Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 13-1-1938 - ΦΕΚ 18/Α/20-1-1938
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως διατηρητέων Ιστορικών Μνημείων.
Κείμενο
"Κηρύσσομεν διατηρητέα ιστορικά μνημεία τα κάτωθι
1. Εν Χανίοις: το τζαμί Συντριβανιού
2. Εν Ρεθύμνω
α) το τζαμί Φορτέτζας
β) το τζαμί Νεραντζές
γ) τον τεκέ "Μασταμπά"
3. Εν Ηρακλείω
α) το τέμενος και νεκροταφείον Χουγκίαρ
β) την κρήνην Σαν Σαλβατώρ
γ) την κρήνην Μοροζίνη
4. Εν Βεροία: Το Ορτά Τζαμί
5. Εν Φαρσάλοις: το αυτόθι εις το ανατολικόν μέρος της πλατείας τζαμί
6. Εν Άρτι: το Iμαρέτ Tζαμί.
7. Εν Σέρρες: το Μπεζεστένι
8. Εν Θεσσαλονίκη
α) Το Μπέη Χαμάμ
β) Το Γενί Τζαμί
γ Το λουτρόν Αγίων Αποστόλων
δ) Το λουτρόν όπισθεν Αγίου Δημητρίου
9. Εν Μυτιλήνη: το τουρκικόν Λουτρό".

Ν. 2447
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γενί Τζαμί (παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Ισλαμικά Τεμένη
Αστικά Κτίρια
Θρησκευτικοί Χώροι
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Ηράκλειο. Κρήνη Σαν Σαλβατώρ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Ιμαρέτ Τζαμί στην Άρτα
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΡΤΑΙΩΝ
Αρταίων
Άρτα
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Κρήνη Μοροζίνη
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Λουτρό όπισθεν Αγίου Δημητρίου ("Γενί Χαμάμ")
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Λουτρά
Μπέη Χαμάμ (πρώην Λουτρά "Παράδεισος")
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Λουτρά
Μωαμεθανικό τέμενος στο Άργος
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
ΆΡΓΟΥΣ
Άργους
Άργος
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Ορτά Τζαμί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροιας
Βέροια
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Πασά Χαμάμ - τουρκικό λουτρό ("Λουτρά Φοίνιξ" ή Λουτρό Αγίων Αποστόλων)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη
Λουτρά
Τεκές "Μασταμπά" (Τζαμί Βελή Πασά)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης
Ρέθυμνον
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Τέμενος και νεκροταφείο Χουγκίαρ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Ισλαμικά Τεμένη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Θρησκευτικοί Χώροι
Τέμενος πλατείας Φαρσάλων
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Φαρσάλων
Φάρσαλα
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Τζαμί Νεραντζές και μιναρές
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Τζαμί Συντριβανιού
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
Χανίων
Χανία
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Το Μπεζεστένι.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών
Σέρραι
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια
Τουρκικό λουτρό στη Μυτιλήνη
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Λουτρά
Φρούριο (Καστέλλι) με τζαμί και Ενετοτουρκικά κτίσματα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Ρεθύμνης

Ισλαμικά Τεμένη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Θρησκευτικοί Χώροι