59
(Β)59 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15456.1 - 21634.7 59 - 60 329.67
60 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15323.2 - 21333.0 60 - 1 131.11
(Α) 1 41954 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 15208.6 - 21272.6

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Δωδώνης
Δωδώνη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά