Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 8945/23-8-1963 - ΦΕΚ 389/Β/3-9-1963
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους τους κάτωθι:
1) Ερείπια ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως επί λόφου 530 μ. κειμένου εις απόστασιν 1,5 χιλιομ. Προς Β. του χωρίου Πελασγία (τέως Γαρδίκι).
2) Ερείπια Ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως αμέσως προς Β. του χωρίου Μελιταία (τέως Αβαρίτσα) βορειότερον του Ναού της Αγίας Τριάδος*.
3) Ερείπια ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως επί λόφου υψομ. 860 μ. και 850 μ. βορείως του χωρίου Λιμογάρδι (Ναρθάκιον) και προς Ν. της θέσεως "Παλιο - Λιμογάρδι".
4) Ερείπια αρχαίου τείχους πόλεως (των αρχαίων Φαλάρων) μεταξύ του λόφου του Προφήτου Ηλία Στυλίδος και της Εθνικής Οδού [SC. Λαμίας-Βόλου].
5) Ερείπια αρχαίου τείχους επί λόφου υψομ. 25 μ. παρά τω χωρίω Φανό και εγγύς της παραλίας.
6) Ο ύπερθεν και εντός του χωρίου Αχινός λόφος υψομ. 40 μ. εφ' ου Εκκλησία της Θεοτόκου και λείψανα αρχαίων και μεσαιωνικών τειχών, ως και οι παρακείμενοι αρχαίοι τάφοι.
7) Ο γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού εν θέσει "Παλιόμυλος" εις απόστασιν 1 χλμ. Δ. του χωριού Λιανοκλαδίου και παρά την αριστεράν όχθην του Σπερχειού.
8) Λείψανα τείχους μετά πύργων αρχαίας πόλεως επί υψώματος 384 μ. εις απόστασιν 1,5 χλμ. Προς Β. του χωρίου Μακρακώμη (τέως Βαρυμπόμπη).
9) Ερείπια τείχους μετά πύργων επί του υψώματος Καστρορράχη, 3 χλμ. Προς Β. και ΒΑ του χωριού Φτέρη κατά την δεξιάν όχθην του Σπερχειού.
10) Λείψανα αρχαίου τείχους μετά πύργων επί του υψώματος Ελληνικά μεταξύ των χωρίων Άνω Φτέρη και Κάτω Φτέρη.
11) Αρχαία ερείπια επί λόφου υψομ. 612 μ. εφ' ου εκκλησία Ζωοδόχου Πηγή, προς τα Ν.Α. του χωρίου Παλαιόκαστρον.
12) Λείψανα αρχαίου τείχους επί υψώματος ανατολικώς του χωρίου Τσοπανλάτες παρά την Λαμίαν.
13) Λείψανα αρχαίου τείχους επί υψώματος προς Β. και παρά το χωρίον Σταυρός (τέως Μπεκή), πλησίον της Λαμίας.
14) Αρχαία ερείπια επί υψώματος προ της δυτικής εισόδου του στενού των Θερμοπυλών μεταξύ του ρεύματος Ζαστανόρρεμα και ετέρου προς Δ. παρά την θέσιν Καλύβια.
15) Αρχαία λείψανα επί του υψώματος 224 μ. "Προδότης" παρά το χωρίον Ράχες ως και κρηπίδωμα αρχαίον, 300 μέτρα περίπου δυτικώς του αυτού χωρίου, αμέσως, μετά την Εθνικής οδόν [SC. Λαμίας-Βόλου].
16) Ερείπια επί υψώματος κατά την ανατολικήν έξοδον του στενού των Θερμοπυλών, παρά την προς Μώλον οδόν.
17) Ο παρά την Λαμίαν (4 χλμ. Ανατολικότερον) γήλοφος προϊστορικού συνοικισμού εν θέσει "Μεγάλη Βρύση".
18) Τα λείψανα του αρχαίου τείχους, κρηπιδωμάτων και λιμενοβραχιόνων και η εντός αυτών περικλειομένη περιοχή της χερσονήσου.
19) Λείψανα προϊστορικού συνοικισμού επί του υψώματος "Παζαράκι" 2,5 χλμ. Προς Ν. της Λαρύμνης.
20) Τα εντός και εκτός του περιφραγμένου χώρου κατά την παραλίαν του χωρίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος αρχαία ερείπια.
21) Λείψανα της αρχαίας Ελατείας επί ράχεως παρά το χωρίον Ελάτεια (τέως Δραχμάνι).
22) Οι προϊστορικοί οικισμοί εντός των αγρών τέως ιδιοκτησίας Γιαννακοπούλου - Πιπέρη και ιατρού Χέβα.
23) Γήλοφος μεγάλου προϊστορικού συνοικισμού παρά τα Καλύβια Αγίας Μαρίνας, εις απόστασιν περίπου 4 χλμ. Α. του Κηφισοχωρίου.
24) Λείψανα ακροπόλεως και τείχους αρχαίας πόλεως επί λόφου παρά το χωρίον Έξαρχος και το κατά την περιοχήν ταύτην αρχαίον νεκροταφείον.
25) Τα υπέρ το Νέον Μοναστήριον Νομού Φθιώτιδος λείψανα τείχους μετά πύργων της αρχαίας πόλεως Προέρνης, ως και η εντός αυτών περικλειομένη έκτασις και εντός αυτών λωρίς πλάτους 100 μ.
26) Ο προς δυσμάς του τείχους [SC. Της Πρόερνας] μέγας προϊστορικός συνοικισμός ταυτιζόμενος προς τον παρά την εθνικήν οδόν [SC. Δομοκού - Φαρσάλων] γήλοφον "Ταψί" μέχρι των χαμηλοτέρων υπωρειών αυτού, ως και παρ' αυτών αρχαίοι τάφοι και άλλα λείψανα.
Επίσης χαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον η παρά το χωρίον Μαλεσίνα μεσαιωνικήν Μονήν του Αγίου Γεωργίου."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * Η Ι. Μονή Αγίας Τριάδος είναι κηρυγμένη με το ΦΕΚ 38 / Β / 25-1-1984.
Τελευταία Ενημέρωση 02-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαίο κρηπίδωμα στις Ράχες
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Ραχών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου
Αρχαιολογικός χώρος "Ελληνικά" Φτέρης (λείψανα αρχαίου τείχους)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
Φτέρης
Άνω Φτέρη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος "Καστρί " Μακρακώμης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Μακρακώμης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος "Καστρορράχη" στη θέση "Καστρορράχη" Φτέρης (λείψανα αρχαίου τείχους)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ
Φτέρης
Φτέρη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος "Μαγούλα WΕΙΝΒΕRG" στη θέση "Γκέκας" Ελατείας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτειας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος - γήλοφος "Ταψί" Νέου Μοναστηρίου
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ
Νέου Μοναστηρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αβών στον Έξαρχο (αρχ. Άβαι)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Εξάρχου

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Αλών Λοκρίδος
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
Μαλεσίνης
Θεολόγος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ανθήλης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δαμάστας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αντρώνος στη θέση "Φανός" Γλύφας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Γλύφας
Γλύφα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ελάτειας στην Ελάτεια
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτειας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Λαρίσης Κρεμαστής
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Πελασγίας
Πελασγία
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Λάρυμνας (τείχος)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Λαρύμνης
Λάρυμνα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Προέρνης στο Νέο Μοναστήρι
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ
Νέου Μοναστηρίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Ναρθακίου
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου)

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος επί υψώματος στη Λυγαριά (αρχαίο τείχος)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Λυγαριάς

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Εχίνου στον Αχινό
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Αχινού
Αχινός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Μελιταίας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
ΔΟΜΟΚΟΥ
Μελιταίας

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιοκάστρου
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Παλαιοκάστρου
Παλαιόκαστρον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Καλύβια" Αγίας Μαρίνας
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
Αγίας Μαρίνης Λοκρίδος
Αγία Μαρίνα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παζαράκι" Λαρύμνης
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ
Λαρύμνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παλιόμυλος" Λειανοκλαδίου (προϊστορικός οικισμός)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Λειανοκλαδίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πλατάνια" Μεγάλης Βρύσης (προϊστορικός οικισμός). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Μεγάλης Βρύσης
Μεγάλη Βρύση
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο ύψωμα "Προδότης" (αρχαία πόλη Αλόπη)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Ραχών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στον Σταυρό (Ερείπια αρχαίου τείχους)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Σταυρού
Σταυρός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Στυλίδος (λείψανα τείχους αρχαίας Φαλάρας)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Στυλίδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών, Νομού Φθιώτιδας.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου στη Μαλεσίνα
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΟΚΡΩΝ
ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ
Μαλεσίνης
Μονή Αγίου Γεωργίου
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Νεολιθικός οικισμός στην Ελάτεια (προϊστορικός οικισμός)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Ελάτειας
Ελάτεια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα