Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1778/31869/5-8-1987 - ΦΕΚ 467/Β/28-8-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργων τέχνης και ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία σειράς κτιρίων (87) της πόλης της Καλαμάτας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1469/50, τα παρακάτω κτίρια της πόλης της Καλαμάτας επειδή, λόγω του ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού και μορφολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, κρίνονται σημαντικά και απαραίτητα για τη διάσωση της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης που κινδυνεύει να εξαφανιστεί μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Τα χαρακτηρίζουμε επίσης ως έργα τέχνης διότι αποτελούν αξιόλογα και αντιπροσωπευτικά δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής με επιρροές από τα νεοκλασσικά πρότυπα, όπως αυτή διαμορφώθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα στην Καλαμάτα, επί πλέον επειδή η αρμονία των όγκων τους και τα αξιόλογα επιμέρους αρχιτεκτονικά και μορφολογικά τους στοιχεία προσδίδουν τον χαρακτήρα του έργου τέχνης:
1) Το διώροφο νεοκλασσικό κτίριο της οδού Αριστοδήμου 18-18Α, ιδιοκτησίας των, Κουτσομητόπουλου. Είναι κεραμοσκεπές με τοξωτά πλαίσια στα ανοίγματα του ισογείου και ξύλινες κορνίζες στα ανοίγματα του ορόφου. Ο όροφος διαχωρίζεται με κορνίζα, έχει στο κέντρο εξώστη που στηρίζεται σε τέσσερα απλά φουρούσια. Κάτω από τη στέγη υπάρχει ξύλινη διακοσμητική ταινία με γεισίποδες. Οι άκρες του κτιρίου τονίζονται με ψευδοπαραστάδες.
2) Το ισόγειο νεοκλασσικό κτίριο της οδού Αριστοδήμου 27 και Αβίας 7, ιδιοκτησίας Δημητρίου Χριστοδουλόπουλου. Το κτίριο είναι κεραμοσκεπές με τοξωτά πλαίσια και γείσα στα ανοίγματα. Οι δύο είσοδοι πλαισιώνονται με παραστάδες. Πάνω από το καμπύλο υπέρθυρο της οδού Αριστοδήμου υπάρχει αετωματική στέψη, πάνω από την οποία υπάρχει εντοιχισμένη ενεπίγραφη πλάκα.
3) Η διώροφη νεοκλασσική οικία με υπόγειο στη γωνία των οδών Αριστοδήμου 93 και Σαράφη, ιδιοκτησίας Παπανικολάου. Η βάση του κτιρίου διαμορφώνεται από αδρή λιθοδομή. Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα που πλαισιώνονται με ταινίες. Οι δύο είσοδοι επί της οδού Αριστοδήμου πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες που είναι σα να στηρίζουν μικρό θριγκό. Ο όροφος έχει τρεις εξώστες που στηρίζονται σε γλυπτά μαρμάρινα φουρούσια και μεγάλη βεράντα που στηρίζεται σε πεσσούς. Το στηθαίο της βεράντας διακόπτεται με κολονάκια (μπαλούστρες).
4) Το διώροφο νεοκλασσικό κτίριο στην οδό Αριστομένους 3, ιδιοκτησίας Αικατερίνης Μαρκοπούλου - Αλιφέρη. Τα ανοίγματα του ισογείου διαχωρίζονται με τετραγωνικούς ψευδοπεσσούς με επίκρανα. Ο όροφος διαχωρίζεται με ζώνη που ορίζεται από κορνίζες.
Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες με κορινθιακά επίκρανα, επιστύλιο και γείσο. Οι εξώστες στηρίζονται σε μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια. Το επιστύλιο κάτω από το γείσο της στέγης, έχει ανάγλυφη διακόσμηση με μαίανδρο. Επίσης οδοντωτή ταινία και κορνίζες υπάρχουν κάτω από τα κεραμίδια.
5) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στη γωνία των οδών Αριστομένους5 και Πολυβίου. Το κτίριο έχει μεσόροφο μικρού ύψους, του οποίου τα ανοίγματα είναι συμμετρικά με αυτά του ορόφου, που πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες. Στον όροφο υπάρχουν μικροί εξώστες που στηρίζονται σε απλά φουρούσια. Κάτω από τα κεραμίδια υπάρχουν αλλεπάλληλες κορνίζες και οδοντωτή ταινία.
6) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο με εκλεκτικιστικά στοιχεία στην οδό Αριστομένους 7, ιδιοκτησίας Κ. και Γ. Μανδρούκα. Το ισόγειο διαμορφώνεται με σοβά σε απομίμηση λιθοδομής. Τα ανοίγματα στον όροφο είναι συμμετρικά και η στέψη γίνεται με καμπύλα κυμάτια. Αξιόλογα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια στηρίζουν τους δύο εξώστες, οι οποίοι φέρουν περίτεχνο μεταλλικό κιγκλίδωμα.
7) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο της οδού Αριστομένους 11-13 και Κολοκοτρώνη 5, ιδιοκτησίας Αικ. Μαρκοπούλου - Αλιφέρη. Στον όροφο το κεντρικό τμήμα με τον εξώστη που στηρίζεται σε μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια τονίζεται με ελαφρά προεξοχή, πλαισιώνεται με ψευδοπαραστάδες και έχει αετωματική στέψη. Δύο τυφλές κόγχες πλαισιώνουν το μεσαίο άνοιγμα με μικρό εξώστη στην πλευρά της οδού Κολοκοτρώνη. Οδοντωτή ταινία και κορνίζες υπάρχουν κάτω από τα κεραμίδια.
8) Το διώροφο με εσοχή νεοκλασσικό κτίριο στην οδό Αριστομένους 15 και Κολοκοτρώνη 4, ιδιοκτησίας Α. Λαφαζάνου, Κ. Ασημακόπουλου. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Έχει συμμετρικά ανοίγματα που διαχωρίζονται με ημικίονες. Αξιόλογο είναι το μεταλλικό στέγαστρο.
9) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αριστομένους 1 και οδό 23ης Μαρτίου 4, και Καπετάν Κρόμπα, ιδιοκτησίας Σουμπλή. Το κτίριο έχει στοά με πέτρινους πεσσούς επί της οδού 23ης Μαρτίου και περίτεχνο μεταλλικό στέγαστρο επί της οδού Αριστομένους.
Στον όροφο τα συμμετρικά ανοίγματα πλαισιώνονται και διαχωρίζονται με ψευδοπαραστάδες και επιστύλιο με κυμάτια που καταλήγουν σε ελαφρά προεξέχουσα στέψη. Επί της οδού 23ης Μαρτίου υπάρχει μπαλκόνι με μαρμάρινο δάπεδο και σιδερένια φουρούσια και κιγκλίδωμα.
10) Το διώροφο εκλεκτικιστικό κεραμοσκεπές κτίριο επί των οδών 23ης Μαρτίου και Αριστομένους 2, ιδιοκτησίας Καλλιγκούνη. Το κτίριο έχει στοά με πεσσούς στην όψη επί της 23ης Μαρτίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κορνιζώματα και οι ψευδοπαραστάδες γύρω από τα ανοίγματα του ισογείου και του ορόφου, το μεταλλικό στέγαστρο καθώς και οι εξώστες με τα περίτεχνα κιγκλιδώματα.
11) Το διώροφο εκλεκτικιστικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αριστομένους 17, ιδιοκτησίας Ν. Ανδρεάκου και Στράτου. Στο ισόγειο ο σοβάς μιμείται λιθοδομή. Ο όροφος διαχωρίζεται με ζώνη από ταινίες. Κάτω από τις γωνιακές παραστάδες υπάρχουν διπλά φουρούσια. Τα ανοίγματα που πλαισιώνονται με παραστάδες με " πλήρη ρυθμό "έχουν εναλλάξ αετωματική και ευθύγραμμη στέψη. Το κτίριο καταλήγει σε προεξέχον γείσο με γεισίποδες και οδοντωτή ταινία.
12) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αριστομένους 63 και Βασ. Γεωργίου 2, ιδιοκτησίας Ν. Καλλιγκούνη. Η είσοδος του κτιρίου τονίζεται με αετωματικό υπέρθυρο, πάνω από το οποίο ο χώρος διαμορφώνεται σε βεράντα με κολονάκια (μπαλούστρες).Ο σοβάς μιμείται λιθοδομή και στους δύο ορόφους. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες που είναι σα να στηρίζουν μικρό θριγκό. Αξιόλογα είναι επίσης τα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια που στηρίζουν τους εξώστες με τα περίτεχνα μεταλλικά κιγκλιδώματα.
13) Το κτίριο του Δημαρχείου της πόλης της Καλαμάτας. Είναι διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, του οποίου οι όψεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη πλαστικότητα και συμμετρία των ανοιγμάτων. Πολύ αξιόλογα είναι τα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία του, όπως τα τοξωτά ανώφλια πλαισιωμένα με παραστάδες, οι μαρμάρινοι εξώστες με γλυπτά φουρούσια και περίτεχνα χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα, η οδοντωτή ταινία και οι γεισίποδες κάτω από το γείσο της στέγης.
14) Το διώροφο (με σοφίτα) νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αναγνωσταρά 5 και Βαλτετσίου 1, ιδιοκτησίας Π. και Γ. Κουτσομητόπουλου. Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα που διαχωρίζονται με πεσσούς. Η πρόσοψη τονίζεται με ψευδοπαραστάδες πάνω στους πεσσούς, την διαχωριστική ζώνη ανάμεσα στους ορόφους και τον εξώστη που στηρίζεται σε μεταλλικά φουρούσια.
15) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αναγνωσταρά 25, ιδιοκτησίας Αντώνη Στεφανούρη. Ο όροφος διαχωρίζεται με ζώνη που ορίζεται από ταινίες. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες που είναι σα να στηρίζουν μικρό θριγκό. Αξιόλογα είναι επίσης τα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια και τα περίτεχνα κιγκλιδώματα.
16) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο (με τον όροφο σε εσοχή προς τη μεσοτοιχία) επί των οδών Αναγνωσταρά 27 και Σκρά, ιδιοκτησίας Νικ. Μαυροειδή. Η είσοδος τονίζεται με γλυπτές παραστάδες που στηρίζουν επιστήλιο, ενώ ο χώρος πάνω από αυτήν διαμορφώνεται σε βεράντα με στηθαίο και κολονάκια (μπαλούστρες).Τα ανοίγματα στον όροφο πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες με γείσο. Ο εξώστης στηρίζεται σε τέσσερα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια και έχει αξιόλογο μεταλλικό κιγκλίδωμα.
17) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού, επί των οδών Αγίου Ιωάννου 3 και Διός Ιθώματα, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κυραγιάννη. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Τα ανοίγματα του ορόφου χωρίζονται με διακοσμητικές ψευδοπαραστάδες. Οι εξώστες στηρίζονται σε μεταλλικά φουρούσια. Το κτίριο καταλήγει σε προεξέχον γείσο και οδοντωτή ταινία.
18) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί των οδών Κουτσομητοπούλου και Αγίου Ιωάννου 7, ιδιοκτησίας Ιωάννου Φαράντου. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Ο όροφος διαχωρίζεται με κορνίζα. Αξιόλογα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια στηρίζουν τους εξώστες. Πάνω από τα ανοίγματα υπάρχει κορνίζα.
19) Το τριώροφο πολύ παλιό κτίριο επί των οδών Αγίου Νικολάου 7 και Βαλτετσίου 8, ιδιοκτησίας Γ. Κλειδωνά. Πρόκειται για πολύ σημαντικό κεραμοσκεπές κτίριο. Τα ανοίγματα του ισογείου με τα καμπύλα υπέρθυρα και τη γενικότερη μορφολογική λιτότητα είναι στοιχείο της προηγούμενης περιόδου. Στο κτίριο διακρίνονται στοιχεία κλασσικιστικών επιδράσεων, όπως η είσοδος που πλαισιώνεται με παραστάδες και καμπύλο υπέρθυρο, τα μεγάλα ανοίγματα των ορόφων με ευθύγραμμα υπέρθυρα καθώς και οι εξώστες με τη συμμετρική τους τοποθέτηση. Τα κιγκλιδώματα έχουν απλής μορφής στήριξη, η οποία στον πρώτο όροφο γίνεται με σιδερένια φουρούσια, στο δε δεύτερο με απλά μαρμάρινα.
20) Το κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από δύο νεοκλασσικά, εν επαφή, κτίρια και ένα λαϊκής αρχιτεκτονικής, στην οδό Αγίου Νικολάου και Αριστοδήμου 22 ιδιοκτησίας Ηλία Τσίγκου. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από ισορροπία στη διάπλαση του όγκου του, καθαρότητα των αρχιτεκτονικών μορφών καθώς και από σαφήνεια των επιμέρους καθαρά νεοκλασσικών μορφολογικών στοιχείων, όπως είναι ο εξώστης με το μαρμάρινο δάπεδο με μεταλλικό κιγκλίδωμα, με μαρμάρινα φουρούσια με πλούσια λαξευτή διακόσμηση (διπλές σκαλισμένες έλικες και άκανθος) με ψευδοπαραστάδες, αετώματα, οδοντωτές ταινίες, κόγχες κ.α.
21) Το ισόγειο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές σχολικό κτίριο (5ο Δημοτικό Σχολείο) επί των οδών Αρτέμιδος 82 και Λεϊκών, ιδιοκτησίας Ο.Σ.Κ. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από λιτότητα και συμμετρία στην διάταξη των ανοιγμάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επιμέρους μορφολογικά του στοιχεία όπως: το προστώον στο μέσον της κυρίας όψης, τα αετώματα, η κορνίζα κάτω από το γείσο της στέγης κ.α.
22) Το τριώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο με υπόγειο επί των οδών Αρτέμιδος 94 και Είρας 20, ιδιοκτησίας Π. και Π. Γραμματικόπουλου. Στο στέγαστρο του εξώστη του πρώτου ορόφου είναι εμφανής η αραβική επίδραση. Στον τρίτο όροφο υπάρχει βεράντα με στηθαίο και κολονάκια (μπαλούστρες).
23) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων 28 και οδού Αμφείας 19, ιδιοκτησίας Μαρίας Μανίνου. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Χαρακτηριστικοί οι εξώστες με το μαρμάρινο δάπεδο, που στηρίζονται σε μεταλλικά φουρούσια και έχουν κιγκλίδωμα, τα ξύλινα πλαίσια στα ανοίγματα, οι ψευδοπαραστάδες στις ακμές του, το μεταλλικό στέγαστρο. Το κτίριο καταλήγει σε ξύλινη κορνίζα.
24) Το ισόγειο (με πατάρι) κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Αμφείας 31 γωνία με ιδιωτική οδό, ιδιοκτησίας Μπέσση και Θ. Κούτρου. Το κτίριο έχει αποκλειστική χρήση καταστήματος. Χαρακτηριστικά είναι τα επιμέρους μορφολογικά του στοιχεία, όπως τα συμμετρικά ανοίγματα με τοξωτό ανώφλι, οι ψευδοπαραστάδες, οι φεγγίτες των ανοιγμάτων, το μεταλλικό στέγαστρο κ.α.
25) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού επί των οδών Αιπύτου 7 και Γερμανού, ιδιοκτησίας Σταυρ. Πολυχρονοπούλου και Αλεξ. Φωτάκη. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Χαρακτηριστικοί είναι οι εξώστες με το καλοδουλεμένο χυτοσιδηρό κιγκλίδωμα, καθώς και τα ξύλινα πλαίσια στα ανοίγματα.
26) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο επί της οδού Δημακοπούλου 8 και Γρηγορίου, ιδιοκτησίας Αγγ. Κλάδη Σκουρέα. Τα ανοίγματα του ισογείου έχουν καμπύλα υπέρθυρα. Ο όροφος που χωρίζεται με κορνίζα έχει αξιόλογους εξώστες με μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια και περίτεχνα κιγκλιδώματα.
27) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο που φέρει επιγραφή με την χρονολογία 1899, επί της οδού Δημακοπούλου 32 και Βύρωνος, ιδιοκτησίας Γ. Πάττα. Το κυρίως κτίσμα που είναι διώροφο αποτελείται από ένα μονόροφο βοηθητικό κτίριο χωρίς μορφολογικά διακοσμητικά στοιχεία.
Το επίχρισμα του ισογείου μιμείται ισόδομη λιθοδομή. Αξιόλογη είναι και η είσοδος στο ισόγειο με παραστάδες που στηρίζουν επιστύλιο με ανάγλυφους ρόδακες και τρία ανθέμια. Το κεντρικό τμήμα του κτιρίου τονίζεται με το πλησίασμα των τριών ανοιγμάτων μεταξύ των οποίων δεν παρεμβάλλονται παραστάδες όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα ανοίγματα του ορόφου. Επίσης υπάρχουν ρόδακες στα επιστύλια των ανοιγμάτων. Το κτίριο καταλήγει σε προεξέχον γείσο και οδοντωτή ταινία.
28) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο επί της οδού Κουμουνδουράκη 13ιδιοκτησίας Σαράντου Κατσουλέα. Ο κύριος όγκος του κτιρίου δεν έχει απόλυτα συμμετρική διάταξη. Στο ισόγειο οι γωνίες τονίζονται με επίχρισμα που μιμείται λιθοδομή, ενώ στον όροφο με παραστάδες, επιστύλιο και γείσο. Η είσοδος έχει καμπύλο υπέρθυρο πλαισιωμένο με παραστάδες που είναι σα να στηρίζουν επιστύλιο, με ανάγλυφους ρόδακες και γείσο. Ο εξώστης στηρίζεται σε απλά φουρούσια και έχει περίτεχνο κιγκλίδωμα.
29) Το διώροφο κτίριο λαϊκής αρχιτεκτονικής με νεοκλασσικά στοιχεία επί της οδού Κουμουνδουράκη 22, ιδιοκτησίας Παν. Λιανού. Τα νεοκλασσικά στοιχεία του κτιρίου περιορίζονται στον πρώτο όροφο όπως τα συμμετρικά ανοίγματα στην πρόσοψη και ο εξώστης που στηρίζεται σε μεταλλικά φουρούσια.
30) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο αποθηκών, με επιδράσεις γαλλικής αρχιτεκτονικής, επί των οδών Ψαρρών 148 (Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός).Το κτίριο αποτελείται από δύο όγκους διαφορετικού μεγέθους, αλλά της ίδιας μορφολογίας. Τα καμπύλα υπέρθυρα των ανοιγμάτων, καθώς και το μεταλλικό στέγαστρο είναι στοιχεία επίδρασης της γαλλικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα.
31) Το τριώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο της εποχής του μεσοπολέμου, επί της πλατείας 23ης Μαρτίου 4 και Αμφείας 42, ιδιοκτησίας Αλ. Λέκα. Στο κτίριο διακρίνεται ανάμειξη μορφολογικών στοιχείων από διαφορετικές εποχές. Ο τρίτος όροφος αποτελείται από μικρό δώμα στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου. Οι κλειστές βεράντες, το στέγαστρο των καταστημάτων του ισογείου και τα στηθαία με τους πεσσούς είναι χαρακτηριστικά των κτιρίων του 1920-1930.
32) Το νεοκλασσικό ισόγειο κτίριο(με υπόγειο) επί της οδού Μεθώνης 18 και Φαρών 196, ιδιοκτησίας Αλεξανδράκειου Γηροκομείου. Χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η μνημειακότητα της εισόδου επί της οδού Φαρών που επιτυγχάνεται με την αετωματική επίστεψη και τη διαμόρφωση της σκάλας σε σχήμα Π. Και οι δύο είσοδοι πλαισιώνονται με παραστάδες που στηρίζουν επιστύλιο και γείσο.
33) Το τριώροφο κεραμοσκεπές κτίριο (με ένα τμήμα μονώροφο επί της οδού Μεθώνης) επί των οδών Μεθώνης 20 και Φαρών 221, ιδιοκτησίας Κοτταρόπουλου. Πρόκειται για κτίριο με νεοκλασσικά στοιχεία.
Το ισόγειο διαμορφώνεται με σοβά σε απομίμηση ισόδομης λιθοδομής. Τα παράθυρα του πρώτου ορόφου έχουν ελαφρά καμπυλωμένο υπέρθυρο. Ανάμεσα στις τριώροφες πτέρυγες ανοίγεται μεγάλη βεράντα με στηθαίο και κολονάκια (μπαλούστρες).Οι εξώστες στις πτέρυγες στηρίζονται σε μεταλλικά φουρούσια.
34) Το τριώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο (με υπόγειο) επί των οδών Μεσσήνης 21 και Οιχαλίας 1, ιδιοκτησίας Αναστασίου Ψώνη. Το κτίριο έχει ψευδοπαραστάδες στις γωνίες και εξώστη που στηρίζεται σε σιδερένια φουρούσια στον όροφο. Η προσθήκη του τρίτου ορόφου είναι των αρχών του 20ου αιώνα.
35) Το τριώροφο νεοκλασσικό κτίριο με υπόγειο και σοφίτα επί των οδών Μεσσήνης 22 και Είρας 23, ιδιοκτησίας Κοντοθανάση. Ο τρίτος όροφος και η σοφίτα είναι προσθήκη των αρχών του αιώνα. Πρόκειται για απλό νεοκλασικό κτίριο με συμμετρικά ανοίγματα, ψευδοπαραστάδες στις άκρες του κτιρίου και εξώστες συμμετρικούς, οι οποίοι στηρίζονται σε φουρούσια με διαφορετική μορφή και από άλλο υλικό, σε κάθε όροφο.
36) Το νεοκλασσικό υπερυψωμένο ισόγειο κτίριο με ημιυπόγειο επί της οδού Ναυαρίνου 42, ιδιοκτησίας Αφών Αναγνώστου. Πρόκειται για κτίριο με κλασσικιστική σύνθεση αλλά και με εκλεκτικιστικά στοιχεία, όπως η τειχοποιία της βάσης (μωσαϊκό), η απομίμηση της λιθοδομής στις γωνιακές παραστάδες. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες που στηρίζουν επιστύλιο και αετωματική στέψη. Το κεντρικό τμήμα προβάλλεται με παραστάδες, επιστύλιο και αέτωμα.
37) Το τριώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού, επί των οδών Περρωτού 5 και Γρηγορίου 26, Μωρέως 6, ιδιοκτησίας Νικολάου Λαλέα. Το κτίριο έχει υποστεί επεμβάσεις, όπως η προσθήκη των μπαλκονιών και το άνοιγμα των παραθύρων και θυρών. Αξιόλογα επιμέρους στοιχεία είναι τα ανοίγματα του ισογείου που διαμορφώνονται σε τοξωτό ανώφλι, οι εξώστες με τα μαρμάρινα και μεταλλικά φουρούσια, κ.α.
38) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού, επί των οδών Παπατσώνη 4 και Μαντίκλου 11-13-15, ιδιοκτησίας Βαρβάρας Δασκαρόλη. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Ο όροφος διαχωρίζεται με κορνίζα. Η στήριξη του ενός εξώστη γίνεται με μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια, του άλλου με σιδερένια.
Αξιόλογα επιμέρους στοιχεία έχουν και τα ανοίγματα του ισογείου με τους φεγγίτες.
39) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί της οδού Παπατσώνη 6, ιδιοκτησίας Μαργ. Ψαρρέα. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Στο ισόγειο που διαμορφώνεται με ισόδομη λιθοδομή έχει μεγάλα ανοίγματα που μεταξύ τους διαχωρίζονται με πεσσούς. Πάνω από την είσοδο διαμορφώνεται βεράντα με στηθαίο και σιδερένιο κιγκλίδωμα. Αξιόλογα είναι επίσης τα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια που στηρίζουν τον εξώστη. Το κτίριο καταλήγει σε προέχον γείσο και οδοντωτή ταινία.
40) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί της οδού Περρωτού και Μαντίκλου 17, ιδιοκτησίας Καλ. Κρασσακοπούλου. Στο ισόγειο τα ανοίγματα έχουν τοξωτά υπέρθυρα, ενώ στον πρώτο όροφο πλαισιώνονται με ξύλινες κορνίζες. Επίσης είναι αξιόλογα τα γλυπτά μαρμάρινα φουρούσια και στον εξώστη και οι γεισίποδες κάτω από το γείσο της στέγης.
41) Το διώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο με στρογγυλό πύργο (ύψους τριών ορόφων), επί των οδών Ευαγγελιστρίας και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Το κτίριο έχει γοτθικά στοιχεία και είναι κτισμένο με εμφανή λιθοδομή. Στο εσωτερικό του στρογγυλού πύργου σώζεται μέρος αξιόλογης υδατογραφίας.
42) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο με αέτωμα στη στέγη, επί των οδών Σανταρόζα 24 και Μαιζώνος, ιδιοκτησίας Ευσταθίας Τρουπάκη. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Έχει συμμετρική διάταξη των ανοιγμάτων και αετωματική στέψη με ξύλινο γείσο και οδοντωτή ταινία. Οι εξώστες με τα μαρμάρινα δάπεδα στηρίζονται σε σιδερένια φουρούσια. Αξιόλογες είναι στις λεπτομέρειές τους οι ξύλινες πόρτες του ισογείου με τους φεγγίτες.
43) Τις όψεις του διώροφου νεοκλασσικού κεραμοσκεπούς κτιρίου επί της οδού Μαντίκλου 3-5, ιδιοκτησίας Δημητρίου Ληγούρη. Στον κεντρικό εξώστη το κιγκλίδωμά του έχει ψηλή στήριξη με διακοσμητικά μοτίβα.
Επίσης ενδιαφέροντα είναι τα πλαίσια των ανοιγμάτων και οι κορνίζες κάτω από το γείσο της στέγης.
44) Το τριώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο επί των οδών Σταδίου 60 και Γρηγορίου, ιδιοκτησίας Ι. Αποστολάκη. Το κτίριο έχει αξιόλογα επιμέρους στοιχεία, όπως είναι οι δύο εξώστες με το μεταλλικό κιγκλίδωμα, τα πλαίσια των ανοιγμάτων, οι γεισίποδες και η κορνίζα κάτω από το γείσο της στέγης κ.α.
45) Το συγκρότημα των εκλεκτικιστικών διώροφων και ισογείων κτιρίων του Τελωνείου Καλαμάτας. Το συγκρότημα έχει κάτοψη σε σχήμα Π. Διώροφες είναι οι ακραίες πτέρυγες, ενώ το ενδιάμεσο τμήμα της κάτοψης είναι ισόγειο με αετωματική στέψη στο κέντρο. Τα κτίρια στο ισόγειο παρουσιάζουν εκλεκτικιστικά στοιχεία, όπως τα ελαφρά καμπύλα υπέρθυρα και οι γωνίες RUSTIQUE, ενώ στον όροφο υπάρχουν νεοκλασσικά στοιχεία, όπως οι παραστάδες με το επιστύλιο και το γείσο που πλαισιώνουν τα ανοίγματα, οι εξώστες με τα γλυπτά μαρμάρινα φουρούσια και τα περίτεχνα κιγκλιδώματα.
46) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί των οδών Φαρών 20 και Μαυρομιχάλη 18.Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Τα ανοίγματα του ισογείου έχουν τοξωτά υπέρθυρα και ιδιαίτερα μεγάλο ύψος. Τα ανοίγματα του πρώτου ορόφου πλαισιώνονται με παραστάδες που στηρίζουν επιστύλιο και γείσο. Το κτίριο καταλήγει σε επιστύλιο με τρίγλυφα και σταγόνες, οδοντωτή ταινία και γείσο. Αξιόλογα είναι και τα μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια που στηρίζουν τον εξώστη. Στο εσωτερικό τα ταβάνια κοσμούνται με πολύ ενδιαφέρουσες υδατογραφίες.
47) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού, επί των οδών Υπαπαντής 3 και Αμφείας 35, ιδιοκτησίας Κυραγιάννη. Το κτίριο διαμορφώνεται με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Στο ισόγειο τα ανοίγματα διαχωρίζονται με πεσσούς και έχουν τοξωτά υπέρθυρα, ενώ στον όροφο πλαισιώνονται με ξύλινες κορνίζες. Οι δύο εξώστες στηρίζονται σε μεταλλικά φουρούσια.
48). Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί της οδού Δημακοπούλου 24, ιδιοκτησίας Χρήστου Θεοδωρόπουλου. Το κτίριο είναι δίδυμο με το διπλανό του. Μεταξύ τους παρεμβάλλεται άνοιγμα με παραστάδες στο ισόγειο, το οποίο στον όροφο διαμορφώνεται σε βεράντα. Τα νεοκλασσικά χαρακτηριστικά περιορίζονται στον όροφο, όπως είναι οι παραστάδες στις γωνίες του κτιρίου που είναι σα να στηρίζουν επιστύλιο, ο εξώστης με τα γλυπτά μαρμάρινα φουρούσια και το μεταλλικό περίτεχνο κιγκλίδωμα, η οδοντωτή ταινία κάτω από το γείσο της στέγης κ.α.
49) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο επί των οδών Φαρών 32 και Δημακοπούλου 26, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κλειδωνά. Τα διακοσμητικά στοιχεία του κτιρίου περιορίζονται στον όροφο. Αξιόλογα είναι τα γλυπτά μαρμάρινα φουρούσια και το περίτεχνο κιγκλίδωμα στους εξώστες, τα πλαίσια των ανοιγμάτων, οι ψευδοπαραστάδες, η οδοντωτή ταινία κάτω από το γείσο της στέγης κ.α.
50) Τις όψεις του διώροφου νεοκλασσικού κεραμοσκεπούς κτιρίου επί της οδού Φαρών 38, ιδιοκτησίας Παν. Βαρβουτσή. Τα ανοίγματα του ισογείου διαχωρίζονται με πεσσούς και ο σοβάς μιμείται λιθοδομή.
Στον όροφο τα ανοίγματα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες σε "πλήρη ρυθμό" και είναι σα να στηρίζουν επιστύλιο και γείσο. Ο εξώστης στηρίζεται σε γλυπτά μαρμάρινα φουρούσια και έχει περίτεχνο κιγκλίδωμα. Αξιόλογα επίσης είναι στιςλεπτομέρειές τους τα ξύλινα κουφώματα των καταστημάτων του ισογείου.
51) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο (δίδυμο με το κτίριο της οδού Φαρών 38) επί των οδών Φαρών 36 και Παπατσώνη 22, ιδιοκτησίας Βαρβουτσή. Το κτίριο είναι δίδυμο με το προηγούμενο και έχει τα ίδια αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία.
52) Το τριώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο επί των οδών Φαρών 227 και Ασίνης, ιδιοκτησίας Νίκης Αναγνωστοπούλου. Η διαμόρφωση της βάσης του κτιρίου γίνεται με αδρή λιθοδομή, η χρήση της οποίας επεκτείνεται και στις γωνίες του κτιρίου. Τα παράθυρα του ισογείου έχουν ελαφρά καμπύλα υπέρθυρα, ενώ του πρώτου ορόφου πλαισιώνονται με κορνίζες. Ο τρίτος όροφος έχει μορφή δώματος και συμπληρώνεται από μεγάλη βεράντα με μπαλούστρες.
53) Το τριώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού επί της πλατείας Υπαπαντής (σημερινό Ωδείο) ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας. Το κτίριο έχει κάτοψη Π και συμμετρικά ανοίγματα.
54) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού επί της οδού Νέδοντος 5 και Τζάνε 4, με εμφανή λιθοδομή, ιδιοκτησίας Αφών Ταβουλάρη. Το κτίριο διαμορφώνεται με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Έχει συμμετρικά ανοίγματα και πάνω από αυτά υπάρχουν κατασκευές χαμηλωμένου τόξου από λαξευμένους πωρόλιθους.
55) Το ισόγειο νεοκλασσικό κτίριο επί των οδών Αριστοδήμου 78 και Στρ. Σαράφη. Το κτίριο έχει χαρακτηριστική σκεπαστή αετωματική είσοδο και αξιόλογα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία, όπως ψευδοπαραστάδες, κόγχες, κορνίζες κάτω από το γείσο της στέγης κ.α.
56) Το διώροφο νεοκλασσικό κτίριο στην οδό Αμφείας 9, ιδιοκτησίας Αλεξανδράκη. Το κτίριο είναι στενομέτωπο και διαμορφώνεται με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Χαρακτηριστικός είναι ο εξώστης με μαρμάρινο δάπεδο και μεταλλικό περίτεχνο κιγκλίδωμα, καθώς και εξωτερική ξύλινη θύρα με τον φεγγίτη.
57) Το σύνολο των δύο κτιρίων (διώροφου και ημιτριόροφου) επί της οδού Αμφείας 23-25 και και Μπενάκη 2-4, που έχουν μορφολογικά στοιχεία πρώιμης νεοκλασσικιστικής αρχιτεκτονικής, ιδιοκτησίας Μαρίας Σπυρίδη. Το κτιριακό σύνολο έχει στοά με στρογγυλούς, πέτρινους και ξύλινους πεσσούς. Το κτίριο της οδού Αμφείας 23 έχει μορφολογικά στοιχεία του πρώιμου νεοκλασσικισμού, όπως οι ξύλινες κορνίζες που πλαισιώνουν τα ανοίγματα του πρώτου ορόφου και το ανάγλυφο επιστύλιο.
58) Το διώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο με υπόγειο και ημικυκλική γωνία και μπαλκόνι, επί των οδών Σαράφη 7 και Αριστοδήμου 76, γωνία, ιδιοκτησίας Αλ. ΝικολόπουλοΥ.Αξιόλογα είναι τα επιμέρους στοιχεία των όψεων, όπως το γείσο της στέγης με τους γεισίποδες πάνω από το οποίο υπάρχει το στηθαίο, τα πλαίσια των ανοιγμάτων, οι εξώστες με το απλό κιγκλίδωμα κ.α.
59) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στη γωνία των οδών Αριστομένους 9 και Εμπορικής Τραπέζης, ιδιοκτησίας Γεωργίου Κορφιωτάκη. Τα ανοίγματα του ορόφου πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες που είναι σα να στηρίζουν επιστύλιο και γείσο. Το κεντρικό τμήμα τονίζεται με την ενοποίηση του επιστυλίου και στα τρία ανοίγματα. Από τη μια όψη η κεραμοσκεπής στέγη διαμορφώνεται με τρεις διαδοχικές στρώσεις κεραμιδιών στην πρώτη σειρά.
60) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο της οδού Αριστομένους 14 και 16 και Εμπορικής Τραπέζης, ιδιοκτησίας Αλεξανδρακείου Γηροκομείου. Πρόκειται για κτίριο δίδυμο με το διπλανό του. Τα ανοίγματα του ορόφου πλαισιώνονται με κορνίζες και τα γείσα είναι σα να στηρίζονται σε μικρά φουρούσια. Το κεντρικό άνοιγμα που αντιστοιχεί στον εξώστη, τονίζεται με αετωματική στέψη.
61) Το τριώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο με στοά στο ισόγειο, επί της οδού Αριστομένους 23, ιδιοκτησίας Αφών Βαρβουτσή. Το κτίριο έχει αξιόλογη σκεπασμένη εσωτερική στοά στο ισόγειο. Στους δύο ορόφους υπάρχουν μεγάλα συμμετρικά ανοίγματα και ενδιαφέροντες εξώστες στις λεπτομέρειές τους. Το κεντρικό τμήμα τονίζεται με την προβολή του μεσαίου ορόφου.
62) Το διώροφο εκλεκτικιστικό κεραμοσκεπές κτίριο με υπόγειο επί των οδών Αριστομένους 55 και Βαλαωρίτου 1, γωνία ιδιοκτησίας Σταυρ. Βακαλοπούλου. Στο ισόγειο ανοίγονται δύο αξονικές είσοδοι που πλαισιώνονται, όπως όλα τα ανοίγματα, με παραστάδες και επιστύλιο. Χαρακτηριστικά είναι τα γύψινα φυτικά και διακοσμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε κτίρια αυτής της εποχής, στην Καλαμάτα, καθώς και η διαμόρφωση ζώνης πάνω από τη βάση του κτιρίου ως το ύψος της ποδιάς των παραθύρων.
63) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού του Λαογραφικού Μουσείου της πόλης, επί των οδών Κυριακού και Αγίου Ιωάννου 20 (γωνία) ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας. Το κτίριο έχει αξιόλογα επιμέρους αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία στις όψεις, όπως η είσοδος με το καμπύλο υπέρθυρο, οι ψευδοπαραστάδες που τονίζουν τις ακμές του, ο εξώστης με το καλοδουλεμένο μεταλλικό κιγκλίδωμα και τα πέντε σιδερένια φουρούσια κ.α.
64) Το τριώροφο κτίριο, λαϊκής αρχιτεκτονικής με νεοκλασσικά στοιχεία επί των οδών Μαυρομιχάλη 9 και Γρηγορίου 12, ιδιοκτησίας Δημητρούλια. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικίες στους ορόφους.
Αν και έχει υποστεί μερικές αλλοιώσεις στις όψεις, τα επιμέρους αρχιτεκτονικά και μορφολογικά του στοιχεία παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον, όπως η πόρτα με τις παραστάδες που στηρίζουν μικρό θριγκό, γείσο με γεισίποδες κάτω από τη στέγη, απλοί εξώστες με μαρμάρινα ή σιδερένια φουρούσια, κ.α.
65) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο με υπόγειο επί της γωνίας των οδών Μεθώνης 6 και Κανάρη 90, ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Κουτέλα. Οι γωνίες του κτιρίου τονίζονται με απομίμηση λιθοδομής, καθώς επίσης και η κεντρική ζώνη όπου βρίσκεται η είσοδος που πλαισιώνεται με παραστάδες και επιστύλιο, στο οποίο υπάρχουν τα αρχικά Α. Κ. και χρονολογία 1898. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο εξώστης με μαρμάρινο δάπεδο και τα διπλά μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια με διπλούς έλικες και άκανθα. Το κτίριο έχει υποστεί αλλοιώσεις, όπως η προσθήκη κλειστού εξώστη και η αφαίρεση των πλαισίων από τα παράθυρα του ισογείου και η αντικατάσταση των θυρών.
66) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο με υπόγειο, επί της γωνίας των οδών Μεθώνης 8-10 και Κανάρη 101 (δύο δίδυμες οικίες) ιδιοκτησίας Δραγώνα και Αναστασόπουλου. Το κεντρικό τμήμα της στέγης φέρει αετωματική στέψη. Οι είσοδοι με το καμπύλο υπέρθυρο και τον φωταγωγό δείχνουν επιδράσεις από τα κτίρια του πρώιμου νεοκλασσικισμού. Οι ψευδοπαραστάδες που υπάρχουν στις γωνίες του κτιρίου και στο κεντρικό τμήμα φέρουν κορινθιακά επίκρανα. Οι εξώστες με το μαρμάρινο δάπεδο στηρίζονται σε μεταλλικά φουρούσια.
67) Το νεοκλασσικό κεραμοσκεπές διώροφο κτίριο με υπόγειο, επί της οδού Μπενάκη 19, ιδιοκτησίας Περικλή Ρετζέπη. Πρόκειται για απλό, νεοκλασσικό κτίριο με συμμετρικά ανοίγματα στους ορόφους. Η είσοδος πλαισιώνεται με παραστάδες που στηρίζουν επιστύλιο με ανάγλυφο διάκοσμο και γείσο. Ο εξώστης που έχει κατακρημνιστεί στηριζόταν σε μεταλλικά φουρούσια.
68) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο στην οδό Μυστρά 7, ιδιοκτησίας Δεληγιάννη. Τα ανοίγματα και οι ακμές πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες. Αξιόλογη είναι η εξωτερική θύρα του, αλλά και στο εσωτερικό του τα ταβάνια που κοσμούνται με υδατογραφίες.
69) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του όψιμου εκλεκτικισμού, στην οδό Νέδοντος69 και Αριστομένους 18, ιδιοκτησίας Δημητρούλια. Το κτίριο είναι διαμπερές. Ο όροφος της μιας πρόσοψης διαμορφώνεται με τρία ανοίγματα και κεντρικό εξώστη με μαρμάρινο δάπεδο και μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με πλαίσια και γείσο. Οι γωνίες του κτιρίου της πρόσοψης αυτής τονίζονται με απομίμηση λιθοδομής. Η δεύτερη πρόσοψη διαμορφώνεται με τρία ανοίγματα και έναν ενιαίο εξώστη που τονίζεται σε μεταλλικά φουρούσια. Στις γωνίες του κτιρίου στην πρόσοψη αυτή υπάρχουν απλές ψευδοπαραστάδες. Πιο πάνω το γείσο της στέγης κοσμείται με οδοντωτές ταινίες.
70) Το τριώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού στην οδό Παπάζογλου 5, ιδιοκτησίας Ι. και Α. Φιτσάλου. Χαρακτηριστικός είναι ο κεντρικός εξώστης που στηρίζεται σε μεταλλικά φουρούσια και έχει ψηλή στήριξη, καθώς και η είσοδος με τις μαρμάρινες παραστάδες.
71) Το διώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο (με πατάρι στο ισόγειο) επί της οδού 23ης Μαρτίου 23 και της πλατείας 23ης Μαρτίου 34, γωνία, με στοά στο ισόγειο που διαμορφώνεται από τρία ανοίγματα, ιδιοκτησίας Χρήστου Γρηγορέα. Η στοά στηρίζεται σε τρία μεγάλα τοξωτά ανοίγματα που στηρίζονται σε μαρμάρινους τετράγωνους πεσσούς. Ο όροφος έχει ψευδοπαραστάδες που πλαισιώνουν τα ανοίγματα.
72) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί της οδού Σταδίου 64, ιδιοκτησίας Σωτήρη ΒογόπουλοΥ.Από το κτίριο έχει κατακρημνιστεί μέρος του ορόφου. Τα ανοίγματα του ισογείου έχουν τοξωτά υπέρθυρα με κλείδα και φεγγίτες, με πολύ ενδιαφέροντα στις λεπτομέρειές τους κιγκλιδώματα. Οι δύο είσοδοι πλαισιώνονται με παραστάδες " σε πλήρη ρυθμό.
73) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί της οδού Υπαπαντής 36, ιδιοκτησίας Στραβοσκιάδη. Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα και πολύ ενδιαφέροντα επιμέρους στοιχεία, όπως ψευδοπαραστάδες που είναι σα να στηρίζουν μικρό θριγκό, κόγχες, εξώστες με απλό κιγκλίδωμα, ταινία κάτω από το γείσο της στέγης κ.α.
74) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού επί της οδού Φαρών 8 και Σταδίου, ιδιοκτησίας Φιλ. Κατσάνου. Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα, τα οποία στο ισόγειο έχουν τοξωτά υπέρθυρα με φεγγίτη, ενώ στον όροφο πλαισιώνονται με ξύλινες κορνίζες. Ο εξώστης στηρίζεται σε μεταλλικά φουρούσια και έχει περίτεχνο κιγκλίδωμα. Τα ορθογώνια πλαίσια πάνω από τα ανοίγματα του ορόφου είναι σπάνιο διακοσμητικό στοιχείο σε κτίρια της Καλαμάτας.
75) Το διώροφο νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί των οδών Φαρών και Παπατσώνη 25, ιδιοκτησίας Ασπασίας Κατσέα. Το κτίριο διαμορφώνεται με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Έχει απλοποιημένα τα μορφολογικά στοιχεία του κλασσικισμού, πράγμα που το κατατάσσει στην κατηγορία των μεταβατικών από τον πρώιμο νεοκλασσικισμό στον ύστερο νεοκλασσικισμό. Αξιόλογα είναι τα διακοσμητικά στοιχεία της εισόδου, όπως είναι οι παραστάδες που στηρίζουν δύο επάλληλα επιστύλια -το δεύτερο με ανάγλυφη διακόσμηση και γείσο, καθώς και οι ψευδοπαραστάδες που πλαισιώνουν όλη την είσοδο
76) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτιριακό συγκρότημα του πρώιμου νεοκλασσικισμού επί της οδού Παπάζογλου 13, γωνία, και της ιδιωτικής οδού, ιδιοκτησίας Αργύρη και Αγγελ. Αλαπάντα. Το κτίριο με αριθμό 27 είναι παλαιότερο με κουφώματα καρφωτά, περαστά, με την εξωτερική επιφάνεια των τοίχων. Στο κτίριο με αριθμό 28 χαρακτηριστικός είναι ο εξώστης πάνω από την είσοδο που στηρίζεται σε μεταλλικά φουρούσια.
77) Το διώροφο νεοκλασσικό κτίριο επί της οδού Ιατροπούλου 3, γωνία, Παγώνη 12.Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα και απλοποιημένα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η είσοδος του ισογείου πλαισιώνεται με παραστάδες "με πλήρη ρυθμό ", που στηρίζουν δύο επάλληλα επιστύλια και γείσο. Πάνω από την είσοδο του ορόφου ανοίγεται βεράντα με κολονάκια (μπαλούστρες) Οι ροζέτες με τα φυτικά μοτίβα είναι επίδραση από γειτονικό εκλεκτικιστικό κτίριο.
78) Το διώροφο κτίριο λαϊκής αρχιτεκτονικής, επί της οδού Αμφείας 7.Το κτίριο διαμορφώνεται με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Τα ανοίγματα του ορόφου πλαισιώνονται με ξύλινες κορνίζες. Αξιόλογη είναι η ξύλινη πόρτα στις λεπτομέρειές της, καθώς και τα κουφώματα.
79) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο λαϊκής αρχιτεκτονικής με νεοκλασσικά στοιχεία, επί της οδού Λακωνικής 58, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Μαρίας Παπούλια. Το κτίριο έχει συμμετρικά ανοίγματα στους ορόφους που πλαισιώνονται με κορνίζες. Κάτω από τη στέγη υπάρχει προεξέχον γείσο.
80) Το διώροφο κεραμοσκεπές νεοκλασσικό κτίριο με στοά στο ισόγειο, επί της οδού 23ης Μαρτίου, γωνία και Γερμανού 2.Στο ισόγειο διαμορφώνεται στοά που στηρίζεται σε πεσσούς. Στον όροφο τα ανοίγματα, τα οποία αντιστοιχούν στους εξώστες πλαισιώνονται με κορνίζες, ενώ τα υπόλοιπα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες με "πλήρη ρυθμό ".Το κτίριο καταλήγει σε προέχον γείσο και οδοντωτή ταινία με γεισίποδες.
81) Το διώροφο γωνιακό νεοκλασσικό κεραμοσκεπές κτίριο, επί της οδού Ψαρρών 52 Το κτίριο παρουσιάζει ενδιαφέρουσα αισθητική ιδιαιτερότητα και διάπλαση όγκων. Αξιόλογα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι η διαμόρφωση της γωνίας του κτιρίου σε ξεχωριστό όγκο που έχει οκταγωνική κάτοψη, καθώς και τα επιμέρους μορφολογικά στοιχεία, όπως οι ψευδοπαραστάδες και οι κορνίζες που πλαισιώνουν τα ανοίγματα, τα μεταλλικά κιγκλιδώματα του εξώστη κ.α.
82) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού, επί της οδού Παπάζογλου 27, ιδιοκτησίας Παπανικολόπουλου. Το κτίριο διαμορφώνεται με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Έχει συμμετρικά ανοίγματα με φεγγίτες στις πόρτες του ισογείου. Το κτίριο καταλήγει σε ξύλινο γείσο.
83) Το διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο του πρώιμου νεοκλασσικισμού, επί της οδού Παπάζογλου 29, ιδιοκτησίας Κατ. Ιακώβου. Το κτίριο διαμορφώνεται με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο. Τα ανοίγματα του ορόφου πλαισιώνονται με απλές κορνίζες και προέχον γείσο. Αξιόλογος είναι ο μεταλλικός φεγγίτης της εισόδου με το τοξωτό υπέρθυρο και τα ξύλινα θυρώματα των καταστημάτων με τους φεγγίτες τους.
84) Το τριώροφο κτίριο, λαϊκής αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογικό Μουσείο, επί των οδών Παπάζογλου και Μπενάκη. Στο ισόγειο τα ανοίγματα είναι τετράγωνα, σιδηρόφρακτα με ανακουφιστικό τόξο. Στον πρώτο όροφο τα ανοίγματα είναι λίγο μεγαλύτερα, απλά, στον δεύτερο όροφο ακόμα πιο μεγάλα με ξύλινο πλαίσιο και προέχον γείσο.
Αξιόλογα είναι τα σιδερένια φουρούσια που στηρίζουν τους εξώστες και τα μεταλλικά κιγκλιδώματα
85) Το διώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο, επί των οδών Φαρών και Κρήτης. Στο κτίριο συνδυάζονται νεοκλασσικιστικά και γοτθικά στοιχεία. Επί της οδού Φαρών διαμορφώνεται διώροφο. Το κεντρικό τμήμα της πρόσοψης αυτής στον όροφο τονίζεται με σκεπαστή βεράντα και μεταλλικό περίτεχνο κιγκλίδωμα. Τα ανοίγματα πλαισιώνονται με ψευδοπαραστάδες που στηρίζουν οξυκόρυφα τόξα. Η είσοδος επί της οδού Κρήτης πλαι
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-08-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
5ο Δημοτικό Σχολείο
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Δημαρχείο Καλαμάτας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης
Κέλυφος κτιρίου στις οδούς Αριστομένους 14 - 16, ιδ. «Αλεξανδράκειων Κληροδοτημάτων» κ.ά.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Κτιριακό Συγκρότημα στις οδούς Αγίου Νικολάου και Αριστοδήμου 22
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτιριακό Συγκρότημα. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Οικιστικά Σύνολα
Κτίριο Αρχαιολογικού Μουσείου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Κτίριο επί της οδού Μπενάκη 19, φερ. ως ιδ. Αλεξάνδρας Μπουφέα -Κουβαρά
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο Λαογραφικού Μουσείου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Κτίριο με Στρογγυλό Πύργο
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Κτίριο στην οδό Αμφείας 23-25
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αμφείας 31 γωνία με ιδιωτική οδό
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αμφείας 7
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αμφείας 9
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αριστοδήμου 18-18Α
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αριστοδήμου 27 και Αβίας 7
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αριστομένους 17
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αριστομένους 23
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αριστομένους 3
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αριστομένους 5 και Πολυβίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αριστομένους 7
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Δημακοπούλου 24, ιδ. Χ. Θεοδωρόπουλου. Μερικός Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Κουμουνδουράκη 13
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Κουμουνδουράκη 22
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Λακωνικής 58
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Μαντίκλου 3-5. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Μπενάκη 2-4
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Μυστρά 7
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Ναυαρίνου 42
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Ναυαρίνου 8 και Ρήγα Φερραίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Νέδοντος 5 και Τζάνε 4
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Νέδοντος 69 και Αριστομένους 18
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Παπάζογλου 27
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Παπάζογλου 29
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Παπάζογλου 5
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Παπατσώνη 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Σταδίου 64
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Υπαπαντής 36
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Φαρών 38 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Ψαρρών 148
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Βοηθητικοί Χώροι
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Ψαρρών 52
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην πλατεία 23ης Μαρτίου 4 και Αμφείας 42
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην πλατεία Αγίων Αποστόλων 28 και οδού Αμφείας 19
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην πλατεία Υπαπαντής
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Θέατρα / Ωδεία
Κτίριο στις οδούς 23ης Μαρτίου 23 και πλατείας 23ης Μαρτίου 34
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς 23ης Μαρτίου, γωνία και Γερμανού 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αγίου Ιωάννου 3 και Διός Ιθώματα. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αγίου Νικολάου 7 και Βαλτετσίου 8
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αιπύτου 7 και Γερμανού
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αναγνωσταρά 25
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αναγνωσταρά 27 και Σκρά
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αναγνωσταρά 5 και Βαλτετσίου 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αριστοδήμου 78 και Στρ.Σαράφη. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αριστοδήμου 93 και Σαράφη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αριστομένους 1,23ης Μαρτίου 4 και Καπετάν Κρόμπα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αριστομένους 11-13 και Κολοκοτρώνη 5
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αριστομένους 15 και Κολοκοτρώνη 4
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αριστομένους 2 και 23ης Μαρτίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αριστομένους 55 και Βαλαωρίτου 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αριστομένους 63 και Βασ.Γεωργίου 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αριστομένους 9 και Εμπορικής Τραπέζης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Αρτέμιδος 94 και Είρας 20
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Δημακοπούλου 32 και Βύρωνος
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Δημακοπούλου 8 και Γρηγορίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Ιατροπούλου 3,γωνία,Παγώνη 12
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Κουτσομητοπούλου 15 και Αγίου Ιωάννου 7. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Μαυρομιχάλη 9 και Γρηγορίου 12
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Μεθώνης 18 και Φαρών 196
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Μεθώνης 20 και Φαρών 221
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Μεθώνης 6 και Κανάρη 90
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Μεθώνης 8-10 και Κανάρη 101 (δίδυμες οικίες)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Μεσσήνης 21 και Οιχαλίας 1. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Μεσσήνης 22 και Είρας 23
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Μπενάκη και Παπάζογλου 25. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Παπατσώνη 4 και Μαντίκλου 11-13-15
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Περρωτού 5 και Γρηγορίου 26,Μωρέως 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Περρωτού και Μαντίκλου 17
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Σανταρόζα 24 και Μαιζώνος. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Σαράφη 7 και Αριστοδήμου 76
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Σταδίου 60 και Γρηγορίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Υπαπαντής 3 και Αμφείας 35
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Φαρών 20 και Μαυρομιχάλη 18. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Φαρών 227 και Ασίνης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Φαρών 32 και Δημακοπούλου 26
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Φαρών 36 και Παπατσώνη 22
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Φαρών 8 και Σταδίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Φαρών και Κρήτης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στις οδούς Φαρών και Παπατσώνη 25. Αποχαρακτηρισμός.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Συγκρότημα Κτιρίων Τελωνείου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Αστικά Κτίρια
Κέντρα Διοίκησης