Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/4992/205/29-1-1999 - ΦΕΚ 98/Β/11-2-1999
Τίτλος ΦΕΚ Συμπληρωματική κήρυξη - επανοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Πέλλας.
Κείμενο
"Συμπληρώνονται οι υπάρχουσες κηρύξεις και επανοριοθετείται στο σύνολό του ο αρχαιολογικός χώρος της Πέλλας για την καλύτερη προστασία των εκεί ευρισκομένων ερειπίων της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής πόλεως της Πέλλας και των ταφικών τύμβων του ανατολικού νεκροταφείου. Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5000 (αρ. 3372.4, 3372.6, 3373.3, 3373.5) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, ...15, 16, 17, 18, ...35, 36, 37, 38, 39, 1 στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα)".

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 3372,6 ΠΛΑΤΥ 1588,4 -414,1 1-2 2347,81
2 3372,6 ΠΛΑΤΥ 3671,3 -1497,5 2-3 3021,56
3 3373,5 ΠΛΑΤΥ 6689,2 -1646,2 3-4 71,16
4 3373,5 ΠΛΑΤΥ 6733,1 -1702,2 4-5 347,41
5 3373,5 ΠΛΑΤΥ 7063,0 -1811,1 5-6 163,86
6 3373,5 ΠΛΑΤΥ 7200,9 -1722,6 6-7 185,62
7 3373,5 ΠΛΑΤΥ 7349,3 -1834,1 7-8 161,52
8 3373,5 ΠΛΑΤΥ 7368,3 -1994,5 8-9 123,85
9 3373,5 ΠΛΑΤΥ 7491,3 -1980 9-10 112,61
10 3373,5 ΠΛΑΤΥ 7584,7 -1917,1 10-11 515,23
11 3373,5 ΠΛΑΤΥ 8098,0 -1872,6 11-12 151,98
12 3373,5 ΠΛΑΤΥ 8234,9 -1806,6 12-13 846,78
13 3373,5 ΠΛΑΤΥ 8332,8 -965,5 13-14 880,57
14 3373,5 ΠΛΑΤΥ 7489,3 -712,7 14-15 233,41
15 3373,5 ΠΛΑΤΥ 7486,8 -479,3 15-16 895,26
16 3373,5 ΠΛΑΤΥ 6598,2 -370,3 16-17 192,30
17 3373,5 ΠΛΑΤΥ 6571,2 -179,9 17-18 461,30
18 3373,5 ΠΛΑΤΥ 6137,4 -23 18-19 200,71
19 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 6146,5 177,5 19-20 918,48
20 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 5480,5 810 20-21 194,03
21 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 5484,0 1004 21-22 151,61
22 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 5417,0 1140 22-23 91,40
23 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 5326,0 1148,5 23-24 144,00
24 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 5326,5 1292,5 24-25 181,65
25 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 5236,0 1450 25-26 268,57
26 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 5242,0 1718,5 26-27 252,92
27 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 4989,5 1733 27-28 585,54
28 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 4996,0 2318,5 28-29 193,57
29 3373,3 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 4956,5 2508 29-30 1820,70
30 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 3135,8 2510,2 30-31 279,44
31 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 3131,3 2230,8 31-32 863,35
32 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 2268,1 2246,8 32-33 657,74
33 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 2292,1 1589,5 33-34 79,66
34 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 2218,1 1560 34-35 429,46
35 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 2211,1 1130,6 35-36 53,04
36 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 2264,1 1128,6 36-37 357,34
37 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 2191,1 778,8 37-38 61,66
38 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 2210,6 720,3 38-39 80,98
39 3372,4 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 2154,6 661,8 39- 1 1215,79
1 3372,6 ΠΛΑΤΥ 1588,4 -414,1


Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. σύνδεση δελτίων
Τελευταία Ενημέρωση 12-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Πέλλας
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
Πέλλης

Ισλαμικά Τεμένη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στην Πέλλα (ρωμαϊκή αποικία της Πέλλας)
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
Νέας Πέλλης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα