Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/17670/1328/21-6-1975 - ΦΕΚ 759/Β/23-7-1975
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού περιοχής Μεγάλης Πεύκας - Καμαρίζης - Λεγραινών Σουνίου Αττικής ως τόπου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ολόκληρον την περιοχήν Μεγάλα Πεύκα Καμαρίζης Λεγραινών Σουνίου Αττικής ως τόπον ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, χρήζοντος ειδικής προστασίας τόσον των αρχαιοτήτων όσον και του τοπίου".

ΝΔ 175/73, τεθέν εν ισχύ διά του υπ΄αριθ. 396/73 ΠΔ
ΚΝ 5351/1932 άρθρο 50
Ν 1469/1950 άρθρο 1
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις * Τα όρια της Ζώνης Α8 εκτείνονται στους δήμους Αγίου Κωνσταντίνου και Λαυρεωτικής (Βλ. σελ. 970,005α) ** Για τον Αρχαιολογικό χώρο Σουνίου Βλ. σελ. 1001β κ.ε.
Τελευταία Ενημέρωση 18-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολ. Χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολ. χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολογικός χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η έκταση της Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις