Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 24-1-1927 - ΦΕΚ 15/Α/25-1-1927
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Κηρύσσεται αρχαιολογικός χώρος διατηρητέος μετά των εν αυτώ ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων ο χώρος της Αρχαίας Ακροπόλεως Δωδώνης, κατά το συνημμένον τω παρόντι σχεδιάγραμμα, ο εντός των τειχών και εκτός τούτων εις έκτασιν κατά μεν τη δυτικήν, βόρειαν και ανατολικήν πλευράν της Ακροπόλεως εις ακτίνα 20 μ. εκείθεν δε κατά γραμμήν ευθείαν προς νότον μέχρι σημείου εις απόστασιν 30 μ. ΝΑ των Προπυλαίων, εκείθεν δε κατ' ευθείαν γραμμήν διήγουσαν δια των Προπυλαίων προς δυσμάς μέχρι σημείου πέρα των Βυζαντινών κτισμάτων και εκείθεν προς βορράν μέχρι σημείου εις απόστασιν μέτρων 20 ΒΔ του θεάτρου".

Ν. ΒΧΜS΄, Ν. 2447
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ
Δωδώνης
Δωδώνη
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαία Ιερά