Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61816/3642π.ε./12-1-1998 - ΦΕΚ 106/Β/12-2-1998
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Βουνάκι στον Άγιο Γιαννάκη Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο,την θαλάσσια έκταση στην περιοχή "Βουνάκι", Αη Γιαννάκη Μεσσηνίας, για την καλύτερη προστασία της παράκτιας Ζώνης του ήδη κηρυγμένου αρχ/κού χώρου της περιοχής (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/44205/1920/16-11-87, ΦΕΚ 714/Β/10-12-87).
Η κηρυσσόμενη έκταση περικλείεται, στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Απόφαση απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ:1:5000 από τα σημεία Γ- Γ'- Δ-Γ, όπου η Δ-Γ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε ΓΓ'Δ' Δ αντιστοιχούν στα κάτωθι ζεύγη συντεταγμένων:

Χ Ψ
Γ + 20280 + 8690
Γ + 20130 + 8665
Δ' + 20020 + 9420
Δ + 20175 + 9445

Κ.Ν. 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στην περιοχή Βουνάκι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ
Ελαίας
Αγιαννάκης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα