Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48979/2542 π.ε./20-2-1992 - ΦΕΚ 153/Β/10-3-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Eπαναπροσδιορίζουμε τα όρια της περιοχής του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (ΦEK 150/B/30-4-1959) του Aνακτορίου που βρίσκεται στη θέση "Kαπάσες" Bόνιτσας όπως σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα ακόλουθα σημεία A, B, Γ, Δ, E, Z, λ, H, Θ, κ, ι, θ, η, ζ, ε, δ, γ, β, α, β, ω, ψ, X, Φ, Y, T, Σ, Ξ, O, Π, P, A. Στην περιοχή αυτή εντάσσονται τα λείψανα του αρχαίου νεκροταφείου του Aνακτορίου και αρχαίος δρόμος, που οριοθετείται μεταξύ των σημείων A, B, Γ, Δ, E, Z, H, Θ, K, Λ, M, N, Ξ, O, Π, P, A.
Όλα τα προαναφερθέντα σημεία αντιστοιχούν σε πίνακα συντεταγμένων που συνοδεύει την παρούσα απόφαση:

OPIOΘETHΣH APXAIOΛOΓIKOY XΩPOY
"KAΠAΣHΣ" ANAKTOPIOY
ΠINAKAΣ ΣYNTETAΓMENΩN
K.Φ.X. 1: 100.000 ΠPEBEZA AMΦIΛOXIA
Φ.Λ. = 38° 45 ' - 2° 45 '

ΣHMEIO X Ψ ΦYΛΛO XAPTH
1: 5.000

A - 12421 - 18526 5156 / 7
B - 12173 - 18616 "
Γ - 12096 - 18668 "
Δ - 12002 - 18750 "
E - 11932 - 18784 "
Z - 11768 - 18779 "
λ - 11639 - 18839 "
κ - 11625 - 18558 "
ι - 11594 - 18436 "
θ - 11606 - 18276 "
η - 11683 - 18262 "
ζ - 11755 - 18167 "
ε - 11830 - 18168 "
δ - 11890 - 18227 "
γ - 11932 - 18235 "
β - 11898 - 18320 "
α - 11809 - 18328 "
Ω - 11803 - 18465 "
Ψ - 11763 - 18640 "
X - 11817 - 18693 "
Φ - 11842 - 18686 "
Y - 11875 - 18588 "
T - 11914 - 18527 "
Σ - 11947 - 18500 "
Ξ - 12144 - 18586 "
O - 12193 - 18571 "
Π - 12325 - 18554 "
P - 12414 - 18534 "

OPIA ΔPOMOY

H - 11634 - 18741 5156 / 7
Θ - 11632 - 18700 "
I - 11747 - 18727 "
K - 11780 - 18741 "
Λ - 18938 - 18739 "
M - 12004 - 18700 "
N - 12090 - 18619 "

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Ανακτορίου στη Νέα Καμαρίνα
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Βόνιτσας (Βονίτσης)
Νέα Καμαρίνα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα